A+ A A-

Oferta roczna 2016/2017

Informacje organizacyjne:

1. Zapisy na szkolenia przyjmowane są poprzez system zapisów, który znajduje się na stronie kursy.wcies.edu.pl.

2. Szczegółowe terminy szkoleń w kolejnych kwartałach roku szkolnego podane będą w ofertach kwartalnych publikowanych na stronie WCIES od 1.10.2016 r.; 2.01.2017 r. i 3.04.2017 r.

3. Dodatkowych informacji na temat proponowanych form doskonalenia udziela kierownik szkolenia. Adresy e-mailowe można znaleźć na stronie internetowej www.wcies.edu.pl w zakładce Doradcy metodyczni lub zakładce O Centrum.

4. Szkolenia są adresowanie do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy i są bezpłatne


 

Karta zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Szkolenia dla kierowniczej kardy oświatowej 

Szkolenia interdyscyplinarne i projekty oświatowe

Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych Szkolenia

Szkolenia dla kadr pomocy społecznej

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego i wspierania kształcenia zawodowego

Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowego

Szkolenia rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych

Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Szkolenia e-larningowe

Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnego

Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznych i edukacji kulturalnej

Szkolenia w zakresie matematyki

Szkolenia w zakresie nauk przyrodniczych

Szkolenia w zakresie języków obcych. Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego

Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii

Szkolenia dla rodziców i rad rodziców

Miejska Polityka Spoleczna