A+ A A-

Oferta roczna 2017/2018

Informacje organizacyjne:

1. Zapisy na szkolenia przyjmowane są poprzez system zapisów, który znajduje się na stronie kursy.wcies.edu.pl.

2. Szczegółowe terminy szkoleń w kolejnych kwartałach roku szkolnego podane będą w ofertach kwartalnych publikowanych na stronie WCIES od 2.10.2017 r.; 2.01.2018 r. i 2.04.2018 r.

3. Dodatkowych informacji na temat proponowanych form doskonalenia udziela kierownik szkolenia. Adresy e-mailowe można znaleźć na stronie internetowej www.wcies.edu.pl w zakładce Doradcy metodyczni lub zakładce O Centrum.

4. Szkolenia są adresowanie do osób zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy i są bezpłatne


 Karta zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Oferta roczna 2017/2018 

Miejska Polityka Spoleczna