A+ A A-

Oferta kwartalna na styczeń, luty i marzec 2018 r.

Informacje organizacyjne:

1. Zapisy na szkolenia przyjmowane są poprzez system zapisów, który znajduje się na stronie kursy.wcies.edu.pl.

2. Dodatkowych informacji na temat proponowanych form doskonalenia udziela kierownik szkolenia. Adresy e-mailowe można znaleźć na stronie internetowej www.wcies.edu.pl w zakładce Doradcy metodyczni lub zakładce O Centrum.

3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

4. Szkolenia są adresowanie do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych m.st. Warszawy


Karta zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Oferta na styczeń-marzec 

Miejska Polityka Spoleczna