A+ A A-

Statut WCIES

  • Opublikowano

Statut Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Uchwała NR LI/1509/2013
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie nadania statutu
Warszawskiemu Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 Tekst jednolity statutu

Miejska Polityka Spoleczna