A+ A A-

Oferta dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo,

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń jako publiczna, samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli za swój cel nadrzędny stawia kompleksowe wspieranie pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy.

Ofertę kierujemy do rad pedagogicznych i nauczycieli różnych typów szkół i placówek publicznych i niepublicznych, kadry kierowniczej, doradców metodycznych, przedstawicieli biur i wydziałów oświaty w poszczególnych dzielnicach, ale także – co stanowi innowacyjne w skali kraju rozwiązanie – do środowiska rodziców, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji, a także asystentów rodziny, pracowników pomocy społecznej i przedstawicieli placówek wsparcia dziennego.Proponujemy Państwu bogatą ofertę różnorodnych, bezpłatnych form szkoleniowych, przygotowanych przez nauczycieli doradców metodycznych, realizowanych na zlecenie Biura Edukacji oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych, wynikających z realizacji celów i kierunków polityki oświatowej państwa, priorytetów edukacyjnych m.st. Warszawy, celów statutowych Centrum i bieżących potrzeb warszawskiego środowiska oświatowego.

Zainteresowanym radom pedagogicznym proponujemy kompleksowy model wsparcia, adyrektorom i nauczycielom udział w sieciach współpracy i samokształcenia.

Oferujemy możliwość indywidualnych spotkań i konsultacji z doradcami metodycznymi oraz nauczycielami - konsultantami i specjalistami, w siedzibie Centrum oraz szkołach bazowych. W ramach WCIES działają Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

Zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.wcies.edu.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowy terminarz realizowanych form, ofertę dodatkowych szkoleń i propozycje działań adresowanych do nauczycieli, uczniów, rodziców i organizacji pozarządowych oraz harmonogram dyżurów doradców metodycznych i specjalistów.

Na wszystkie szkolenia organizowane przez WCIES (z wyłączeniem rad pedagogicznych) zgłoszenia przyjmowane są poprzez system zapisów, który znajduje się na stronie kursy.wcies.edu.pl

Roczną Ofertę Doskonalenia uzupełniać będziemy kwartalnymi ofertami szczegółowymi.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje współpracy, między innymi w zakresie organizacji szkoleń dla rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych w poszczególnych placówkach.

Przypominamy o możliwości uzyskania przez dyrektorów szkół i zainteresowanych nauczycieli opinii doradcy metodycznego na temat programów edukacyjnych oraz opinii o pracy nauczyciela. Serdecznie zapraszamy na Starą 4

Wszystkie proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń formy doskonalenia są bezpłatne dla warszawskich nauczycieli i  kadr pomocy społecznej.

Arkadiusz Walczak

Dyrektor WCIES  

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna