A+ A A-

Oferta WCIES

Zakres
Forma szkolenia
Adresaci
Szukaj
Tytuł formy Nr formy Obszar tematyczny Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Tytuł formy Nr formy Zakres Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Sieć nauczycieli realizujących projekty współpracy międzynarodowej. "Nauczyciel z pasją."421e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy, nauczyciele

20Ewa Rysińska

2018-10-25

Zapisz się

0
Organizacja pracy w oddziale integracyjnym.359e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie zespołu zadaniowego

nauczyciele i specjaliści rozpoczynający pracę w oddziale integracyjnym

4Agata Samoraj

2019-09-23

Zapisz się

1
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 177 „Bajkowe Przedszkole”355e1Organizacja pracy placówkiWspomaganie placówki

Dyrektor i nauczyciele Przedszkola nr 177 „Bajkowe Przedszkole”

31Krystyna Marczewska

2019-09-26

Zapisz się

2
Superwizja grupowa - asystenci rodziny94e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejSuperwizja grupowa

Asystenci rodziny

9Beata Walkiewicz

2019-10-01

Zapisz się

3
Superwizja dla asystentów osób niepełnosprawnych140e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejSuperwizja grupowa

Asystenci osób niepełnosprawnych

9Beata Walkiewicz

2019-10-01

Zapisz się

4
Superwizja grupowa pracy socjalnej93e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejSuperwizja grupowa

Pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej m.st.Warszawa

9Beata Walkiewicz

2019-10-01

Zapisz się

5
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 307341e1WychowawczyWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

22Teresa Prochowska

2019-10-01

Zapisz się

6
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 340344e1Nowe technologieWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

22Teresa Prochowska

2019-10-01

Zapisz się

7
Tworzenie szkolnego programu edukacji kulturalnej135e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy edukacji kulturalnej w placówkach oświatowych

4Beata Zuziak

2019-10-01

2019-09-10

8
Statut szkoły ponadpodstawowej226e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół ponadpodstawowych, liderzy zespołów ds. statutu

6Beata Łuba

2019-10-02

Zapisz się

9
Depresja u dzieci i młodzieży91e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

WYŁĄCZNIE pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka)

14Beata Walkiewicz

2019-10-02

2019-09-23

10
Jak uczyć o faszyzmie?: Historia25e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych

9Julia Koszewska

2019-10-02

2019-09-16

11
O twórczym nauczaniu przez sztukę przy zastosowaniu nowych mediów205e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

12Beata Zuziak

2019-10-02

2019-09-12

12
Chór Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń464e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy

99Piotr Kania

2019-10-02

Zapisz się

13
Statut szkoły ponadpodstawowej226e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół ponadpodstawowych, liderzy zespołów ds. statutu

6Beata Łuba

2019-10-03

Zapisz się

14
Akademia nauczyciela wspomagającego.257e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wspomagający zaczynający pracę

100Agata Samoraj

2019-10-03

2019-09-04

15
Rekomendowane programy wychowawczo- profilaktyczne i profilaktyczne w praktyce szkolnej346e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

2019-10-03

Zapisz się

16
Konferencja informacyjna dla nauczycieli historii.330e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

3Malwina Żyra

2019-10-03

Zapisz się

17
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczna - zadania dyrektora szkoły/ placówki237e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-10-04

Zapisz się

18
Szkolenie Trenerów Odysei Umysłu36e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, pracujący z uczniami uzdolnionymi, lubiącymi wyzwania, przedstawiciele wszystkich typów szkół, warszawskiej sieci szkół wspierajacych uzdolnionych (WARS i SAWA)

24Izabela Witczak

2019-10-04

Zapisz się

19
Zastosowanie TIK na zajęciach z języka obcego. Europejski Dzień Języków.418e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele

4Ewa Rysińska

2019-10-04

2019-09-30

20
Uczeń wielojęzyczny - jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy71e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, pedagodzy szkolni i przedszkolni z wszystkich typów szkół pracujący z dziećmi dla których polski jest jednym z języków rodzimych lub językiem obcym

8Izabela Witczak

2019-10-05

Zapisz się

21
Dziecko ukraińskie w polskiej szkole. Українські діти в польській школі.371e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice dzieci ukraińskich.

4Ewa Borgosz

2019-10-05

Zapisz się

22
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - I stopień92e2Szkolenia dla kadr pomocy społecznejKurs doskonalący

Asystenci rodziny, pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej

70Beata Walkiewicz

2019-10-07

2019-10-01

23
Superwizja grupowa - pracownicy schronisk dla bezdomnych i ośrodków pomocy społecznej369e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejSuperwizja grupowa

Pracownicy schronisk oraz pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy

9Beata Walkiewicz

2019-10-07

Zapisz się

24
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Uwolnij umysł37e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-10-07

Zapisz się

25
Obraz i słowo128e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych

28Beata Zuziak

2019-10-07

Zapisz się

26
Warszawski Mistrz Ortografii. Konkurs Ortograficzny. Spotkanie koordynatorów wszystkich etapów edukacyjnych.392e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

5Anna Brodawka

2019-10-07

Zapisz się

27
Wspomaganie zawodowe w rozwijaniu aktywności technicznej uczniów.432e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

45Teresa Turkowska

2019-10-07

Zapisz się

28
Sytuacje kryzysowe w szkole- jak się do nich przygotować?227e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek, kierownicy świetlic szkolnych o stażu do 3 lat

20Beata Łuba

2019-10-08

Zapisz się

29
Porozumienie bez Przemocy (NVC)261e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-10-08

Zapisz się

30
Język Angielski dla doradców metodycznych - Poziom B2+ - Grupa 4479e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs doskonalący

Doradcy metodyczni m.st.Warszawy, pracownicy WCIES (szkolenie wewnętrzne)

102Małgorzata Zasuńska

2019-10-08

2019-10-08

31
Łacina w szkole i życiu codziennym – kurs podstawowy129e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

45Beata Zuziak

2019-10-08

Zapisz się

32
Awans zawodowy w świetle nowych uwarunkowań prawnych obowiązujących od września 2019 r.288e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli rozpoczynający awans zawodowy

5Małgorzata Narożnik

2019-10-08

2019-09-24

33
Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli dzielnicy Warszawa Ursus, współpraca z doradcą metodycznym w roku szkolny 2019/20. .356e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKonsultacja zbiorowa

nauczyciele Przedszkoli Dzielnicy Ursus

4Elwira Jeunehomme

2019-10-08

Zapisz się

34
ABC Rady Rodziców, cz. 1. Podstawowe informacje dot funkcjonowania rady rodziców.372e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2019-10-08

Zapisz się

35
Klub Aktywnego Nauczyciela Plastyki ( i nie tylko) KANAPA379e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

35Katarzyna Jasińska

2019-10-08

Zapisz się

36
Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2019240e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół i placówek

6Beata Łuba

2019-10-09

Zapisz się

37
Język Angielski dla doradców metodycznych- Poziom B1+/B2 - Grupa 1476e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs doskonalący

Doradcy metodyczni m.st.Warszawy, pracownicy WCIES (szkolenie wewnętrzne)

102Małgorzata Zasuńska

2019-10-09

2019-10-09

38
Sztuka motywowania siebie i innych47e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WARS i SAWA oraz zainteresowani nauczyciele spoza Programu

16Izabela Witczak

2019-10-09

Zapisz się

39
Dokumentacja w pracy pedagoga szkolnego347e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni

4Agnieszka Wardak

2019-10-09

Zapisz się

40
Jak ocenić gotowość dziecka do szkoły?405e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-10-09

2019-09-28

41
Edukacja wczesnoszkolna w roku 2019/2020218e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonferencja

Nauczyciele-liderzy szkolnych zespołów edukacji wczesnoszkolnej

3Małgorzata Korchowiec

2019-10-09

2019-09-26

42
Podstawa programowa języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych- propozycje rozwiązań metodycznych.320e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

5Hanna Wiśniewska

2019-10-09

Zapisz się

43
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 18340e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

22Teresa Prochowska

2019-10-09

Zapisz się

44
Zarządzanie własną energią – jak się nie wypalić?264e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Opiekunki zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-10-10

Zapisz się

45
Język Angielski dla doradców metodycznych - Poziom B1+/B2 - Grupa 2477e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs doskonalący

Doradcy metodyczni m.st.Warszawy, pracownicy WCIES (szkolenie wewnętrzne)

102Małgorzata Zasuńska

2019-10-10

2019-10-10

46
Zarządzanie własną energią – jak się nie wypalić?264e2Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Opiekunki zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-10-10

Zapisz się

47
Język Angielski dla doradców metodycznych- Poziom B2 - Grupa 3478e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs doskonalący

Doradcy metodyczni m.st.Warszawy, pracownicy WCIES (szkolenie wewnętrzne)

102Małgorzata Zasuńska

2019-10-10

2019-10-10

48
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego od września 2019 roku252e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele

4Beata Zielińska

2019-10-10

Zapisz się

49
Strategie pracy nad zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych360e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele kształcenia specjalnego pracujący we wszystkich rodzajach szkół ( szkoły ogolnodostępne, integracyjne, specjalne)

24Ewa Antoszkiewicz

2019-10-10

Zapisz się

50
Grupa wsparcia zawodowego dla nauczycieli rozwijających swoje kompetencje zawodowe, w relacjach z dziećmi, rodzicami, współpracownikami.289e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSuperwizja grupowa

zainteresowani nauczyciele

35Elwira Jeunehomme

2019-10-10

Zapisz się

51
Praca z uczniem zdolnym na lekcji języka rosyjskiego.440e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele języka rosyjskiego szkół ponadpodstawowych

3Krystyna Kancewicz-Sokołowska

2019-10-10

2019-10-01

52
Start-up jump463e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

Zapisz się

53
Start-up jump463e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

2019-10-08

54
Start-up jump463e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

Zapisz się

55
Start-up jump463e6Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

2019-10-08

56
Start-up jump463e7Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

2019-10-08

57
Start-up jump463e8Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

Zapisz się

58
Akademia Młodego Nauczyciela - By lekcja była efektywna i twórcza85e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych o stażu pracy 0-5 lat

60Beata Walkiewicz

2019-10-11

2019-10-01

59
Start-up jump463e4Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

Zapisz się

60
Start-up jump463e5Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-10-11

Zapisz się

61
Doradztwo zawodowe w roku szkolnym 2019/20474e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejKonferencja

koordynatorzy doradztwa zawodowego z poradni psychologiczno-pedagogicznych

2Beata Grzelak

2019-10-11

Zapisz się

62
Round the Year with the Magic Machine: Autumn29e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych

5Irena Grabarczyk

2019-10-11

Zapisz się

63
Dokumentacja organizujaca kształcenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.484e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonsultacja zbiorowa

specjaliści Szkoły Podstawowej nr 203

3Agata Samoraj

2019-10-11

2019-10-11

64
Kurs umiejętności wychowawczych dla nauczycieli389e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

40Beata Zielińska

2019-10-11

Zapisz się

65
Budowanie relacji w zespole263e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m. st. Warszawa

14Barbara Klimczak

2019-10-12

Zapisz się

66
Budowanie relacji w zespole263e2Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m. st. Warszawa

14Barbara Klimczak

2019-10-12

Zapisz się

67
Budowanie relacji w zespole263e3Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m. st. Warszawa

14Barbara Klimczak

2019-10-12

Zapisz się

68
Porozumienie Bez Przemocy w szkole.260e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele i nauczycielki, psychologowie, pedagodzy

80Joanna Szeluga

2019-10-12

Zapisz się

69
Artyści dla edukacji. Tworzenie słowem136e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, placówek edukacji pozaszkolnej.

8Beata Zuziak

2019-10-12

2019-09-21

70
Szef/owa jako lider/ka zespołu262e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Kierowniczki, kierownicy zatrudnieni w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

14Barbara Klimczak

2019-10-14

Zapisz się

71
Demokracja zaczyna się w szkole - jak pracować z samorządem uczniowskim?331e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich

16Malwina Żyra

2019-10-15

Zapisz się

72
Zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży458e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) m.st. Warszawy

14Beata Walkiewicz

2019-10-15

2019-10-07

73
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 169e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak

2019-10-15

Zapisz się

74
Wychowanie w kinie319e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświaty pozaszkolnej

30Hanna Wiśniewska

2019-10-15

Zapisz się

75
Spotkanie z gwarą warszawską. Zabawy językowe dla przedszkolaków324e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-10-15

2019-10-01

76
Mistrzowie i Idee Renesansu.393e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych

14Anna Brodawka

2019-10-15

Zapisz się

77
Halloween – czy i jak podchodzić do tematu na lekcjach religii?427e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-10-15

Zapisz się

78
Przyrodnicy poza salą lekcyjną450e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

15Urszula Depczyk

2019-10-15

2019-10-05

79
Interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę. Jak przez sztukę i twórczość nabywać wiedzę i inne umiejętności?203e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

12Beata Zuziak

2019-10-15

2019-09-25

80
Vademecum dyrektora na starcie236e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza wszystkich typów placówek oświatowych o stażu pełnienia funkcji dyrektora do 3 lat

50Beata Łuba

2019-10-16

Zapisz się

81
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 269e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak

2019-10-16

Zapisz się

82
Wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gier w edukacji48e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu

5Izabela Witczak

2019-10-16

Zapisz się

83
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – założenia konkursów dla uczniów z dysleksją rozwojową395e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Koordynatorzy szkół uczestniczących w V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

5Zofia Komorowska

2019-10-16

Zapisz się

84
Dziecko trudne w grupie czyli jakie?406e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

10Sławomira Załęska

2019-10-16

2019-10-02

85
Podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeńtwa w szkole ponadpodstawowej423e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Forum

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz

2019-10-16

Zapisz się

86
Nauczanie z pomysłem w klasach 1 - 3400e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej dzielnicy Białołęka o stażu pracy 0 - 5 lat.

20Małgorzata Korchowiec

2019-10-16

Zapisz się

87
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 369e3Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak

2019-10-17

Zapisz się

88
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – zajęcia instruktażowo - informacyjne78e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak

2019-10-17

Zapisz się

89
Konferencja informacyjna dla nauczycieli wos.329e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

nauczyciele wos wszystkich typów szkół

3Malwina Żyra

2019-10-17

Zapisz się

90
Rola i zadania opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień kontraktowy334e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele - opiekunowie stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień kontraktowy

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-10-17

Zapisz się

91
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego od września 2019 roku253e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele

4Beata Zielińska

2019-10-17

Zapisz się

92
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 334345e1Nowe technologieWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

22Teresa Prochowska

2019-10-17

Zapisz się

93
Diagnozowanie kompetencji matematycznych 6 latków. Badanie dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki.291e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Elwira Jeunehomme

2019-10-17

Zapisz się

94
Nauczyciel techniki, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa na starcie zawodowym.433e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, informatyki i edukacji dla bezpieczeństwa

4Teresa Turkowska

2019-10-17

Zapisz się

95
Egzamin maturalny - organizacja, realizacja- zadania dyrektora szkoły370e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Dyrektorzy/wicedyrektorzy o stażu pełnienia funkcji kierowniczej do 2 lat

3Beata Łuba

2019-10-18

2019-10-04

96
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczna - zadania dyrektora szkoły/ placówki237e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-10-18

Zapisz się

97
Egzamin maturalny - organizacja, realizacja- zadania dyrektora szkoły441e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Dyrektorzy/wicedyrektorzy o stażu pełnienia funkcji kierowniczej do 2 lat

3Beata Łuba

2019-10-18

Zapisz się

98
Akademia Młodego Nauczyciela - Depresja u dzieci i młodzieży89e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

12Beata Walkiewicz

2019-10-18

2019-10-01

99
Akademia Młodego Nauczyciela - Depresja u dzieci i młodzieży89e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

12Beata Walkiewicz

2019-10-18

2019-09-20

100
Akademia Młodego Nauczyciela - Depresja u dzieci i młodzieży89e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

12Beata Walkiewicz

2019-10-18

2019-09-20

101
Rola i zadania opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień mianowany336e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele - opiekunowie stażu

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-10-18

Zapisz się

102
Wprowadzanie zagadnień muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej465e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

9Piotr Kania

2019-10-18

Zapisz się

103
Jak efektywnie i efektownie realizować podstawę programową. Spotkanie z liderami zespołów języków obcych.449e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

Liderzy zespołów języków obcych. Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani.

6Ewa Rysińska

2019-10-18

2019-10-04

104
Nowa podstawa programowa w praktyce. Egzamin ósmoklasisty - strategie egzaminacyjne.462e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych

6Dorota Jabłońska

2019-10-19

Zapisz się

105
Psychologia rozwojowa uczniów klas pierwszych reprezentujących roczniki 2003, 2004, 2005 - II grupa223e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

nauczyciele szkół ponadpodstawowych

6Beata Grzelak

2019-10-19

2019-10-01

106
Papierowe rozdarciuchy- techniki plastyczne w pracy twórczej dziecka.295e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

4Elwira Jeunehomme

2019-10-19

Zapisz się

107
Kompozycje florystyczne z origami w pracy z uczniami.434e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy.

20Teresa Turkowska

2019-10-19

Zapisz się

108
Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2019240e3Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół i placówek

6Beata Łuba

2019-10-21

2019-10-01

109
Placówki oświatowe w dobie terroryzmu - ryzyka, wyzwania, obowiązki - aspekty prawne działań antyterrorystycznych269e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonferencja

Kadra kierownicza szkół

4Beata Łuba

2019-10-21

Zapisz się

110
Jak pracować z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej?480e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

48Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-10-21

Zapisz się

111
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 441488e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

Dyrektor i nauczyciele Przedszkola nr 441

34Krystyna Marczewska

2019-10-21

Zapisz się

112
Jak napisać dobry projekt w zakresie edukacji kulturalnej138e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy edukacji kulturalnej w placówkach oświatowych, zainteresowani nauczyciele

8Beata Zuziak

2019-10-21

2019-09-29

113
Zmiany w prawie oświatowym od 1.09.2019240e4Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół i placówek

6Beata Łuba

2019-10-22

Zapisz się

114
Placówki oświatowe w dobie terroryzmu - ryzyka, wyzwania, obowiązki - aspekty prawne działań antyterrorystycznych270e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonferencja

Kadra kierownicza szkół

4Beata Łuba

2019-10-22

Zapisz się

115
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego498e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie zespołu zadaniowego

specjaliści Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330

4Agata Samoraj

2019-10-22

2019-10-17

116
Warsztat antydyskryminacyjny265e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

16Barbara Klimczak

2019-10-22

Zapisz się

117
W poszukiwaniu podmiotowości. Doświadczenia J. Korczaka a współczesne placówki edukacyjne97e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zainteresowani czerpaniem i wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

14Izabela Witczak

2019-10-22

Zapisz się

118
Uczeń w działaniu - ekologia w domu, czyli pomysł na ciekawą lekcję w szkole podstawowej451e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji przyrodniczej i biologii w szkole podstawowej oraz inni zaintersowani

5Urszula Depczyk

2019-10-22

2019-10-05

119
ABC Rady Rodziców. Współpraca Rady Rodziców z Samorządem uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów?373e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

4Ewa Borgosz

2019-10-22

Zapisz się

120
Rzeźba w szkole. Warsztaty przygotowujące nauczycieli do przeprowadzenia Warszawskiego Konkursu Plastycznego p.t: " Rzeźba- pomnik dla Warszawy"380e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

nauczyciele plastyki w szkole podstawowej i liceum, nauczyciele klas 1-3, świetlicy, edukacji pozaszkolnej

16Katarzyna Jasińska

2019-10-22

Zapisz się

121
Umiejętności mediacyjne dyrektora - grupa zaawansowana238e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

24Beata Łuba

2019-10-23

Zapisz się

122
Interwencja kryzysowa wobec przeżyć traumatycznych459e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

członkowie Zespołu Interwencyjnego przy Biurze Edukacji m. st. Warszawy

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-10-23

2019-10-14

123
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 469e4Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak

2019-10-23

Zapisz się

124
Akademia Młodego Nauczyciela - Rodzic/opiekun prawny we współczesnej szkole142e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

4Beata Walkiewicz

2019-10-23

2019-10-02

125
Paker Pamięci, czyli jak ćwiczyć pamięć i koncentrację ?55e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2019-10-23

Zapisz się

126
Interwencja kryzysowa wobec przeżyć traumatycznych497e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

członkowie Zespołu Interwencyjnego przy Biurze Edukacji m. st. Warszawy

21Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-10-23

Zapisz się

127
Dziecko, rodzice, nauczyciele w przedszkolach Holandii i Szkocji - przykłady dobrych praktyk, inspiracją dla polskich nauczycieli.404e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSeminarium

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Elwira Jeunehomme

2019-10-23

Zapisz się

128
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów dzielnicy Praga Południe473e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy, psycholodzy szkolni pracujący w dzielnicy Praga Południe

30Agnieszka Wardak

2019-10-23

Zapisz się

129
"Lernplakat" - Praca z plakatem dydaktycznym468e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

4Anna Malinow

2019-10-23

Zapisz się

130
Jak wprowadzić tutoring w szkole- rola dyrektora244e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podsatwowych i ponadpodstawowych

16Beata Łuba

2019-10-24

2019-09-30

131
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 569e5Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak

2019-10-24

Zapisz się

132
Papierowe fantazje-różne techniki plastyczne489e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Alicja Reda

2019-10-24

Zapisz się

133
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 435343e1WychowawczyWspomaganie placówki

dyrektor, nauczyciele

24Teresa Prochowska

2019-10-24

Zapisz się

134
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA53e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS, odpowiedzialni za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

28Izabela Witczak

2019-10-24

Zapisz się

135
Dialog z Ku Klux Klanem: Lekcja Odrobiona461e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele, uczniowie, rodzice, dyrektorzy szkół i inni zainteresowani

2Julia Koszewska

2019-10-24

2019-10-10

136
Współpraca pedagoga/psychologa szkolnego, wychowawcy klasy z instytucjami działającym na rzecz pomocy dzieciom348e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

4Agnieszka Wardak

2019-10-24

Zapisz się

137
Rozwijanie kompetencji nauczyciela w zakresie komunikacji interpersonalnej, poziom podstawowy.292e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

zainteresowani nauczyciele

25Elwira Jeunehomme

2019-10-24

Zapisz się

138
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego?439e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

4Teresa Turkowska

2019-10-24

Zapisz się

139
Sprawdzone pomysły podaj dalej, sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli przedszkoli, dzielnicy Warszawa Ursus485e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

32Elwira Jeunehomme

2019-10-24

Zapisz się

140
Jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i dbać o swoją energię?232e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oswiatowych

30Beata Łuba

2019-10-25

Zapisz się

141
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 669e6Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak

2019-10-25

Zapisz się

142
Akademia Młodego Nauczyciela - Analiza i ewaluacja własnej pracy nauczyciela84e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

24Beata Walkiewicz

2019-10-25

Zapisz się

143
Sieć nauczycieli realizujących podstawę programową EdB424e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

30Beata Przybysz

2019-10-25

Zapisz się

144
Praca w klasie wielokulturowej – międzykulturowość wyzwaniem dla wielokulturowej szkoły72e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

8Izabela Witczak

2019-10-26

Zapisz się

145
Psychologia rozwojowa uczniów klas pierwszych reprezentujących roczniki 2003, 2004, 2005 - III grupa223e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

nauczyciele szkół ponadpodstawowych

6Beata Grzelak

2019-10-26

Zapisz się

146
Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży445e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

8Agnieszka Wardak

2019-10-26

Zapisz się

147
Sytuacje kryzysowe w szkole- jak się do nich przygotować?227e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek, kierownicy świetlic szkolnych

20Beata Łuba

2019-10-28

Zapisz się

148
Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dla dyrektora.246e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

9Beata Łuba

2019-10-28

Zapisz się

149
Nauczyciel języka obcego na starcie492e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

nauczycilele stażyści i kontraktowi

20Anna Malinow

2019-10-28

Zapisz się

150
Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 - grupa 1.317e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-10-28

Zapisz się

151
Indywidualny program edukacyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.499e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie zespołu zadaniowego

nauczyciele i specjaliści Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

5Agata Samoraj

2019-10-28

Zapisz się

152
Superwizje dla socjoterapeutów z poradni psychologiczno-pedagogicznych501e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

kadra poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadząca grupy socjoterapeutyczne w ramach zadań poradni

12Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-10-28

Zapisz się

153
Ciekawe aplikacje internetowe w pracy nauczyciela353e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

zaintersowani nauczyciele

4Urszula Dzwonowska

2019-10-28

Zapisz się

154
Jesienne niespodzianki385e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

4Grażyna Duszyńska

2019-10-28

Zapisz się

155
Ciekawe metody pracy – z doświadczeń nauczycieli SP 73388e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

16Grażyna Duszyńska

2019-10-28

Zapisz się

156
Kolory jesieni- propozycje prac plastycznych-technicznych o tematyce jesiennej481e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-10-28

Zapisz się

157
Tam gdzie matematyka z przyrodą się styka, czyli jak zaciekawić i zmotywiwać uczniów do odkrywania świata przyrody452e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele przyrody i biologii i inni zainteresowani

5Urszula Depczyk

2019-10-28

2019-10-05

158
Artyści dla edukacji. Powszechne spotkania teatralne – o twórczym myśleniu i działaniu w teatrze130e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych, nauczyciele prowadzący w placówkach grupy teatralne

16Beata Zuziak

2019-10-28

Zapisz się

159
Z ukulele na lekcje muzyki466e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

12Piotr Kania

2019-10-28

Zapisz się

160
Warsztat antydyskryminacyjny266e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

16Barbara Klimczak

2019-10-29

Zapisz się

161
Edukacja globalna. Nasz wspólny świat363e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-10-29

2019-10-15

162
„Przyjaciele Zippiego” - Program promocji zdrowia psychicznego – kurs dla realizatorów programu361e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele warszawskich przedszkoli i szkół pracujący z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

20Ewa Antoszkiewicz

2019-10-29

Zapisz się

163
Psychoteka. Oswoić ADHD - moje dziecko w szkole i w domu.374e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

4Ewa Borgosz

2019-10-29

Zapisz się

164
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 306342e1WychowawczyWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

28Teresa Prochowska

2019-10-29

Zapisz się

165
Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki oświatowej - grupa wsparcia231e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

20Beata Łuba

2019-10-30

Zapisz się

166
Terapeuta pedagogiczny na starcie pracy zawodowej399e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni

68Zofia Komorowska

2019-10-30

Zapisz się

167
Superwizje dla osób prowadzących psychoterapię dzieci, młodzieży i rodzin oraz działania interwencyjne w placówkach oświatowych502e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzących w poradniach psychoterpie dzieci, młodzieży i rodzin oraz działania interwencyjne w placówkach oświatowych

12Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-10-30

Zapisz się

168
Trafna obserwacja - dobra interwencja, wspomaganie działań wychowawczych nauczycieli przedszkoli290e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSuperwizja grupowa

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

25Elwira Jeunehomme

2019-10-30

Zapisz się

169
Doświadczenia z fizyki na różnych etapach edukacyjnych.Elektrostatyka504e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-10-30

2019-10-23

170
Umiejętności interpersonalne niezbędne w zawodzie nauczyciela397e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

24Zofia Komorowska

2019-10-31

Zapisz się

171
Podstawa programowa z plastyki dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej381e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele plastyki

3Katarzyna Jasińska

2019-10-31

Zapisz się

172
Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego.CZ.1. Integracja wewnątrzprzedmiotowa na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.322e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

5Hanna Wiśniewska

2019-11-04

Zapisz się

173
Wykorzystanie komputera i Internetu w nauczaniu matematyki471e1Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie e-learningowe

nauczyciele matematyki

24Małgorzata Iwanowska

2019-11-04

Zapisz się

174
Popularyzacja nauczania języka rosyjskiego w warszawskich szkołach500e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele języka rosyjskiego

30Krystyna Kancewicz-Sokołowska

2019-11-04

2019-10-17

175
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola234e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-11-05

Zapisz się

176
Wykorzystanie eTwinningu w nowej podstawie programowej.419e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Dyrektorzy, nauczyciele.

6Ewa Rysińska

2019-11-05

2019-10-18

177
Jesienne tańce-połamańce325e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-11-05

2019-10-22

178
Praca z lekturą387e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska

2019-11-05

Zapisz się

179
Gry multimedialne w edukacji49e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu

5Izabela Witczak

2019-11-05

Zapisz się

180
Ojczyzna, nacjonalizm, patriotyzm430e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWykład

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-11-05

Zapisz się

181
Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej.Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców.442e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2019-11-05

Zapisz się

182
"Zabawy z elementami języka angielskiego." Rezultaty projektu europejskiego.511e1Szkolenia w zakresie języków obcychLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele języków obcych, inni nauczyciele realizujący projekty współpracy międzynarodowej.

3Ewa Rysińska

2019-11-05

Zapisz się

183
Jak uczyć o faszyzmie?: Film26e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych

6Julia Koszewska

2019-11-06

2019-10-07

184
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola234e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-11-06

Zapisz się

185
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Rozwiń zdolności38e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-11-06

Zapisz się

186
Różni ale tacy sami.407e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-11-06

2019-10-23

187
Zasady pisania uchwał i protokołów241e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-11-07

Zapisz się

188
Patriotyczne abc w edukacji wczesnoszkolnej490e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

2019-11-07

Zapisz się

189
"Empatia zmienia nas" = jak wdrażać Porozumienie bez Przemocy w szkole. Spotkanie wokół książki.503e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

Nauczyciele i nauczycielki, psychologowie, pedagodzy, którzy chcą wdrażać Porozumienie bez Przemocy w swojej pracy.

3Joanna Szeluga

2019-11-07

Zapisz się

190
Rola i zadania opiekuna stażu403e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele - opiekunowie stażu

4Beata Zielińska

2019-11-07

Zapisz się

191
Nowe wyzwania -warsztat pracy pedagoga szkolnego350e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Pedagodzy szkolni

20Agnieszka Wardak

2019-11-07

Zapisz się

192
Czytać, by zrozumieć - opracowanie materiałów źródłowych do nauki wos.332e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele wos szkół ponadpodstawowych

16Malwina Żyra

2019-11-07

Zapisz się

193
Uczeń odkrywcą i badaczem - genetyka bez tajemnic, czyli pomysł na ciekawą lekcję w szkole podstawowej453e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele biologii w szkole podstawowej

5Urszula Depczyk

2019-11-07

2019-10-10

194
Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela.436e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki

5Teresa Turkowska

2019-11-07

2019-10-31

195
Bioetyka młodego katolika428e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-11-07

Zapisz się

196
Rzeźba w szkole. Warsztaty przygotowujące nauczycieli do przeprowadzenia Warszawskiego Konkursu Plastycznego p.t: " Rzeźba- pomnik dla Warszawy"380e2Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

nauczyciele plastyki w szkole podstawowej i liceum, nauczyciele klas 1-3, świetlicy, edukacji pozaszkolnej

16Katarzyna Jasińska

2019-11-07

Zapisz się

197
Placówki oświatowe w dobie terroryzmu - ryzyka, wyzwania, obowiązki - aspekty prawne działań antyterrorystycznych270e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonferencja

Kadra kierownicza szkół

4Beata Łuba

2019-11-08

Zapisz się

198
Akademia Młodego Nauczyciela - Porozumienie Bez Przemocy- stopień zaawansowany88e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

60Beata Walkiewicz

2019-11-08

2019-10-18

199
Nowa podstawa programowa w praktyce. Ocenianie prac pisemnych wg standardów egzaminu ósmoklasisty.496e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele jezyka angielskiego SP

6Dorota Jabłońska

2019-11-08

Zapisz się

200
Z gitarą na lekcje muzyki467e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

12Piotr Kania

2019-11-08

Zapisz się

201
Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego.495e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele j.angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1-3

4Dorota Jabłońska

2019-11-09

Zapisz się

202
Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego.495e2Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele j.angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1-3

4Dorota Jabłońska

2019-11-09

Zapisz się

203
Doradztwo zawodowe w szkołach kształcących w zawodach390e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

koordynatorzy doradztwa zawodowego, zainteresowani nauczyciele

6Beata Grzelak

2019-11-12

2019-10-14

204
TIK i kreatywne uczenie się języka angielskiego24e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego klas IV-VIII szkoły podstawowej

5Julia Koszewska

2019-11-12

2019-10-28

205
ABC Rady Rodziców, cz 2. - Finanse, komunikacja, sprawozdawczość rady rodziców.416e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2019-11-12

Zapisz się

206
Depresja u dzieci i młodzieży91e3Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

WYŁĄCZNIE pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka)

14Beata Walkiewicz

2019-11-13

2019-11-04

207
Depresja u dzieci i młodzieży91e2Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

WYŁĄCZNIE pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka)

14Beata Walkiewicz

2019-11-13

2019-11-04

208
Pierwsza lekcja języka polskiego jako obcego513e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele j.polskiego jako obcego

4Małgorzata Wysokińska

2019-11-13

Zapisz się

209
Razem na rzecz ucznia. Strategie współpracy z rodzicami.398e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele-specjaliści terapii pedagogicznej, wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

24Zofia Komorowska

2019-11-13

Zapisz się

210
Radosne spotkania z rodzicami – warsztaty kreatywności.408e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-11-13

2019-10-30

211
Jak realizować podstawę programową edukację dla bezpieczeństwa w klasie VIII?425e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz

2019-11-13

Zapisz się

212
Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. Zagrożenia terrorystyczne506e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Seminarium

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele

6Beata Przybysz

2019-11-13

Zapisz się

213
Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - poziom I267e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Opiekunki zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

14Barbara Klimczak

2019-11-14

Zapisz się

214
Decoupage- ozdoby na Boże Narodzenie512e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

2019-11-14

Zapisz się

215
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień 154e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak

2019-11-14

Zapisz się

216
Podejście Normana E. Amundsona w poradnictwie kariery508e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejKurs doskonalący

doradcy zawodowi pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

16Beata Grzelak

2019-11-14

Zapisz się

217
Tablica interaktywna w pracy nauczyciela humanisty.333e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów

8Malwina Żyra

2019-11-14

Zapisz się

218
Jak efektywnie stosować metody aktywizujące?431e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele

16Grzegorz Michał Diłanian

2019-11-14

Zapisz się

219
Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej z uwzględnieniem standardów pracy z osobami bezdomnymi475e1Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWykład

Kadra kierownicza i pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej i schronisk dla bezdomnych

7Beata Walkiewicz

2019-11-15

2019-11-04

220
Wdrażanie nowej podstawy programowej cz.2. Rola kontekstów na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.394e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Anna Brodawka

2019-11-15

Zapisz się

221
Wszystkie dzieci nasze są - integracja i równe traktowanie73e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

8Izabela Witczak

2019-11-16

Zapisz się

222
Profilaktyka uzależnień w pracy pedagoga szkolnego i nauczyciela349e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

8Agnieszka Wardak

2019-11-16

Zapisz się

223
Umiejętności interpersonalne niezbędne w zawodzie nauczyciela397e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

24Zofia Komorowska

2019-11-16

Zapisz się

224
Artyści dla edukacji. Kuferek Osobliwości137e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, placówek edukacji pozaszkolnej.

8Beata Zuziak

2019-11-16

Zapisz się

225
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola234e3Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-11-18

Zapisz się

226
Rozwijanie umiejętności uczenia się, gr 156e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WARS i SAWA oraz zainteresowani nauczyciele spoza Programu.

7Izabela Witczak

2019-11-18

Zapisz się

227
Poznanie modelu komunikacji Porozumienie bez Przemocy – Nonviolent Communication (NVC)293e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

25Elwira Jeunehomme

2019-11-18

Zapisz się

228
Mikroświat bez tajemnic, czyli mikroskop rozszyfrowany454e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przyrody i biologii

5Urszula Depczyk

2019-11-18

2019-10-10

229
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola234e4Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-11-19

Zapisz się

230
NPP. Upowszechnianie projektów europejskich. Język Internetu - tworzenie strony internetowej.420e1Szkolenia interdyscyplinarneLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele języków obcych, inni nauczyciele realizujący projekty współpracy międzynarodowej.

3Ewa Rysińska

2019-11-19

Zapisz się

231
Wykorzystanie metody "Sześć klocków" w edukacji najmłodszych326e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-11-19

2019-11-05

232
Gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej368e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2019-11-19

2019-11-05

233
Niezbędnik aktywnego rodzica. Czy niemożliwe jest możliwe - siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole.443e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

4Ewa Borgosz

2019-11-19

Zapisz się

234
NPP. Upowszechnianie projektów europejskich. Hejt i mowa nienawiści w mediach społecznościowych509e1Szkolenia w zakresie języków obcychLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele

3Ewa Rysińska

2019-11-19

Zapisz się

235
Doświadczenia z fizyki na różnych etapach edukacyjnych.Prąd elektryczny505e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-11-20

2019-11-04

236
Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym.409e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-11-20

Zapisz się

237
Edukacja miejska, czyli przykłady wykorzystania przestrzeni miejskiej jako „żywego laboratorium” na zajęciach przedmiotów przyrodniczych – warsztat w ramach projektu "Urban Science - Integrated Learning for Smart Cities" (Erasmus+.)455e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Urszula Depczyk

2019-11-20

2019-10-10

238
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki472e1Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie e-learningowe

Nauczyciele matematyki - szkoła podstawowa

12Małgorzata Iwanowska

2019-11-21

2019-11-02

239
Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami214e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, inni nauczyciele zainteresowani tematem

6Grażyna Pawłowska

2019-11-21

Zapisz się

240
"Matematycy online" - sieć współpracy i samokształcenia354e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele matematyki i informatyki

20Urszula Dzwonowska

2019-11-21

Zapisz się

241
Umiejętności interpersonalne niezbędne w zawodzie nauczyciela397e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

24Zofia Komorowska

2019-11-22

Zapisz się

242
Nowe trendy w pracy psychologiczno-pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą522e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonferencja

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele, w tym wychowawcy klas.

6Arkadiusz Walczak

2019-11-22

Zapisz się

243
Różne oblicza przemocy fizycznej i psychicznej - czyli skąd ta agresja u dzieci ?294e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

6Elwira Jeunehomme

2019-11-22

Zapisz się

244
Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela/wychowawcy (1 edycja)417e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

60Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-11-23

2019-10-15

245
Myślenie wizualne w edukacji259e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele i nauczycielki

10Joanna Szeluga

2019-11-23

Zapisz się

246
Trele pastele-techniki twórczej pracy z dzieckim.298e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

4Elwira Jeunehomme

2019-11-23

Zapisz się

247
Świąteczne motywy w edukacji uczniów.438e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

10Teresa Turkowska

2019-11-23

Zapisz się

248
FUNskills, czyli na wesoło rozwijamy sprawności językowe naszych uczniów447e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego klas 1-8 szkoły podstawowej

4Julia Koszewska

2019-11-23

2019-11-08

249
Eksperymenty z chemii/fizyki w szkole ponadpodstawowej470e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia dla młodzieży

uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych

10Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-11-23

Zapisz się

250
V Forum nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej382e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

8Katarzyna Jasińska

2019-11-23

Zapisz się

251
Praca z uczniem pochodzącym z Ukrainy514e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

4Małgorzata Wysokińska

2019-11-25

Zapisz się

252
Ścieżka edukacji przyrodniczej386e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

4Grażyna Duszyńska

2019-11-25

2019-11-11

253
Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 - grupa 2.317e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-11-25

Zapisz się

254
Uczeń transpłciowy w szkole520e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba

2019-11-26

Zapisz się

255
Bajki matematyczne - na pograniczu przedszkola i szkoły518e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-11-26

Zapisz się

256
Praca wychowawcza w świecie dylematów moralnych małych i dużych98e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Wychowawczynie/wychowawcy, pedagożki/pedagodzy oraz nauczycielki i nauczyciele (historia, biologia, etyka, religia, wdż, wos)

7Izabela Witczak

2019-11-26

Zapisz się

257
Zabawy z funkcjami prymarnymi jako element profilaktyki logopedycznej364e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

2019-11-26

Zapisz się

258
Ocenianie ucznia cudzoziemskiego515e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

8Małgorzata Wysokińska

2019-11-27

Zapisz się

259
"Od nauczyciela do inspiratora". Projekty europejskie w praktyce.510e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

nauczyciele języków obcych, inni nauczyciele realizujący projekty współpracy międzynarodowej.

5Ewa Rysińska

2019-11-27

Zapisz się

260
Warszawska edukacja wczesnoszkolna460e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Przewodniczący zespołów przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej

12Małgorzata Korchowiec

2019-11-27

Zapisz się

261
Gry planszowe w edukacji50e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu

5Izabela Witczak

2019-11-27

Zapisz się

262
Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój procesów integracji sensorycznej przedszkolaków.299e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Elwira Jeunehomme

2019-11-27

Zapisz się

263
Zasady znamy, o własne zdrowie i bezpieczeństwo dbamy. Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków357e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2019-11-27

Zapisz się

264
Rada Pedagogiczna - uprawnienia i dokumentowanie jej pracy245e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-11-28

Zapisz się

265
Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomością oświatową519e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza placówek pozaszkolnych oraz szkół specjalnych

14Beata Łuba

2019-11-28

Zapisz się

266
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego521e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języków obcych

4Anna Malinow

2019-11-28

Zapisz się

267
Zarządzanie sobą w czasie212e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Monika Frąckowiak

2019-11-28

Zapisz się

268
Razem na rzecz ucznia. Strategie współpracy z rodzicami.398e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele-specjaliści terapii pedagogicznej, wychowawcy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

24Zofia Komorowska

2019-11-28

2019-11-14

269
Jak realizować podstawę programową z informatyki w szkole ponadpodstawowej?402e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKonferencja

nauczycieli informatyki w szkołach ponadpodstawowych

3Urszula Dzwonowska

2019-11-28

Zapisz się

270
Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz, czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacją medialną.412e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice

6Ewa Borgosz

2019-11-29

2019-10-20

271
I Spotkanie Warszawskich Nauczycieli Global Scholars524e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychForum

Nauczyciele uczestniczący w programie Global Scholars

5Irena Grabarczyk

2019-11-29

Zapisz się

272
Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla Uczenia się” (Move to Learn)362e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni

20Ewa Antoszkiewicz

2019-11-30

Zapisz się

273
Aniołowo - techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem.297e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, pedagodzy specjalni pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym w placówkach integracyjnych i masowych.

4Elwira Jeunehomme

2019-11-30

Zapisz się

274
Warsztaty kompetencyjne z wymowy angielskiej.493e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele j.angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1-3

8Dorota Jabłońska

2019-11-30

Zapisz się

275
ImproVszkole na dobry początek523e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, placówek edukacji pozaszkolnej, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi.

8Beata Zuziak

2019-11-30

Zapisz się

276
Praca z uczniem pochodzącym z krajów arabskich516e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

4Małgorzata Wysokińska

2019-12-02

Zapisz się

277
Ochrona środowiska w programie edukacyjnym przedszkoli.487e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

4Elwira Jeunehomme

2019-12-02

Zapisz się

278
Zasoby multimedialne nauczyciela klas 1 – 3367e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2019-12-02

Zapisz się

279
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Poznawaj i zmieniaj39e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-12-02

Zapisz się

280
Zima w ciepłych i zimnych barwach- propozycje prac plastyczno- technicznych o tematyce świątecznej i zimowe482e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-12-02

Zapisz się

281
W wirtualnym świecie przyrody, czyli przygoda z TIK na lekcjach przyrody i biologii456e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przyrody i biologii

5Urszula Depczyk

2019-12-02

2019-11-10

282
Zabawy sensoryczne dla 3 i 4-latków365e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-12-03

Zapisz się

283
LearningApps w mojej klasie366e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2019-12-03

Zapisz się

284
Rozwijanie myśłenia przedszkolaków-prezentacja zabaw i gier .358e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Elwira Jeunehomme

2019-12-03

Zapisz się

285
Niezbędnik aktywnego rodzica. Współpraca międzynarodowa w szkole. Potrzeba czy konieczność?444e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2019-12-03

Zapisz się

286
Ocenianie ucznia cudzoziemskiego517e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

8Małgorzata Wysokińska

2019-12-04

2019-11-12

287
Paker Pamięci, czyli jak ćwiczyć pamięć i koncentrację ?55e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2019-12-04

2019-11-05

288
Zabawy rozwijające umiejętności komunikatywne dzieci w wieku przedszkolnym.410e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

nauczyciele wychowania przedszkolnego

20Sławomira Załęska

2019-12-04

Zapisz się

289
Wdrażanie nowej podstawy programowej cz.2. Rola kontekstów na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.394e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Anna Brodawka

2019-12-04

Zapisz się

290
Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę230e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

12Beata Łuba

2019-12-05

Zapisz się

291
Zastosowanie TIK w doradztwie zawodowym213e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Doradcy zawodowi, nauczyciele realizujacy zadania z doradztwa, dyrektorzy, nauczyciele

4Małgorzata Rosak

2019-12-05

Zapisz się

292
Rozwój psychoseksualny przedszkolaka i małego żaka .318e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

zainteresowani nauczyciele

12Elwira Jeunehomme

2019-12-05

Zapisz się

293
Praca z grupą w poradnictwie zawodowym221e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Katarzyna Mroczek-Ungier

2019-12-05

Zapisz się

294
Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 - grupa 3.317e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2019-12-05

Zapisz się

295
Orientacja w przestrzeni: od rozwijania schematu ciała, po kodowanie kierunków strzałkami.296e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

4Elwira Jeunehomme

2019-12-05

Zapisz się

296
Praktyczne wprowadzenie w Pismo Święte z wykorzystaniem metod aktywizujących429e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-12-05

Zapisz się

297
WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ411e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele języka polskiego,wiedzy o kulturze, muzyki, plastyki,animatorzy kultury szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświaty pozaszkolnej

6Hanna Wiśniewska

2019-12-06

Zapisz się

298
Migracja jako wyzawanie – jak wspierać i motywować do nauki dziecko po trudnych doświadczeniach74e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

8Izabela Witczak

2019-12-07

Zapisz się

299
Anglojęzyczna literatura dziecięca w nauczaniu języka angielskiego22e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego przedszkoli

4Julia Koszewska

2019-12-07

2019-11-22

300
II Zimowa Warszawsko- Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników. Metoda IBSE na zajeciach terenowych457e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych warszawskich szkół

24Urszula Depczyk

2019-12-07

2019-11-10

301
Warsztaty kompetencyjne z nauczania wymowy angielskiej.494e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele j.angielskiego II i III etapu edukacyjnego

8Dorota Jabłońska

2019-12-07

Zapisz się

302
Wykorzystanie planów aktywności do rozwijania samodzielności u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.391e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10Ewa Antoszkiewicz

2019-12-09

2019-11-25

303
Diagnoza charakteru metodą Heymansa-Wiersmy. Kwestionariusz Bergera507e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejKurs doskonalący

doradcy zawodowi ze szkół ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Beata Grzelak

2019-12-09

Zapisz się

304
Nauczanie matematyki w klasach I-III483e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

40Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-12-10

2019-11-26

305
Gry przestrzenne w edukacji51e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu

5Izabela Witczak

2019-12-10

Zapisz się

306
Psychoteka. Taniec z nieznajomym - dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.377e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

4Ewa Borgosz

2019-12-10

Zapisz się

307
Wdrażanie nowej podstawy programowej. Między rozprawką a esejem, szkic krytyczny na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.422e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Joanna Wenek

2019-12-11

2019-11-27

308
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – opracowanie zadań konkursowych dla uczniów z dysleksją rozwojową396e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Koordynatorzy szkół uczestniczących w V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

5Zofia Komorowska

2019-12-11

2019-11-27

309
Dialog z rodzicami491e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

2019-12-12

2019-11-28

310
Jak formułować cele na lekcjach plastyki i co z tego wynika ?383e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki

4Katarzyna Jasińska

2019-12-12

2019-11-28

311
Paker Pamięci, czyli jak ćwiczyć pamięć i koncentrację ?55e3Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2019-12-12

2019-11-05

312
FUNcards, czyli wesołe gry i zabawy językowe z użyciem kart obrazkowych448e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli oraz klas 1-3 szkoły podstawowej

3Julia Koszewska

2019-12-14

2019-11-29

313
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach426e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

20Beata Przybysz

2019-12-14

2019-11-28

314
Praktyczne aspekty zarządzania nieruchomością oświatową519e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza placówek pozaszkolnych oraz szkół specjalnych

14Beata Łuba

2019-12-18

Zapisz się

315
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 55339e1DydaktycznyWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

22Teresa Prochowska

2019-12-19

Zapisz się

316
Choinka - zajęcia wg. koncepcji edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.486e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2019-12-20

2019-12-06

317

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna