A+ A A-

Oferta roczna 2018/2019

Informacje organizacyjne:

1. Zapisy na szkolenia przyjmowane są poprzez system zapisów, który znajduje się na stronie kursy.wcies.edu.pl.

2. Szczegółowe terminy szkoleń w kolejnych kwartałach roku szkolnego podane będą w ofertach kwartalnych publikowanych na stronie WCIES od 1.10.2018 r.; 2.01.2019 r. i 29.03.2019 r.

3. Dodatkowych informacji na temat proponowanych form doskonalenia udziela kierownik szkolenia. Adresy e-mailowe można znaleźć na stronie internetowej www.wcies.edu.pl w zakładce Doradcy metodyczni lub zakładce O Centrum.

4. Szkolenia są adresowanie do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy i są bezpłatne


Zgłoszenia szkoleń rad pedagogicznych i zespołów przedmiotoych/zadaniowych

Oferta roczna 2018/2019 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna