A+ A A-

Oferta WCIES

Zakres
Forma szkolenia
Adresaci
Szukaj
Tytuł formy Nr formy Obszar tematyczny Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Tytuł formy Nr formy Zakres Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Granice dostępu do informacji publicznej380e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

8Beata Łuba

marzec

luty

0
Decyzje administracyje dyrektora szkoły/ placówki oświatowej381e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

7Beata Łuba

kwiecień

marzec

1
Wykorzystanie eTwinningu w nowej podstawie programowej.71e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Dyrektorzy, nauczyciele.

5Ewa Rysińska

październik

wrzesień

2
Upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych. Z cyklu: Międzynarodowe inspiracje.72e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Dyrektorzy, nauczyciele.

32Ewa Rysińska

styczeń

grudzień

3
Ocenianie kształtujące-budowanie sukcesu uczniów w reformowanej szkole74e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele dowolnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych

30Barbara Janik-Płocińska

styczeń

styczeń

4
Rola postaw nauczycielskich w procesie wychowawczym w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej85e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

7Izabela Witczak

kwiecień

marzec

5
Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole80e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy pracujący w wielokulturowym środowisku szkolnym.

32Izabela Witczak

marzec

luty

6
Dzieci, wychowawcy oraz instytucje edukacyjne w świetle praktyki i myśli J. Korczaka82e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

21Izabela Witczak

marzec

luty

7
Proces wychowawczy ujęty w ramy programu wychowawczego w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje J. Korczaka we współczesnej placówce oświatowej84e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

7Izabela Witczak

marzec

luty

8
Przykłady rozwiązywania problemów wychowawczych w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej.86e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

7Izabela Witczak

maj

kwiecień

9
Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka87e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

5Izabela Witczak

maj

maj

10
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – konsultacja zbiorowa 189e2Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak

maj

maj

11
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – konsultacja zbiorowa 289e3Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak

maj

maj

12
Promocja Szkoły z pomysłem - gra terenowa/miejska90e1Szkolenia interdyscyplinarneForum

Nauczyciele i uczniowie ze wszystkich typów szkół posiadających lub aplikujących o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

5Izabela Witczak

czerwiec

maj

13
Demokracja zaczyna się w szkole - jak pracować z samorządem uczniowskim?122e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich

20Malwina Żyra

luty

styczeń

14
Emisja głosu w teorii345e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

listopad

Zapisz się

15
Emisja głosu w praktyce346e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

listopad

Zapisz się

16
Finansowanie pracy samorządu uczniowskiego – wszystko o spółdzielniach uczniowskich.121e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele - opiekunowie samorządów uczniowskich

16Malwina Żyra

październik

Zapisz się

17
Zaburzenia depresyjne u młodziezy - poznać, zrozumieć, pomóc- Akademia Zdrowego Ucznia372e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele szkół/placówek oświatowych

6Beata Łuba

luty

styczeń

18
Choroby psychiczne nastolatków- Akademia Zdrowego Ucznia375e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele szkół/placówek oświatowych

6Beata Łuba

marzec

luty

19
Choroby psychiczne dzieci- Akademia Zdrowego Ucznia376e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

6Beata Łuba

kwiecień

marzec

20
Zaburzenia lękowe dzieci - jak je rozpoznać, jak pomóc - Akademia Zdrowego Ucznia377e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza, nauczyciele, psycholodzy przedszkoli/ szkół

6Beata Łuba

kwiecień

marzec

21
Szkoły Aktywne w Społeczności393e1Szkolenia interdyscyplinarneForum

Społeczność szkolna SAS, społeczność lokalna

124Beata Łuba

październik

Zapisz się

22
Wzmacnianie efektów pracy zespołowej442e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

5Bożenna Wapińska

październik

październik

23
Akcje promujące czytelnictwo - szkoła podstawowa.553e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści. szkół podstawowych

4Marta Rafka

styczeń

grudzień

24
Akcje promujące czytelnictwo - szkoła średnia.554e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści - szkół średnich.

4Marta Rafka

styczeń

grudzień

25
Gry planszowe w bibliotece szkolnej.555e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze.

4Marta Rafka

luty

styczeń

26
Bank pomysłów - lekcje biblioteczne.556e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze szkól podstawowych oraz średnich.

4Marta Rafka

marzec

luty

27
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja założeń programu557e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację NPRCz

3Marta Rafka

maj

maj

28
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – co trzeba wiedzieć przed złożeniem sprawozdania?550e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację NPRCz

4Marta Rafka

listopad

Zapisz się

29
Realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej.551e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści, szczególnie szkół realizujących założenia NPRCz.

4Marta Rafka

październik

Zapisz się

30
Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży – jak przygotować spotkanie z rodzicami?(w ramach realizacji założeń NPRCz).552e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści, szczególnie szkół realizujących założenia NPRCz.

4Marta Rafka

październik

Zapisz się

31
Bank pomysłów: Przestrzeń w bibliotece.558e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze.

4Marta Rafka

kwiecień

marzec

32
Biblioteka jako centrum kultury559e1Szkolenia interdyscyplinarneForum

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści.

4Marta Rafka

maj

kwiecień

33
Akademia Wychowawcy780e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. I-III (1 grupa) oraz IV-VIII, klas III gimnazjów (2 i 3 grupa), liceów, techników, szkół branżowych oraz placówek edukacyjnych (4 grupa).

130Izabela Podsiadło-Dacewicz

październik

Zapisz się

34
Mediacje w szkole781e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

84Izabela Podsiadło-Dacewicz

styczeń

grudzień

35
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?783e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

56Izabela Podsiadło-Dacewicz

styczeń

grudzień

36
Warsztat pracy z głosem: Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Jak słuchać ludzi, żeby chcieli do nas mówić? (2 edycje)784e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

maj

marzec

37
O ODWADZE BYCIA SOBĄ – THE DARING WAY™ oraz RISING STRONG™ - odważnie o porażkach"785e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

60Izabela Podsiadło-Dacewicz

styczeń

listopad

38
Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela/wychowawcy782e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

64Izabela Podsiadło-Dacewicz

listopad

Zapisz się

39
Szkoła Action Learning Szkolenie akredytowane przez Światowy Instytut Action Learning.786e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

40Izabela Podsiadło-Dacewicz

marzec

styczeń

40
Jak wykorzystać metodę Action Learning w pracy wychowawczej?787e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

kwiecień

marzec

41
Elementy art-terapii wspomagające integrację działań edukacyjnych i wychowawczych.788e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

luty

styczeń

42
Szacunek do siebie – szacunek do innych. Postawa asertywna w pracy wychowawczej (dwie edycje).789e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

listopad

Zapisz się

43
Wykorzystanie dramy w pracy wychowawczej790e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

marzec

luty

44
Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela791e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

luty

styczeń

45
Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy wychowawczej792e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

kwiecień

marzec

46
Wykorzystanie kart metaforycznych w pracy wychowawczej793e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

kwiecień

marzec

47
Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych794e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

styczeń

Zapisz się

48
OFF WORDS - Wspomaganie budowania poczucia własnej wartości i rozwoju emocjonalnego uczniów i uczennic.803e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

marzec

luty

49
Podstawy pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych806e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

luty

styczeń

50
Warsztat dla wychowawców: Zajęcia profilaktyczne dla klas z zakresu agresji i przemocy rówieśniczej.811e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

marzec

luty

51
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?815e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

kwiecień

marzec

52
Trening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego (2 edycje)816e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

40Izabela Podsiadło-Dacewicz

luty

grudzień

53
Nauczycielskie SPA817e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

czerwiec

maj

54
Dzieci wychowujące się w trudnych sytuacjach rodzinnych (2 edycje).818e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

9Izabela Podsiadło-Dacewicz

marzec

luty

55
Jak motywować niezmotywowanych? (4 edycje)819e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

9Izabela Podsiadło-Dacewicz

listopad

październik

56
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu42e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Marzanna Dubińska

maj

maj

57
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu77e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

maj

maj

58
Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego.269e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Nauczyciele stażyści przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych

5Joanna Wenek

wrzesień

Zapisz się

59
Jak przygotować sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego?349e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

nauczyciele mianowani

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

kwiecień

marzec

60
ABC młodego nauczyciela: prawa i obowiązki nauczyciela443e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

nauczyciele o krótkim stażu pracy w szkołach i placówkach oświatowych

5Bożenna Wapińska

październik

wrzesień

61
Jak przygotować sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela-mianowanego?444e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

5Bożenna Wapińska

kwiecień

marzec

62
Awans zawodowy- nauczyciela. Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego.574e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele mianowani przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych

5Agnieszka Marcinkiewicz

kwiecień

marzec

63
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu592e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Grzegorz Michał Diłanian

luty

styczeń

64
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu596e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Grzegorz Michał Diłanian

maj

maj

65
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu665e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Beata Zielińska

maj

maj

66
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego713e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wf, edb, zainteresowani nauczyciele.

8Bożena Szpunar-Zdrojek

maj

kwiecień

67
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego?714e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wf, edb, zainteresowani nauczyciele.

8Bożena Szpunar-Zdrojek

maj

kwiecień

68
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA, gr.194e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy kolejnych edycji Programu WARS i SAWA, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu w macierzystej placówce.

7Izabela Witczak

kwiecień

marzec

69
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA, gr.294e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy kolejnych edycji Programu WARS i SAWA, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu w macierzystej placówce.

7Izabela Witczak

kwiecień

marzec

70
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA - konsultacje zbiorowe 195e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Przedstawiciele placówek, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu WiS w macierzystej placówce.

4Izabela Witczak

czerwiec

maj

71
Szkolny program wspierania uzdolnionych91e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących do X edycji Programu WARS i SAWA.

25Izabela Witczak

styczeń

grudzień

72
Szkolny program wspierania uzdolnionych - konsultacje zbiorowe92e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, aplikujących w roku szkolnym 2018/2019 o Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, w ramach X edycji Programu.

4Izabela Witczak

marzec

marzec

73
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych, gr.193e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

styczeń

grudzień

74
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych, gr.293e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

luty

styczeń

75
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA - konsultacje zbiorowe 295e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Przedstawiciele placówek, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu WiS w macierzystej placówce.

4Izabela Witczak

czerwiec

maj

76
Seminarium na 10-cio lecie WARSA i SAWY96e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Dyrektorzy, nauczyciele reprezentujący placówki z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdonionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA).

5Izabela Witczak

marzec

luty

77
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Zawsze jest jakieś wyjście. Rozwiąż problem104e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

kwiecień

marzec

78
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyrażaj siebie. Poznaj siebie105e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

maj

kwiecień

79
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Podaj dalej106e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

czerwiec

maj

80
Rozwijanie umiejętności uczenia się109e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WARS i SAWA oraz zainteresowani nauczyciele spoza Programu.

7Izabela Witczak

kwiecień

marzec

81
Skuteczne metody zapamiętywania w nauczaniu ortografii111e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

maj

kwiecień

82
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.1. Pisz odważnie101e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

styczeń

grudzień

83
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.2. Pisz z fantazją102e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

luty

styczeń

84
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyobraź sobie103e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

marzec

luty

85
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA, gr.2112e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS, odpowiedzialni za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

28Izabela Witczak

luty

styczeń

86
Różne narzędzia pracy wykorzystywane w tutoringu – doskonalenie umiejętności, gr.1114e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

7Izabela Witczak

luty

styczeń

87
Różne narzędzia pracy wykorzystywane w tutoringu – doskonalenie umiejętności, gr.2114e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

7Izabela Witczak

maj

kwiecień

88
Moja szkoła rozpoczyna tutoring – wprowadzenie do metody414e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie

3Agnieszka Dobrowolska

październik

wrzesień

89
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Roboty do roboty!418e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół podstawowych należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

styczeń

grudzień

90
Program stypendialny dla uczniów zdolnych w m.st. Warszawa419e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych

3Agnieszka Dobrowolska

czerwiec

maj

91
Tworzenie szkolnych programów wspierania uzdolnionych420e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących o Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA

3Agnieszka Dobrowolska

marzec

luty

92
Kreatywne pisanie z Loesje421e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych, pedagodzy i bibliotekarze ze szkół WSWU

4Agnieszka Dobrowolska

styczeń

grudzień

93
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, gr.2113e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak

marzec

luty

94
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Dlaczego lubimy grać i jak wykorzystać to podczas szkolnych zajęć?416e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół podstawowych należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

październik

Zapisz się

95
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - W kręgu mitologii...417e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego i historii ze szkół podstawowych WSWU

4Agnieszka Dobrowolska

październik

Zapisz się

96
Kreatywne pisanie z Loesje421e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych, pedagodzy i bibliotekarze ze szkół WSWU

4Agnieszka Dobrowolska

listopad

Zapisz się

97
Program stypendialny dla uczniów zdolnych w m.st. Warszawa419e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych

3Agnieszka Dobrowolska

czerwiec

maj

98
XXXV spotkanie z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy424e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

luty

styczeń

99
XXXVI spotkanie z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy425e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

maj

kwiecień

100
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY – edycja IX799e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

7Agnieszka Dobrowolska

czerwiec

maj

101
Mistrz i uczeń – warsztaty interdyscyplinarne na MISH800e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych należących do programu Wars i Sawa, sieci szkół wspierających uzdolnionych

2Agnieszka Dobrowolska

maj

kwiecień

102
Narzędzia tutoringowo-coachingowe w pracy z uczniem zdolnym422e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich etapów edukacyjnych należących do WSWU

5Agnieszka Dobrowolska

listopad

Zapisz się

103
XXXIV spotkanie z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy423e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

listopad

Zapisz się

104
Mistrz i uczeń – warsztaty interdyscyplinarne na MISH800e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych należących do programu Wars i Sawa, sieci szkół wspierających uzdolnionych

2Agnieszka Dobrowolska

czerwiec

maj

105
Wykorzystanie grafiki w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych - edycja zdjęć339e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

marzec

luty

106
Wykorzystanie grafiki w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych - tworzenie filmów i animacji340e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

marzec

marzec

107
Wykorzystanie grafiki w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych - tworzenie i wykorzystanie infografiki341e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

kwiecień

marzec

108
Skuteczna promocja szkoły - tworzenie materiałów promocyjnych w programach graficznych342e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

luty

luty

109
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych i zawodowych - obsługa tablicy smart343e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

styczeń

styczeń

110
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych i zawodowych - przykłady ćwiczeń do wykorzystania na lekcji344e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

luty

luty

111
Edukacja dla rynku pracy347e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejKonferencja

nauczyciele szkół zawodowych

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

maj

maj

112
Tworzenie materiałów dydaktycznych: gry dydaktyczne i metoda projektów348e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

grudzień

Zapisz się

113
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a wybór zawodu446e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele

5Bożenna Wapińska

luty

luty

114
Wsparcie młodzieży w wyborach życiowych i zawodowych.185e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWykład

Nauczyciele religii i inni zainteresowani

4Marzanna Dubińska

listopad

Zapisz się

115
Skuteczna promocja szkoły – dobre praktyki - ciekawe pomysły452e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

5Bożenna Wapińska

luty

luty

116
Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym758e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa zawodowego

6Beata Grzelak

listopad

październik

117
Start-up jump795e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

118
Myślenie wizualne w pracy doradcy zawodowego796e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

6Beata Grzelak

grudzień

listopad

119
Planowanie kariery uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)797e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego w szkołach i poradniach

14Beata Grzelak

luty

styczeń

120
TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych – wykorzystanie urządzeń mobilnych448e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

5Bożenna Wapińska

październik

październik

121
TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych – tworzenie i wykorzystanie e-testów449e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

5Bożenna Wapińska

listopad

listopad

122
TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych – padlet i blog jako forma komunikacji450e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

5Bożenna Wapińska

październik

wrzesień

123
Obrazkowy Test Achtnicha BBT-PL798e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej: pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi, doradcy zawodowi pracujący w szkole

16Beata Grzelak

grudzień

Zapisz się

124
Start-up jump795e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

125
Start-up jump795e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

126
Start-up jump795e4Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

127
TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych - tworzenie prezentacji w programie Prezi451e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

nauczyciele szkół zawodowych

5Bożenna Wapińska

grudzień

Zapisz się

128
Start-up jump795e5Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

129
Start-up jump795e6Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

130
Start-up jump795e7Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

131
Start-up jump795e8Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

132
Start-up jump795e9Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

133
Start-up jump795e10Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

Zapisz się

134
Start-up jump795e11Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

uczniowie oraz nauczyciele

7Beata Grzelak

październik

wrzesień

135
Akademia Rusycysty274e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs doskonalący

nauczyciele języka rosyjskiego

16Krystyna Kancewicz-Sokołowska

październik

2018-09-15

136
TIK – gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języków obcych275e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele języków obcych

30Krystyna Kancewicz-Sokołowska

styczeń

2018-12-15

137
Kopalnia pomysłów, czyli dobre źródła i ciekawe materiały282e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele języka rosyjskiego

4Krystyna Kancewicz-Sokołowska

marzec

luty

138
Elementarz metodyczny283e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języków obcych

5Krystyna Kancewicz-Sokołowska

marzec

luty

139
Praca z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego284e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języków obcych

4Anna Malinow

październik

październik

140
Podręczniki i materiały dydaktyczne do realizacji Nowej Podstawy Programowej w nauczaniu języków obcych285e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKonferencja

nauczyciele języków obcych

5Anna Malinow

kwiecień

kwiecień

141
Akademia Germanisty - gry dydaktyczne do nauczania leksyki286e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka niemieckiego

4Anna Malinow

listopad

listopad

142
Konstruowanie testów i sprawdzianów392e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele języków obcych

30Anna Malinow

luty

styczeń

143
Nauczycielskie DIY. Pomysły na atrakcyjne pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi.564e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych

4Irena Grabarczyk

październik

wrzesień

144
Jak zaczarować małego słuchacza? Piosenki i elementy dramy podczas lekcji języka angielskiego.565e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych

4Irena Grabarczyk

październik

październik

145
Gry i zabawy językowe jako sposób na zaktywizowanie ucznia w każdym wieku.566e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i szkół podstawowych

4Irena Grabarczyk

kwiecień

kwiecień

146
Gadżetomania anglisty. Rekwizyt jako narzędzie w ręku nauczyciela.567e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych

3Irena Grabarczyk

listopad

listopad

147
Squeeze the BOOK! Jak wycisnąć językowe maksimum z omawianej książki.568e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych

4Irena Grabarczyk

styczeń

styczeń

148
"CLIL-owanie” z YLRC. Sposób na Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe.569e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i szkół podstawowych zainteresowani metodą CLIL

4Irena Grabarczyk

marzec

marzec

149
Podnoszenie kompetencji społecznych uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w ramach m.in. zajęć z TUS53e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

pedagodzy specjalni, nauczyciele prowadzacy zajecia z uczniami z ASD

20Ewa Antoszkiewicz

luty

luty

150
Nowy model edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy54e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści, inni zainteresowani nauczyciele.

15Ewa Antoszkiewicz

marzec

marzec

151
Zaburzenia akomodacji wzroku u dzieci rozpoczynających naukę w szkole - warsztaty ortoptyczne55e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele i terapeuci kształcenia specjalnego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

12Ewa Antoszkiewicz

kwiecień

kwiecień

152
Wykorzystanie elementów metody Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną56e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni

16Ewa Antoszkiewicz

październik

Zapisz się

153
„Przyjaciele Zippiego” - Program promocji zdrowia psychicznego – kurs dla realizatorów programu57e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele warszawskich przedszkoli i szkół pracujący z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

20Ewa Antoszkiewicz

październik

Zapisz się

154
Działania wspierające rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim58e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele ( o krótkim stażu) pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w placówkach edukacyjnych

20Ewa Antoszkiewicz

listopad

Zapisz się

155
Terapeuta pedagogiczny na starcie pracy zawodowej60e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni

58Anna Zych

październik

Zapisz się

156
Praktyczne metody pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji. Programowanie rozwoju językowego61e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

terapeuci pedagogiczni, logopedzi, nauczyciele wspomagający

6Anna Zych

październik

październik

157
Diagnoza funkcjonalna w obszarze języka i pisma na etapie edukacji wczesnoszkolnej - na podstawie baterii IBE62e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

pedagodzy, psycholodzy, logopedzi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

26Anna Zych

luty

styczeń

158
Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem dostosowania wymagań dla uczniów dyslektycznych67e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele

4Anna Zych

październik

wrzesień

159
Organizowanie i dokumentowanie kształcenia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze SPE w świetle nowych rozporządzeń MEN68e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele i specjaliści szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi (wszystkich etapów edukacyjnych) , pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych

4Anna Zych

październik

wrzesień

160
„Połykanie infantylne – diagnoza i terapia”128e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi

4Elżbieta Konopacka

marzec

luty

161
Szkoła Przyjazna uczniom z Dysleksją – inauguracja V edycji projektu63e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonferencja

Dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, koordynatorzy w placówkach

6Anna Zych

październik

Zapisz się

162
Jak zachować ciągłość nauczania matematyki w szkole podstawowej - pokonywanie specyficznych trudności w uczeniu się64e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele matematyki, terapeuci pedagogiczni specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

6Anna Zych

listopad

Zapisz się

163
Kodowanie na dywanie - wykorzystanie TIK w terapii pedagogicznej66e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

terapeuci pedagogiczni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele wspierający

10Anna Zych

październik

Zapisz się

164
„Multisensoryka dla smyka”127e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci pedagogiczni, logopedzi

4Elżbieta Konopacka

listopad

Zapisz się

165
„Gry i zabawy stosowane w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy”129e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi

4Elżbieta Konopacka

kwiecień

marzec

166
Zabierz dyslektyka do ortoptyka. Trudności w nauce czytania i pisania wynikające z zaburzeń pracy mięśni oka135e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele i terapeuci kształcenia specjalnego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

6Ewa Antoszkiewicz

maj

maj

167
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej171e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas , nauczyciele szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

styczeń

styczeń

168
Współpraca pedagoga/pschologa szkolnego, wychowawcy klasy z instytucjami działającym na rzecz pomocy dzieciom172e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

luty

luty

169
"Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym"130e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi

8Elżbieta Konopacka

październik

Zapisz się

170
"Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych"131e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi

10Elżbieta Konopacka

styczeń

styczeń

171
„Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach” – konkurs dla uczniów dyslektycznych oraz z zaburzeniami mowy133e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonkurs

Terapeuci pedagogiczni, logopedzi i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

4Elżbieta Konopacka

listopad

Zapisz się

172
Wychowanie i nauczanie przez działanie na zajęciach rewalidacyjnych i lekcjach. Prezentacja wybranych metod aktywizujących.214e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wspierający, nauczyciele przedmiotu pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5Mirosława Pacuska

kwiecień

marzec

173
Dokumentacja organizująca kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego219e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele wspomagający, specjaliści i nauczyciele przedmiotów klas integracyjnych i ogólnodostępnych.

5Mirosława Pacuska

wrzesień

wrzesień

174
Dostosowanie form i metod pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi220e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele przedmiotu i nauczyciele wspomagający klas integracyjnych i ogólnodostępnych.

4Mirosława Pacuska

listopad

wrzesień

175
Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dysleksja i SLI267e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni, nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, logopedzi

18Anna Zych

kwiecień

marzec

176
Pomoc dzieciom i ich rodzicom wywodzącym się z rodzin z problemem uzależnienia (choroba alkoholowa, DDA, DDD)543e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Pedagodzy, psycholodzy

20Anna Podgórska

luty

luty

177
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” – konkurs dla dzieci z zaburzeniami mowy134e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonkurs

Logopedzi, uczniowie z zaburzeniami mowy

4Elżbieta Konopacka

maj

kwiecień

178
Nowe wyzwania -warsztat pracy pedagoga szkolnego168e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Pedagodzy szkolni

20Agnieszka Wardak

październik

Zapisz się

179
Procedura Niebieskiej Karty w praktyce szkolnej169e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

październik

Zapisz się

180
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej- pomysły na zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się170e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

listopad

Zapisz się

181
Przemoc i mobbing w szkole - sposoby przeciwdziałania i reagowania544e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy - szkoły ponadgimnazjalne

8Anna Podgórska

luty

luty

182
Choroba psychosomatyczna dziecka w rodzinie545e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy - szkoły ponadgimnazjalne.

4Anna Podgórska

marzec

marzec

183
Budowanie konstruktywnych relacji uczeń - nauczyciel - rodzic546e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy - szkoły ponadgimnazjalne.

8Anna Podgórska

kwiecień

marzec

184
Diagnoza i praca z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole547e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy - szkoły ponadgimnazjalne.

8Anna Podgórska

maj

maj

185
Skala Prognoz Edukacyjnych673e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele klas I-III, koordynatorzy szkół uczestniczących w V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

6Zofia Komorowska

styczeń

grudzień

186
Współpraca szkoły z instytucjami kultury - tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozaszkolnych dla uczniów szkoły podstawowej173e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

październik

Zapisz się

187
Ćwiczenie funkcji wzrokowych usprawniające czytanie, pisanie i grafomotorykę216e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wspmagający i inni specjaliści pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5Mirosława Pacuska

październik

Zapisz się

188
Mała akademia wychowawcy klasy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi217e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Wychowawcy klas integracyjnych i ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele wspomagający klas integracyjnych.

30Mirosława Pacuska

październik

Zapisz się

189
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – założenia konkursów dla uczniów z dysleksją rozwojową674e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Koordynatorzy szkół uczestniczących w V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

5Zofia Komorowska

październik

wrzesień

190
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – opracowanie zadań konkursowych dla uczniów z dysleksją rozwojową675e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Koordynatorzy szkół uczestniczących w V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

5Zofia Komorowska

listopad

listopad

191
Umiejętności interpersonalne niezbędne w zawodzie nauczyciela677e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

24Zofia Komorowska

październik

wrzesień

192
Rozwój osobisty nauczyciela w drodze do realizacji zawodowej678e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

42Zofia Komorowska

listopad

październik

193
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela679e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

24Zofia Komorowska

styczeń

grudzień

194
Konkretne techniki terapeutyczne w pracy z uczniem z ryzykiem dysleksji oraz dysleksją rozwojową.680e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele klas I-III, koordynatorzy V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

45Zofia Komorowska

październik

październik

195
Elementarz rewalidacji. Niezbędnik wiedzy o różnych technikach terapeutycznych218e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wspomagający klas integracyjnych o krótkim stażu pracy (0-3 lata)

59Mirosława Pacuska

grudzień

Zapisz się

196
Jak wspierać uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w starszym wieku szkolnym265e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele matematyki, terapeuci pedagogiczni specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

8Anna Zych

listopad

Zapisz się

197
Emisja głosu268e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele

8Anna Zych

wrzesień

Zapisz się

198
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – organizacja Gry Terenowej676e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Koordynatorzy szkół uczestniczących w V edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

10Zofia Komorowska

wrzesień

Zapisz się

199
Cyfrowa szkoła: Chmura Google w pracy nauczyciela14e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

nauczyciele wszystkich przedmiotów każdego etapu edukacji

5Urszula Dzwonowska

marzec

luty

200
Cyfrowa szkoła: Fotografia na smartfonie15e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

nauczyciele wszystkich przedmiotów każdego etapu edukacji

5Urszula Dzwonowska

marzec

marzec

201
Stosowanie TIK w nauczaniu20e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKonferencja

nauczyciele pracujący w szkołach biorących udział w projekcie MEN Aktywna tablica i inni zainteresowani

4Urszula Dzwonowska

kwiecień

marzec

202
Warszawa programuje! Scrach grupa podstawowa16e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli klas 4-6 klas warszawskich szkół podstawowych rozpoczynających naukę programowania.

30Urszula Dzwonowska

październik

wrzesień

203
Warszawa programuje! Algorytmika18e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej oraz innych nauczycieli zainteresowanych algorytmiką i programowaniem. Treści szkolenia są zgodne z podstawą programową przedmio

30Urszula Dzwonowska

październik

wrzesień

204
Programowanie w szkole podstawowej19e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Nauczyciele zajęć komputerowych w klasach IV - VI szkoły podstawowej.

20Urszula Dzwonowska

październik

wrzesień

205
Programowanie w szkole ponadpodstawowej694e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Nauczyciele informatyki na poziomie podstawowym w szkole ponadpodstawowej

20Danuta Magdzik-Sadura

listopad

październik

206
"Zabawy sensoryczne na cztery pory roku"132e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

16Elżbieta Konopacka

październik

Zapisz się

207
Planowanie pracy nauczyciela539e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Zespoły rad pedagogicznych przedszkoli

4Małgorzata Narożnik

październik

wrzesień

208
Ocena pracy nauczyciela. Prawne aspekty540e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Zespoły rad pedagogicznych przedszkoli

4Małgorzata Narożnik

listopad

październik

209
Rozwijanie zainteresowań dzieci procesem czytania i pisania732e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

styczeń

styczeń

210
Szachy łatwiejsze niż myślisz733e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

kwiecień

marzec

211
Kodowanie w przedszkolu. Znamy barwy narodowe734e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

listopad

październik

212
W świecie kolorów. Tęczowe eksperymenty735e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

marzec

luty

213
Zabawy matematyczne z trzylatkami "Wiosna już tuż, tuż"736e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

marzec

luty

214
Gra terenowa "Śladami historii Warszawy. Spacerkiem po Mariensztacie"737e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

październik

wrzesień

215
Warsztaty plastyczne "Biało-czerwone barwy niezwyciężone"738e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

październik

październik

216
Prezentacja innowacyjnych działań podejmowanych przez przedszkola Pragi Południe z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę739e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoForum

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

październik

październik

217
Tańce integracyjne152e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

4Ewa Kosiorek

grudzień

listopad

218
Taniec, który łączy czyli nowe tańce integracyjne154e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

4Ewa Kosiorek

marzec

luty

219
Organizacja konkursu ortograficznego dla kl. III w dzielnicy Ochota155e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele- członkowie komisji konkursowej

3Ewa Kosiorek

kwiecień

marzec

220
Organizacja konkursu ortograficznego dla kl. III w dzielnicy Praga Południe156e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele - członkowie komisji konkursowej

3Ewa Kosiorek

kwiecień

marzec

221
Organizacja konkursu ortograficznego dla kl. III w dzielnicy Włochy157e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele-członkowie komisji konkursowej

3Ewa Kosiorek

kwiecień

marzec

222
Jak uczyć z Ozobotem158e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

8Ewa Kosiorek

luty

styczeń

223
Współpraca z rodzicami160e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

40Ewa Kosiorek

luty

styczeń

224
Moje lekcje z programowaniem - cz.1161e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

2Ewa Kosiorek

listopad

listopad

225
Moje lekcje z programowaniem - cz.2162e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

2Ewa Kosiorek

kwiecień

kwiecień

226
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Ochoty.163e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Ochota

3Ewa Kosiorek

październik

wrzesień

227
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Praga Południe164e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Praga Południe

3Ewa Kosiorek

październik

wrzesień

228
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Włochy165e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Włochy

3Ewa Kosiorek

październik

wrzesień

229
Papierowe fantazje-różne techniki plastyczne246e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Alicja Reda

październik

wrzesień

230
Wsparcie nauki pisania247e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Alicja Reda

marzec

marzec

231
Dialog z rodzicami250e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

grudzień

listopad

232
Zabawy integrujące grupę251e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

marzec

luty

233
Budowanie kreatywności uczniów252e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

kwiecień

kwiecień

234
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnic Ursynów, Wilanów248e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSeminarium

Nauczyciele i liderzy edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

październik

wrzesień

235
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Bielany249e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSeminarium

Nauczyciele i lidderzy edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

październik

wrzesień

236
Patriotyczne abc w edukacji wczesnoszkolnej290e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

listopad

listopad

237
Ocenianie kształtujące w klasach 1 - 3291e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

wrzesień

wrzesień

238
Lapbooki o historii Polski292e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

październik

październik

239
Montessori – rozwój zdolności, kreatywności i samodzielności myślenia małego dziecka293e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska

luty

styczeń

240
Programowanie – nauka czy zabawa294e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska

kwiecień

marzec

241
Terapeutyczna rola bajkoterapii296e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska

grudzień

Zapisz się

242
Zabawy rozwijające myślenie logiczne z szachami w tle297e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska

marzec

luty

243
Wykorzystanie literatury pięknej w nauce o demokracji298e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Grażyna Duszyńska

październik

Zapisz się

244
Ciekawe rozwiązania metodyczny – z doświadczeń wyjazdów studyjnych - część 1.300e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska

styczeń

grudzień

245
Czynnościowe nauczanie matematyki - karty295e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska

listopad

Zapisz się

246
Ciekawe metody pracy – z doświadczeń nauczycieli SP 127299e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

20Grażyna Duszyńska

październik

Zapisz się

247
Ciekawe rozwiązania metodyczny – z doświadczeń wyjazdów studyjnych - część 2301e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska

luty

styczeń

248
Praca z lekturą302e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska

marzec

luty

249
Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej303e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska

maj

kwiecień

250
Ocenianie pracy uczniów304e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Grażyna Duszyńska

kwiecień

marzec

251
Jak uczyć dzieci o Niepodległości?305e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonkurs

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

20Grażyna Duszyńska

listopad

Zapisz się

252
Classdojo w mojej klasie309e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

luty

luty

253
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej310e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

listopad

listopad

254
Jak śpiewać z dziećmi? – ćwiczenia emisyjne311e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

marzec

luty

255
Muzyka z różnych stron świata312e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

marzec

marzec

256
Lekcje z muzyką poważną – aktywne metody słuchania313e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

luty

luty

257
Zasoby multimedialne nauczyciela klas 1 – 3316e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

listopad

listopad

258
Edukacja techniczna - z prądem za pan brat318e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

kwiecień

marzec

259
Papier, karton i tektura w dziecięcych projektach technicznych319e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

maj

kwiecień

260
Wyczarowane z natury – materiały przyrodnicze w edukacji technicznej320e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

maj

maj

261
Dłuższe wypowiedzi pisemne w klasach 1 – 3323e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec

kwiecień

marzec

262
Zabawy i ćwiczenia wspomagające naukę czytania324e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec

listopad

październik

263
Klasowa orkiestra – grajmy w klasie314e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

listopad

listopad

264
Muzyczna klasa – śpiewaj, tańcz i baw się315e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

8Małgorzata Korchowiec

październik

wrzesień

265
Czynnościowe nauczanie ortografii i gramatyki w klasach 1 – 3325e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec

marzec

luty

266
Motoryka mała – ćwiczenia wspierające pisanie326e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5Małgorzata Korchowiec

luty

styczeń

267
Learning apps w mojej klasie327e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

maj

maj

268
Zabawy i gry w edukacji przyrodniczej328e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

marzec

luty

269
Gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej329e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

luty

luty

270
Planowanie pracy z nauczycielami w dzielnicy Wola w roku szkolnym 2018/2019335e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej dzielnicy Wola

3Małgorzata Korchowiec

październik

październik

271
Planowanie pracy z nauczycielami w dzielnicy Bemowo w roku szkolnym 2018/2019336e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej dzielnicy Bemowo

3Małgorzata Korchowiec

październik

październik

272
Zabawy z tabliczką mnożenia386e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Eugenia Mathea

marzec

luty

273
Gry i zabawy matematyczne w kl. I-III387e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Eugenia Mathea

marzec

marzec

274
W świecie wartości –edukacja społeczna małego dziecka388e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Eugenia Mathea

kwiecień

marzec

275
Miedzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla ucz. kl. III szkół podstawowych m. st. Warszawy390e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonkurs

Uczniowie klas III szkół podstawowych m. st. Warszawy

20Eugenia Mathea

maj

kwiecień

276
Planowanie pracy z nauczycielami w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2018/2019337e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej dzielnicy Białołęka

3Małgorzata Korchowiec

październik

październik

277
Matematyka inaczej - ABC młodego nauczyciela382e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Eugenia Mathea

listopad

październik

278
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego w kl. I-III389e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Eugenia Mathea

październik

październik

279
Zabawy integracyjne w świetlicy szkolnej400e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

październik

Zapisz się

280
Zabawy w kręgu409e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

marzec

marzec

281
Taniec i sztuki wizualne w edukacji410e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

8Eliza Trzepizur

listopad

Zapisz się

282
Malowanie na wodzie, czyli zabawy plastyczne z techniką ebru411e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

czerwiec

maj

283
Koło współpracy412e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejPrezentacja środka dydaktycznego

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

2Eliza Trzepizur

kwiecień

marzec

284
Nauka sportowych gier zespołowych w klasach I-III.715e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

20Bożena Szpunar-Zdrojek

listopad

październik

285
Konferencja informacyjna dla nauczycieli wos.120e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

nauczyciele wos wszystkich typów szkół

5Malwina Żyra

październik

Zapisz się

286
Czytać, by zrozumieć - opracowanie materiałów źródłowych do nauki wos.124e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele wos szkół ponadpodstawowych

16Malwina Żyra

luty

styczeń

287
Muzyczne dekady Niepodległej.125e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele muzyki

30Malwina Żyra

listopad

Zapisz się

288
TiK dla humanisty. Grafika ułatwiająca uczenie137e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

20Agnieszka Sas

luty

styczeń

289
TiK dla humanisty. Cyfrowe udogodnienia138e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

30Agnieszka Sas

marzec

marzec

290
Zasady organizacji i przebiegu Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018-19.192e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

5Anna Brodawka

październik

Zapisz się

291
Praca w komisjach dzielnicowych Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018-19.193e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

8Anna Brodawka

luty

luty

292
Lektury w nowej podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – odczytane na nowo (3).196e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Anna Brodawka

luty

luty

293
Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – propozycje rozwiązań metodycznych (1)197e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Anna Brodawka

marzec

marzec

294
Język jako narzędzie i tworzywo (w ramach cyklu: Język jako system i jego różne realizacje (w świetle nowej Podstawy programowej)208e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (gł. VII, VIII klasa) i ponadpodstawowych

5Elżbieta Brandeburska

listopad

listopad

295
Nadzieje warszawskie 1989 r.213e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonkurs

uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

10Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

marzec

luty

296
Krótki dzień Niepodleglości. Jesień z Dwudziestoleciem.194e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich etapów edukacyjnych

10Anna Brodawka

październik

Zapisz się

297
Nowa podstawa - nowe programy. Historia w szkole średniej.211e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele historii szkół ponadpodstawowych

20Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

październik

Zapisz się

298
Sześciu wspaniałych - ojcowie niepodległości212e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

nauczyciele historii wszystkich rodzajów szkół

13Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

listopad

Zapisz się

299
Lektury w nowej podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – odczytane na nowo236e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Poloniści warszawskich szkół ponadpodstawowych

5Elżbieta Brandeburska

grudzień

listopad

300
Analiza i tworzenie tekstów o różnym poziomie złożoności - w ramach cyklu: Język jako system i jego różne realizacje (w świetle nowej Podstawy programowej)237e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Poloniści warszawskich szkół podstawowych (VII, VIII kl.) oraz ponadpodstawowych

5Elżbieta Brandeburska

marzec

luty

301
Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – propozycje rozwiązań metodycznych238e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Poloniści warszawskich szkół ponadpodstawowych

5Elżbieta Brandeburska

marzec

marzec

302
Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – propozycje rozwiązań metodycznych272e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych

5Joanna Wenek

marzec

marzec

303
Zasady pracy komisji konkursowej w dzielnicach. Konkurs Ortograficzny "Ortografia na medal" w gimnazjach332e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele poloniści uczący w klasach gimnazjalnych

8Barbara Janik-Płocińska

luty

luty

304
Realizacja nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej-rozwiązania metodyczne służące wyrównywaniu różnic programowych (cz. II)333e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Barbara Janik-Płocińska

listopad

listopad

305
Jak skutecznie przygotować uczniów doegzaminu ósmoklasisty? (cz. II)334e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Barbara Janik-Płocińska

październik

październik

306
Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej270e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

Nauczyciele pracujący w dzielnicach : Bielany, Śródmieście, Bemowo

4Joanna Wenek

październik

Zapisz się

307
Lektury w nowej podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – odczytane na nowo271e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Joanna Wenek

listopad

Zapisz się

308
Rozwijanie umiejętności językowych uczniów ( w kontekście przygotowania ich do Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal"331e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Nauczyciele poloniści uczący w klasach gimnazjalnych

5Barbara Janik-Płocińska

październik

październik

309
Realizacja nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej – rozwiązania metodyczne służące wyrównywaniu różnic programowych cz.I519e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Ewa Pawlic-Rafałowska

październik

wrzesień

310
Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty – cz.I520e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Ewa Pawlic-Rafałowska

październik

Zapisz się

311
Zasady pracy komisji konkursowych w dzielnicach – Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” dla uczniów szkół podstawowych523e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonsultacja zbiorowa

członkowie Komisji Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal"

8Ewa Pawlic-Rafałowska

luty

styczeń

312
ABC języka polskiego jako obcego w szkole524e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele języka polskiego, nauczyciele języków obcych

30Ewa Pawlic-Rafałowska

kwiecień

marzec

313
Warszawski Mistrz Ortografii525e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonkurs

zwycięzcy etapu dzielnicowego konkursu - uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz klas gimnazjalnych,, nauczyciele poloniści, dyrektorzy szkół

5Ewa Pawlic-Rafałowska

marzec

luty

314
Analiza sytuacji konwersacyjnych. Z cyklu: Język jako system i jego różne realizacje (w świetle nowej Podstawy programowej)572e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (gł. VII, VIII klasa) i ponadpodstawowych

5Agnieszka Marcinkiewicz

luty

styczeń

315
Nowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – propozycje rozwiązań metodycznych (część IV)573e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Agnieszka Marcinkiewicz

kwiecień

marzec

316
Wspieranie uczniów obcojęzycznych na lekcjach języka polskiego i języka polskiego jako obcego – tworzenie i dostosowywanie materiałów dydaktycznych do umiejętności językowych uczniów521e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele języka polskiego, nauczyciele języków obcych

35Ewa Pawlic-Rafałowska

listopad

Zapisz się

317
Rozwijanie umiejętności językowych uczniów szkół podstawowych w kontekście przygotowania ich do Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”522e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

dzielnicowi koordynatorzy Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal"

5Ewa Pawlic-Rafałowska

październik

Zapisz się

318
Innowacyjne zastosowanie programu GeoGebra do tworzenia prezentacji matematycznych482e1Szkolenia w zakresie matematyki Kurs doskonalący

Nauczyciele matematyki

36Anita Łopacińska

kwiecień

marzec

319
Cyfrowe narzędzia nauczyciela matematyki – tablet640e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki

4Ewa Janiec

grudzień

listopad

320
Pracy z uczniem cudzoziemskim na lekcjach matematyki643e1Szkolenia w zakresie matematyki Seminarium

Nauczyciele matematyki

5Ewa Janiec

styczeń

grudzień

321
Cyfrowe narzędzia nauczyciela matematyki – aktywna tablica646e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki

5Ewa Janiec

styczeń

grudzień

322
Metody rozwiązywania zadań konkursowych w szkole podstawowej.776e1Szkolenia w zakresie matematyki Konsultacja zbiorowa

nauczyciele matematyki bemowskich SP, biorących udział w GENIUSZU

5Urszula Jankiewicz

kwiecień

kwiecień

323
Metody rozwiązywania zadań konkursowych w szkole podstawowej.777e1Szkolenia w zakresie matematyki Konsultacja zbiorowa

nauczyciele matematyki SP z Pragi Pn i Targówka, biorących udział w konkursie ENIGMA+

5Urszula Jankiewicz

kwiecień

kwiecień

324
Nauczanie geometrii przestrzennej z innowacyjnym programem Google SketchUp481e1Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie e-learningowe

Nauczyciele matematyki

30Anita Łopacińska

listopad

Zapisz się

325
Cykl wykładów i warsztatów dla nauczycieli matematyki w zreformowanej szkole ponadpodstawowej "Rachunek różniczkowy w szkole ponadpodstawowej"483e1Szkolenia w zakresie matematyki Wykład

Nauczyciele matematyki

10Anita Łopacińska

październik

Zapisz się

326
Cykl wykładów i warsztatów dla nauczycieli matematyki w zreformowanej szkole ponadpodstawowej "Rachunek prawdopodobieństwa w szkole ponadpodstawowej"484e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki

10Anita Łopacińska

listopad

Zapisz się

327
Aktywny uczeń na lekcjach matematyki778e1Szkolenia w zakresie matematyki Kurs doskonalący

nauczyciele matematyki warszawskich szkół

19Urszula Jankiewicz

marzec

marzec

328
Maturalne rozterki geografów501e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii

3Marta Czerniak-Czyżniak

październik

wrzesień

329
Outdoor education na lekcjach geografii502e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

5Marta Czerniak-Czyżniak

maj

kwiecień

330
Letnia Akademia Przyrodników – Przygoda z Przyrodą503e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

15Marta Czerniak-Czyżniak

czerwiec

maj

331
Seminarium Olimpijskie485e1Szkolenia w zakresie matematyki Seminarium

Nauczyciele matematyki

4Anita Łopacińska

grudzień

Zapisz się

332
Zasoby i narzędzia do prowadzenia zajęć metodą odwróconej lekcji na matematyce627e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki

4Ewa Janiec

październik

październik

333
Zobaczyć i zrozumieć dowód matematyczny, czyli myślenie i metody wizualizacyjne zwiększające skuteczność rozwiązywania zadań na dowodzenie641e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki

8Ewa Janiec

listopad

październik

334
Jak wyrównywać braki w wyniku zmian powstałych w podstawie programowej w szkole podstawowej z matematyki?775e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

nauczyciele matematyki warszawskich szkół podstawowych

6Urszula Jankiewicz

październik

październik

335
Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji geografii?504e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak

luty

styczeń

336
Jak pracować z uczniem zdolnym na geografii?505e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak

luty

styczeń

337
Outdoor education – ośrodki transportu lotniczego na przykładzie lotniska Okęcie506e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

5Marta Czerniak-Czyżniak

listopad

październik

338
Tablica interaktywna na lekcji geografii.507e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak

marzec

luty

339
Szlakiem wody z kranu508e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

5Marta Czerniak-Czyżniak

październik

wrzesień

340
Ciekawa lekcja na odległość, na przykładzie zasobów Edu Arctic.509e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

3Marta Czerniak-Czyżniak

listopad

październik

341
Młodszy uczeń na lekcjach geografii.510e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak

kwiecień

marzec

342
Jak uczyć, aby nauczyć? – o metodach pracy na lekcjach geografii.512e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele geografii

20Marta Czerniak-Czyżniak

styczeń

grudzień

343
Outdoor education na lekcjach geografii513e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii

5Marta Czerniak-Czyżniak

grudzień

Zapisz się

344
Literatura a przedmioty przyrodnicze-praca z tekstem źródłowym698e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

4Ewa Sołowiej-Mędrzak

luty

styczeń

345
CLIL activities700e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

kwiecień

marzec

346
Tutor, coach, mentor na przedmiotach przyrodniczych701e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

4Ewa Sołowiej-Mędrzak

maj

kwiecień

347
Chemia w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej708e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

marzec

luty

348
Gamifikacja na lekcjach chemii720e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele chemii i inni zainteresowani

4Urszula Depczyk

listopad

październik

349
Matrix Mendelejewa721e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele chemii

8Urszula Depczyk

marzec

luty

350
W świecie eksperymentów I. Od chlorofilu do hemoglobiny723e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

5Urszula Depczyk

grudzień

listopad

351
Między nauką a zabawą. Eksperymenty na różnych etapach edukacyjnych702e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

styczeń

Zapisz się

352
Wyrównywanie szans edukacyjnych na lekcjach fizyki/chemii706e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

4Ewa Sołowiej-Mędrzak

wrzesień

wrzesień

353
Uczeń młodszy na lekcjach fizyki/chemii707e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

4Ewa Sołowiej-Mędrzak

listopad

październik

354
W wirtualnym świecie przyrody, czyli przygoda z TIK na lekcjach przedmiotów przyrodniczych717e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonferencja

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

2Urszula Depczyk

listopad

październik

355
Wirtualna podróż w organizmie człowieka718e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele biologii i przyrody i inni zainteresowani

3Urszula Depczyk

listopad

październik

356
Zielone laboratorium, czyli przyroda jako przestrzeń do uczenia się719e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, w szczególności uczestnicy Warszawsko -Wigierskiej Akademii Nauczycieli Przyrodników

5Urszula Depczyk

październik

wrzesień

357
W świecie eksperymentów II. Chemiczny ,,escape room", czyli ucieczka z laboratorium724e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele chemii i inni zainteresowani

5Urszula Depczyk

marzec

luty

358
Zielone światło dla zdrowia a edukacja zdrowotna w warszawskich szkołach725e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonferencja

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Urszula Depczyk

kwiecień

marzec

359
Warszawskie Seminarium Nauczycieli Przyrodników. Nowe wyzwania w pracy nauczyciela przyrody i biologii w szkole podstawowej726e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele biologii i przyrody

5Urszula Depczyk

styczeń

grudzień

360
XIV Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników Bliskie spotkania z przyrodą, czyli edukacja przyrodnicza w terenie729e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szczzególnosci uczący w klasach dwujęzycznych

50Urszula Depczyk

maj

kwiecień

361
XV Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników. Bliskie spotkania z przyrodą, czyli edukacja przyrodnicza w terenie730e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych

50Urszula Depczyk

czerwiec

maj

362
Biało-czerwone w przyrodzie, czyli inspiracje edukacyjne dla nauczycieli przyrody i biologii722e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przyrody i biologii

4Urszula Depczyk

październik

wrzesień

363
Program nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa - tworzenie i modyfikacja609e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz

maj

kwiecień

364
Podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej610e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Forum

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

3Beata Przybysz

maj

kwiecień

365
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach611e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

18Beata Przybysz

marzec

luty

366
Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym i zbiorowym613e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

25Beata Przybysz

listopad

Zapisz się

367
Pierwsza pomoc poszkodowanym w terenie614e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

10Beata Przybysz

październik

Zapisz się

368
Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego – sytuacje kryzysowe w szkole616e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Seminarium

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, zainteresowani nauczyciele

8Beata Przybysz

kwiecień

marzec

369
Środki odurzające, dopalacze i leki – profilaktyka i rozpoznanie617e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Wykład

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

5Beata Przybysz

marzec

luty

370
Bezpieczny obywatel615e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Seminarium

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

5Beata Przybysz

październik

Zapisz się

371
Różnice programowe wynikające z nowej podstawy programowej w klasach IV-VIII.716e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele wf.

4Bożena Szpunar-Zdrojek

styczeń

grudzień

372
Integracja wokół ekologicznej klasowej choinki752e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

5Teresa Turkowska

listopad

listopad

373
TIK dla nauczyciela techniki – prezentacje multimedialne.753e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki

5Teresa Turkowska

styczeń

styczeń

374
Na technice nauka o mechatronice754e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

20Teresa Turkowska

marzec

luty

375
Projektowanie aktywności technicznej uczniów w wiosennym klimacie.755e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

10Teresa Turkowska

marzec

marzec

376
Z rozwagą i kulturą na rowerze – jak uczyć, co ćwiczyć?756e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki

5Teresa Turkowska

marzec

luty

377
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe43e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele religii

2Marzanna Dubińska

grudzień

Zapisz się

378
Techniki zapamiętywania144e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

listopad

Zapisz się

379
Cenzurka dla nauczyciela145e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

październik

październik

380
Kurs umiejętności wychowawczych dla nauczycieli146e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

40Marzanna Dubińska

wrzesień

Zapisz się

381
Jak dobrze przygotować dzieci do skramentów świętych?187e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Marzanna Dubińska

październik

Zapisz się

382
Jak efektywniej nauczać? Elementy oceniania kształtującego188e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół podstawowych

4Marzanna Dubińska

listopad

Zapisz się

383
Metody aktywizujące189e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele religii

40Marzanna Dubińska

marzec

marzec

384
Cenzurka dla nauczyciela230e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

październik

październik

385
Kobiecy "geniusz" w edukacji231e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczycielki religii

16Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

listopad

listopad

386
Ozdoby bożonarodzeniowe232e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

grudzień

grudzień

387
Agresja w szkole - jak przeciwdziałać, jak reagować233e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

luty

luty

388
Warsztaty umiejętności wychowawczych - współpraca z nastolatkiem234e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

40Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

styczeń

styczeń

389
Wiosenne inspiracje i ozdoby wielkanocne235e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

marzec

marzec

390
Wiosenne inspiracje i ozdoby wielkanocne241e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

marzec

marzec

391
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży243e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

grudzień

Zapisz się

392
Ozdoby bożonarodzeniowe242e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

grudzień

Zapisz się

393
Kobiecy "geniusz" w edukacji244e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczycielki religii

16Marzanna Dubińska

październik

Zapisz się

394
Agresja w szkole - jak przeciwdziałać, jak reagować245e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Marzanna Dubińska

marzec

luty

395
Cenzurka dla nauczyciela584e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

październik

wrzesień

396
Ocenianie kształtujące585e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiSeminarium

Nauczyciele

4Grzegorz Michał Diłanian

październik

Zapisz się

397
Metody na dobry początek, czyli jak nieszablonowo rozpocząć lekcję586e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

październik

Zapisz się

398
Piosenka na lekcjach religii587e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

listopad

Zapisz się

399
Chusta animacyjna590e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii SP

4Grzegorz Michał Diłanian

styczeń

grudzień

400
Czytać Biblię inaczej, czyli metody egzegezy na lekcjach religii591e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiSeminarium

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

styczeń

styczeń

401
Jak efektywnie stosować metody aktywizujące?593e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele

16Grzegorz Michał Diłanian

luty

luty

402
Wiosenne inspiracje i ozdoby wielkanocne594e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

marzec

luty

403
Open space i world cafe - proste i skuteczne metody poznawania opinii uczniów595e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele

4Grzegorz Michał Diłanian

kwiecień

marzec

404
Metody biblijne661e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Beata Zielińska

marzec

luty

405
Wiosenne inspiracje i ozdoby wielkanocne662e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

marzec

luty

406
Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych663e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele

4Beata Zielińska

kwiecień

kwiecień

407
Coaching efektywnej dydaktyki681e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Beata Zielińska

kwiecień

marzec

408
Koniec wieńczy dzieło, czyli jak nieszablonowo zakończyć lekcję588e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

8Grzegorz Michał Diłanian

listopad

Zapisz się

409
Ozdoby bożonarodzeniowe589e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Grzegorz Michał Diłanian

grudzień

Zapisz się

410
Ozdoby bożonarodzeniowe664e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

listopad

Zapisz się

411
Gry i zabawy wspierające rozwój dziecka682e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

listopad

Zapisz się

412
Podstawy dramy dla nauczycieli820e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele

16Grzegorz Michał Diłanian

styczeń

grudzień

413
ABC Rady Rodziców. Podstawowe informacje dot funkcjonowania rady rodziców, komunikacja, finanse, sprawozdawczość.654e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSzkolenie e-learningowe

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

12Paulina Wawer

listopad

listopad

414
Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa lokalnie.655e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSzkolenie e-learningowe

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

12Paulina Wawer

grudzień

grudzień

415
Wolontariat w szkole.656e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSzkolenie e-learningowe

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

6Paulina Wawer

luty

luty

416
Oddziały przygotowawcze495e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 221 i Szkoły Podstawowej nr 58

50Małgorzata Wysokińska

wrzesień

wrzesień

417
W kręgu zawodowym - ciekawe i twórcze zadania techniczne dla uczniów.757e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele techniki

30Teresa Turkowska

październik

październik

418
Warszawska sieć nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.Innowacyjny nauczyciel.697e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

18Ewa Sołowiej-Mędrzak

styczeń

Zapisz się

419
Przyrodnicy poza salą lekcyjną728e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

15Urszula Depczyk

październik

Zapisz się

420
Terapeuta pedagogiczny w zmieniającej się szkole69e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

terapeuci pedagogiczni

24Anna Zych

wrzesień

Zapisz się

421
Jak być skutecznym terapeutą pedagogicznym70e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

terapeuci pedagogiczni

24Anna Zych

wrzesień

Zapisz się

422
Sieć współpracy i samokształcenia opiekunów samorządów uczniowskich.119e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich

20Malwina Żyra

listopad

Zapisz się

423
Klub Aktywnego Nauczyciela Plastyki ( i nie tylko) KANAPA597e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

25Katarzyna Jasińska

październik

Zapisz się

424
Nowa Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych287e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele języków obcych

3Anna Malinow

październik

październik

425
Przygotowanie i adaptacja autentycznych materiałów do potrzeb nauczania języka obcego zawodowego288e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele jezyków obcych uczący jezyka obcego zawodowego

4Anna Malinow

październik

październik

426
Akademia Germanisty - Landeskunde Österreich289e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka niemieckiego

4Anna Malinow

styczeń

styczeń

427
Akademia germanisty - poprawianie błedów na lekcjach języka niemieckiego391e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka niemieckiego

4Anna Malinow

grudzień

grudzień

428
Wykorzystywanie realioznawstwa krajow anglojezycznych na lekcjach560e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele języka angielskiego

4Małgorzata Bajorek

listopad

Zapisz się

429
Upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych. Projekt Razem Ciekawiej.73e1Szkolenia w zakresie języków obcychLekcja/zajęcia modelowe

Dyrektorzy, nauczyciele.

3Ewa Rysińska

wrzesień

Zapisz się

430
Jak efektywnie i efektownie realizować podstawę programową. Spotkanie z liderami zespołów języków obcych.190e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

Liderzy zespołów języków obcych. Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani.

3Ewa Rysińska

wrzesień

Zapisz się

431
Praca z uczniem zdolnym561e1Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Bajorek

marzec

luty

432
Ocenianie kompetencji językowych WSO562e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Bajorek

kwiecień

marzec

433
Angielski na codzień - praca z tekstem autentycznym- adaptacja tekstu, konstruowanie ćwiczeń i scenariuszy lekcji563e1Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele języków obcych

30Małgorzata Bajorek

styczeń

grudzień

434
Opracowanie autorskich programów nauczania w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej462e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych

6Beata Zuziak

październik

Zapisz się

435
Quidquid Latine dictum sit altum videtur - najważniejsze sentencje i wyrażenia łacińskie stosowane do dziś466e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

16Beata Zuziak

luty

styczeń

436
Dramaturgia lekcji. Sposoby angażowania uczniów w treść zajęć467e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

10Beata Zuziak

luty

styczeń

437
Najważniejsze wyzwania i trudności w realizacji edukacji kulturalnej468e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak

marzec

luty

438
IV Przegląd Twórczości Warszawskich Nauczycieli Niebieskie Migdały469e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak

kwiecień

marzec

439
Zasady pisania wniosków do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej470e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele składający wnioski do Nagrody Warszawskiej WPEK

4Beata Zuziak

maj

kwiecień

440
Interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę. Jak przez sztukę i twórczość nabywać wiedzę i inne umiejętności?463e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

12Beata Zuziak

październik

Zapisz się

441
Artyści dla edukacji. O sztuce z artystami464e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych

12Beata Zuziak

październik

Zapisz się

442
Artyści dla edukacji. Plener z Mirosławem Maszlanko599e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, nauczyciele bibliotekarze, inni zainteresowani

8Katarzyna Jasińska

maj

kwiecień

443
IV Forum nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej600e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

8Katarzyna Jasińska

listopad

Zapisz się

444
Czy diagnozujesz potrzeby swoich uczniów ?601e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, inni zainteresowani

5Katarzyna Jasińska

listopad

Zapisz się

445
Jak artyści na przestrzeni wieków sprzeciwiali się reżimom, głupocie, zakłamaniu602e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele plastyki i inni zainteresowani

32Katarzyna Jasińska

styczeń

Zapisz się

446
Artyści dla edukacji. Jak robić ciekawe dekoracje szkolne i nie paść ze zmęczenia.603e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, nauczyciele bibliotekarze,świetlicy, przedszkola i inni zainteresowani

12Katarzyna Jasińska

marzec

luty

447
Wakacyjny kurs malarstwa604e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, inni zainteresowani

40Katarzyna Jasińska

lipiec

czerwiec

448
Tworzenie szkolnego programu edukacji kulturalnej465e1Projekty oświatoweKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy edukacji kulturalnej w placówkach oświatowych

2Beata Zuziak

październik

wrzesień

449
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – Gra Terenowa ulicami Śródmieścia Warszawy „ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”672e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie oraz koordynatorzy ze szkół uczestniczących w V edycji projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

6Zofia Komorowska

październik

październik

450
Jak rozmawiać z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych995e3Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Członkowie Dzielnicowych Centrów ds. Integracji - pracownicy PPP

8Elżbieta Tołwińska-Królikowska

2018-12-14

Zapisz się

451
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - kurs podstawowy (I zjazd)1028e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Pracownicy merytoryczni WCIES, zewnętrzni trenerzy współpracujący z WCIES

30Beata Walkiewicz

2018-12-14

2018-12-11

452
Jak efektywnie i efektownie realizować podstawę programową. Spotkanie z liderami zespołów języków obcych.190e2Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

Liderzy zespołów języków obcych. Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani.

4Ewa Rysińska

2018-12-14

Zapisz się

453
Saturday with the Magic Machine. Christmas.1021e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych

4Irena Grabarczyk

2018-12-15

Zapisz się

454
Stres i techniki radzenia sobie z nim.457e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy - szkoły ponadgimnazjalne.

8Anna Podgórska

2018-12-17

Zapisz się

455
Wolontariat w szkole1022e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba

2018-12-18

Zapisz się

456
Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej945e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Hanna Usielska-Ptaszek

2018-12-18

Zapisz się

457
Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe43e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele religii

2Marzanna Dubińska

2018-12-19

Zapisz się

458
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej310e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2019-01-07

2018-12-24

459
GłosujeMY - projekt edukacji wyborczej uczniów1059e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie ze szkół ponadpodstawowych

2Barbara Czepik

2019-01-07

Zapisz się

460
GłosujeMY - projekt edukacji wyborczej uczniów1059e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie ze szkół ponadpodstawowych

2Agnieszka Sas

2019-01-07

Zapisz się

461
Elementy gimnastyki korekcyjnej na lekcji wychowania fizycznego767e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania fizycznego

12Lidia Korpak

2019-01-07

2018-12-09

462
Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowywania materiałów lekcyjnych na lekcje muzyki687e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

35Piotr Kania

2019-01-07

Zapisz się

463
Czy cały las zimą śpi ? - warsztat metodyczny w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Lasy Miejskie Warszawa .240e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

4Elwira Jeunehomme

2019-01-08

2018-12-27

464
Edukacyjny escape room w warunkach świetlicowych1043e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych

4Eliza Trzepizur

2019-01-08

2018-12-25

465
Jak motywować uczniów do nauki?458e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy - szkoły ponadgimnazjalne.

4Anna Podgórska

2019-01-09

2018-12-19

466
Co potrafi chusteczka – pomysły na kreatywne zabawy dla dzieci.476e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-01-09

2018-12-27

467
Eko plastyka to również sztuka407e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-01-09

2018-12-26

468
Eko plastyka to również sztuka1037e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-01-09

2018-12-26

469
Wokół tekstu. Tworzenie zadań wspomagających realizację podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej1045e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

45Agnieszka Marcinkiewicz

2019-01-09

2018-12-16

470
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.1. Pisz odważnie101e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-01-10

2018-12-18

471
Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej.Dziecko podmiotem wychowawczym-zasada podmiotowości w procesie wychowania45e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

4Hanna Usielska-Ptaszek

2019-01-10

2018-12-27

472
Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - zabawy, gry i ćwiczenia rozwijające zmysły533e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli

18Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-01-10

2018-12-27

473
Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - zabawy, gry i ćwiczenia rozwijające zmysły533e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli

18Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-01-10

2018-12-27

474
Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne w edukacji wczesnoszkolnej384e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Eugenia Mathea

2019-01-10

2019-01-02

475
Doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie budowania współpracy z rodzicami oraz w zespole zadaniowym z elementami rozwiązywania konfliktów i sporów.33e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

30Elwira Jeunehomme

2019-01-10

2018-12-27

476
Narzędzia tutoringowo-coachingowe w pracy z uczniem zdolnym422e3Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich etapów edukacyjnych należących do WSWU

5Agnieszka Dobrowolska

2019-01-12

2018-12-22

477
Integrująca rola tańca w edukacji wczesnoszkolnej. Elementy tworzenia choreografii688e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

12Piotr Kania

2019-01-14

Zapisz się

478
Akademia Młodego Nauczyciela - konsultacje NVC (Porozumienie Bez Przemocy)426e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele przedszkoli, szkół o stażu pracy 0 - 7 lat, asystenci rodziny, pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych

16Beata Walkiewicz

2019-01-15

2018-12-10

479
Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania531e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-01-15

2019-01-02

480
Dobre praktyki - uczymy się od innych532e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoForum

Nauczyciele przedszkoli

10Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-01-15

2019-01-02

481
Dobre praktyki - uczymy się od innych532e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoForum

Nauczyciele przedszkoli

10Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-01-15

2019-01-02

482
Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania531e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-01-15

2019-01-02

483
Rodzic 3.0. Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Cykl realizowany we współpracy z NASK.645e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-01-15

grudzień

484
Kto to taki - uczestnik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Od diagnozy do działania.744e1Szkolenia dla placówek edukacji pozaszkolnejWarsztat metodyczny

dyrektorzy i nauczyciele placówek edukacji pozaszkolnej

6Sylwia Grzegorzewska

2019-01-15

2018-12-15

485
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Roboty do roboty!418e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół podstawowych należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

2019-01-16

2018-12-27

486
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej171e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas , nauczyciele szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

2019-01-16

2019-01-02

487
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej - grupa wsparcia368e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

25Beata Łuba

2019-01-17

Zapisz się

488
Zimowy wiatr.578e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2019-01-17

2019-01-03

489
Szkolny program wspierania uzdolnionych91e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących do X edycji Programu WARS i SAWA.

23Izabela Witczak

2019-01-18

2018-12-20

490
Konstruowanie programu nauczania wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej763e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania fizycznego uczący w liceach i technikach

4Lidia Korpak

2019-01-18

2019-01-04

491
Kreatywne pisanie z Loesje421e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego, języków obcych, pedagodzy i bibliotekarze ze szkół WSWU

4Agnieszka Dobrowolska

2019-01-19

2018-12-29

492
Innowacyjna świetlica413e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejForum

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych.

13Eliza Trzepizur

2019-01-19

2019-01-05

493
Innowacyjna świetlica1040e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejForum

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych.

13Eliza Trzepizur

2019-01-19

2019-01-05

494
Rozwijanie logicznego myślenia uczniów młodszych514e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-01-20

2019-01-02

495
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych, gr.193e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2019-01-24

2019-01-04

496
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniów zdolnych, gr.293e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2019-01-25

2019-01-04

497
Aktywne metody zabawy z dziećmi w teatr pantomimy46e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

10Hanna Usielska-Ptaszek

2019-01-29

2019-01-15

498
Dziecko cudzoziemskie w literaturze - edukacja wczesnoszkolna499e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Wysokińska

2019-02-04

2019-01-04

499
Zabawy muzyczno-ruchowe689e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy

12Piotr Kania

2019-02-04

Zapisz się

500
Współpraca z rodzicami1030e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

40Ewa Kosiorek

2019-02-08

2019-01-25

501
Rodzic 3.0. Kreatywne wykorzystywanie przez nastolatków nowych technologii, bezpieczeństwo online. Cykl realizowany we współpracy z NASK.650e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-02-12

styczeń

502
Motywacja i automotywacja uczestników zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych745e1Szkolenia dla placówek edukacji pozaszkolnejWarsztat metodyczny

nauczyciele placówek edukacji pozaszkolnej

5Sylwia Grzegorzewska

2019-02-12

2019-01-12

503
Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką369e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

40Beata Łuba

2019-02-13

2019-01-08

504
Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką369e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

40Beata Łuba

2019-02-13

2019-01-24

505
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.2. Pisz z fantazją102e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-02-13

2019-01-14

506
Współpraca pedagoga/pschologa szkolnego, wychowawcy klasy z instytucjami działającym na rzecz pomocy dzieciom172e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

2019-02-13

2019-01-30

507
Classdojo w mojej klasie309e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2019-02-13

2019-01-31

508
Poznanie modelu komunikacji Porozumienie bez Przemocy – Nonviolent Communication (NVC)36e2WychowawczyKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

25Elwira Jeunehomme

2019-02-13

2019-01-30

509
Jak przygotować przedszkolaka do roli ucznia?47e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli

20Hanna Usielska-Ptaszek

2019-02-14

2019-01-31

510
Literatura a przedmioty przyrodnicze-praca z tekstem źródłowym698e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

4Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-02-14

2019-01-24

511
Leki, suplementy, narkotyki - profilaktyka, rozpoznanie - Akademia Zdrowego Ucznia370e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-02-15

2019-01-21

512
Akademia Młodego Nauczyciela - Kid's Skills - Dam Radę !428e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 7 lat

28Beata Walkiewicz

2019-02-15

2019-01-15

513
Leki, suplementy, narkotyki - profilaktyka, rozpoznanie - Akademia Zdrowego Ucznia370e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-02-15

2019-01-25

514
TiK dla humanisty. Grafika ułatwiająca uczenie137e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

20Agnieszka Sas

2019-02-15

2019-01-25

515
Anglojęzyczna literatura dziecięca w nauczaniu języka angielskiego891e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

4Julia Koszewska

2019-02-16

2019-02-01

516
Aktywniej i ciekawiej - metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej812e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

5Anna Wiśniewska

2019-02-16

2019-02-02

517
Statut szkoły ponadpodstawowej371e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół ponadpodstawowych, liderzy zespołów ds. statutu

6Beata Łuba

2019-02-19

2019-01-24

518
Statut szkoły ponadpodstawowej371e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół ponadpodstawowych, liderzy zespołów ds. statutu

6Beata Łuba

2019-02-19

2019-01-29

519
Proces wychowawczy ujęty w ramy programu wychowawczego w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje J. Korczaka we współczesnej placówce oświatowej84e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

7Izabela Witczak

2019-02-19

2019-01-15

520
Przygotowanie dziecka do szkoły – gotowość dziecka, gotowość rodzica, gotowość szkoły.638e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4Paulina Wawer

2019-02-19

Zapisz się

521
Zaburzenia depresyjne u młodziezy - poznać, zrozumieć, pomóc- Akademia Zdrowego Ucznia372e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele szkół/placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-02-20

2019-01-31

522
Radosne spotkania z rodzicami – warsztaty kreatywności.477e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-02-20

2019-02-06

523
Statut szkoły ponadpodstawowej371e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół ponadpodstawowych, liderzy zespołów ds. statutu

6Beata Łuba

2019-02-21

2019-01-29

524
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, gr.1113e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak

2019-02-21

2019-01-16

525
Jak budować współpracę z rodzicami?534e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-02-21

2019-02-07

526
Jak budować współpracę z rodzicami?534e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-02-21

2019-02-07

527
Geometria dla najmłodszych385e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Eugenia Mathea

2019-02-21

2019-02-11

528
Edukacja plastyczna w klasach I-III408e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i pracujący w świetlicach szkolnych.

16Eliza Trzepizur

2019-02-21

2019-02-07

529
Edukacja plastyczna w klasach I-III1039e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i pracujący w świetlicach szkolnych.

16Eliza Trzepizur

2019-02-21

2019-02-07

530
Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss cz. I227e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

15Małgorzata Posłuszna

2019-02-22

2019-02-08

531
Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss cz. I227e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

15Małgorzata Posłuszna

2019-02-22

2019-02-08

532
Jak uczyć z Ozobotem1029e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele kl. I-III i świetlicy szkolnej

8Ewa Kosiorek

2019-02-23

2019-02-08

533
Tańce i zabawy ludowe różnych regionów Polski140e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynie przedszkoli i nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych

21Piotr Wróblewski

2019-02-25

2019-01-06

534
Metody aktywizujące189e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele religii

40Marzanna Dubińska

2019-02-25

2019-02-10

535
Promocja szkoły/placówki oświatowej373e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-02-26

2019-01-24

536
Promocja szkoły/placówki oświatowej373e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-02-26

2019-02-05

537
Nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej- pomysły na zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się170e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

2019-02-27

2019-02-13

538
Czarodziejski kosz.579e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2019-02-28

2019-02-14

539
„Odkrywamy nasze talenty” – zajęcia we wszystkich grupach wiekowych.1031e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Małgorzata Posłuszna

2019-02-28

2019-02-14

540
Nauczanie matematyki w klasach I-III515e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wcesnoszkolnej

40Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-02-28

2019-01-28

541
Agresja w szkole - jak przeciwdziałać, jak reagować245e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Marzanna Dubińska

2019-02-28

2019-02-13

542
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego374e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół

6Beata Łuba

2019-03-01

2019-02-11

543
Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego374e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół

6Beata Łuba

2019-03-01

2019-02-11

544
Reżyseria dziecięcych spektakli teatralnych48e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli

60Hanna Usielska-Ptaszek

2019-03-01

2019-02-15

545
Wprowadzanie zagadnień muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej690e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

12Piotr Kania

2019-03-04

Zapisz się

546
Jak śpiewać z dziećmi? – ćwiczenia emisyjne311e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2019-03-04

2019-02-18

547
Z dźwiękiem za pan brat - podstawy obsługi urządzeń nagłaśniających i programów odtwarzających dźwięk143e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynie w przedszkolu, nauczyciele organizujący uroczystości szkolne

9Piotr Wróblewski

2019-03-05

2019-02-03

548
Nowa szkoła. Jak wspierać dzieci w okresie szkolnych zmian?636e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej i uczniów klas III gimnazjum

4Paulina Wawer

2019-03-05

Zapisz się

549
Zabawy z dodawaniem, odejmowaniem - edukacja matematyczna.1032e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Małgorzata Posłuszna

2019-03-06

2019-02-20

550
Eko plastyka – zwierzęta wiosną406e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-03-06

2019-02-20

551
Eko plastyka – zwierzęta wiosną1038e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-03-06

2019-02-20

552
Chemia w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej708e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

3Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-03-06

2019-02-13

553
Wspieranie rozwoju dziecka w modelu edukacyjnym „Naturalna nauka języka” oraz pedagogice C. Freineta223e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

18Małgorzata Posłuszna

2019-03-07

2019-02-20

554
Wspieranie rozwoju dziecka w modelu edukacyjnym „Naturalna nauka języka” oraz pedagogice C. Freineta223e3Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

18Małgorzata Posłuszna

2019-03-07

2019-02-21

555
Origami i matematyka – jak kształtować pojęcia matematyczne w oparciu o technikę składania papieru516e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-03-07

2019-02-18

556
Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole80e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy pracujący w wielokulturowym środowisku szkolnym.

32Izabela Witczak

2019-03-08

2019-01-28

557
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA, gr.1112e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS, odpowiedzialni za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

28Izabela Witczak

2019-03-08

2019-01-28

558
Edytor tekstu w pracy nauczyciela693e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych

40Danuta Magdzik-Sadura

2019-03-08

2019-02-18

559
Koncepcja Carla Orffa - zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Część II536e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

10Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-03-09

2019-02-23

560
Koncepcja Carla Orffa - zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Część II536e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

10Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-03-09

2019-02-23

561
Dzieci, wychowawcy oraz instytucje edukacyjne w świetle praktyki i myśli J. Korczaka82e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

21Izabela Witczak

2019-03-11

2019-01-28

562
Analiza sytuacji konwersacyjnych. Z cyklu: Język jako system i jego różne realizacje (w świetle nowej Podstawy programowej)1046e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (gł. VII, VIII klasa) i ponadpodstawowych

5Agnieszka Marcinkiewicz

2019-03-11

2019-02-20

563
Głos w pracy dyrektora378e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

16Beata Łuba

2019-03-12

2019-02-11

564
Głos w pracy dyrektora378e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

16Beata Łuba

2019-03-12

2019-02-19

565
Lekcje historii na ulicach Warszawy.203e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Nauczyciele historii, WOS i inni nauczyciele zainteresowani tematyką

33Hanna Wach

2019-03-12

2019-02-16

566
Dodatkowe zajęcia sportowe w przedszkolu765e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia ruchowe przedszkolu, zainteresowani nauczyciele

9Lidia Korpak

2019-03-12

2019-02-26

567
Psychoteka. Dziecko z autyzmem w placówce oświatowej.642e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-03-12

Zapisz się

568
Choroby psychiczne dzieci- Akademia Zdrowego Ucznia376e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-03-13

2019-02-27

569
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyobraź sobie103e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-03-13

2019-02-20

570
Jak ocenić gotowość dziecka do szkoły?478e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2019-03-13

2019-02-27

571
Zabawy logiczno - matematyczne.1033e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Małgorzata Posłuszna

2019-03-13

2019-02-27

572
Jak uczyć o faszyzmie?: Film1044e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych

6Julia Koszewska

2019-03-14

2019-02-24

573
Diagnozowanie kompetencji matematycznych 6 latków. Badanie dojrzałości szkolnej do uczenia się matematyki.23e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Elwira Jeunehomme

2019-03-14

2019-02-28

574
Zabawy z tekstem literackim201e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

10Marta Misztela

2019-03-14

2019-02-28

575
Uczeń z chorobą onkologiczną w szkole- Akademia Zdrowego Ucznia379e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-03-15

2019-02-18

576
Uczeń z chorobą onkologiczną w szkole- Akademia Zdrowego Ucznia379e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-03-15

2019-02-22

577
Psycholog i pedagog w warunkach szkolnych459e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Pedagodzy, psycholodzy z krótkim stażem pracy (do 5 lat)

20Anna Podgórska

2019-03-16

2019-02-24

578
Jak obudzić swoją kreatywność?691e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

15Piotr Kania

2019-03-18

Zapisz się

579
Matematyka z klamerki i guzika – zabawy matematyczne dla przedszkolaków.21e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

4Elwira Jeunehomme

2019-03-19

2019-03-05

580
Psychoteka. Rodzicu "ogarnij się"! Jak rozmawiać z nastolatkiem.657e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-03-19

luty

581
Decyzje administracyje dyrektora szkoły/ placówki oświatowej381e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

7Beata Łuba

2019-03-20

2019-03-01

582
XXXV spotkanie z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy424e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

2019-03-20

2019-02-27

583
Zabawy multisensoryczne dla przedszkolaków.479e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

nauczyciele wychowania przedszkolnego

20Sławomira Załęska

2019-03-20

2019-03-06

584
Edukacja przyrodnicza1034e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Małgorzata Posłuszna

2019-03-20

2019-03-06

585
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” - V konkurs techniki czytania „TECHNIKA CZYTANIA BEZ ZGADYWANIA” dla uczniów z ryzykiem dysleksji rozwojowej666e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z ryzykiem dysleksji rozwojowej z klas II szkół podstawowych uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2019-03-20

luty

586
Decyzje administracyje dyrektora szkoły/ placówki oświatowej381e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

7Beata Łuba

2019-03-21

2019-03-01

587
Granice dostępu do informacji publicznej380e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

8Beata Łuba

2019-03-21

2019-02-01

588
Granice dostępu do informacji publicznej380e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

7Beata Łuba

2019-03-21

2019-03-01

589
Szkolny program wspierania uzdolnionych - konsultacje zbiorowe92e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, aplikujących w roku szkolnym 2018/2019 o Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, w ramach X edycji Programu.

4Izabela Witczak

2019-03-21

2019-03-08

590
Już wiosna! - propozycje prac plastycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej o tematyce wiosennej i świątecznej620e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-03-21

2019-03-07

591
Jak pracować z filmem? Pomysły na wykorzystanie wybranych materiałów filmowych na lekcjach języka angielskiego893e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

5Julia Koszewska

2019-03-22

2019-03-06

592
Smolball na lekcji wychowania fizycznego770e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania fizycznego

12Lidia Korpak

2019-03-22

2019-03-01

593
TIK i kreatywne uczenie się języka angielskiego892e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

5Julia Koszewska

2019-03-23

2019-03-06

594
Czytam, piszę i liczę - gry dydaktyczne w edukacji dzieci młodszych813e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

4Anna Wiśniewska

2019-03-23

2019-03-09

595
Mix dance - podstawy tańca Jazz, Disco, Hip Hop z elementami zabawy dla pierwszego etapu edukacyjnego769e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele uczący wychowania fizycznego na poziomie pierwszego etapu edukacyjnego, pozostali nauczyciele

16Lidia Korpak

2019-03-24

2019-03-10

596
Rodzic 3.0 – jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku.649e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

4Paulina Wawer

2019-03-26

Zapisz się

597
Choroby psychiczne nastolatków- Akademia Zdrowego Ucznia375e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele szkół/placówek oświatowych

6Beata Łuba

2019-03-27

2019-03-12

598
Tworzenie szkolnych programów wspierania uzdolnionych420e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących o Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA

3Agnieszka Dobrowolska

2019-03-27

2019-03-08

599
Techniki C. Freineta- fiszka. Kształtowanie pojęć matematycznych. Samodzielne poszukiwanie odpowiedzi na postawiony problem.1035e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Małgorzata Posłuszna

2019-03-27

2019-03-13

600
Eko plastyka- dziecięcy bohaterowie i inne postacie402e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-03-27

2019-03-13

601
Eko plastyka- dziecięcy bohaterowie i inne postacie1041e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-03-27

2019-03-13

602
Wiosenne inspiracje i ozdoby wielkanocne241e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

2019-03-27

2019-03-12

603
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – VII konkurs ortograficzny dla uczniów z dysleksją rozwojową z klas III-IV szkół podstawowych667e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z dysleksją rozwojową z klas III - IV uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2019-03-27

luty

604
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – VII konkurs ortograficzny dla uczniów z dysleksją rozwojową dla klas V-VI szkół podstawowych668e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z dysleksją rozwojową z klas V-VI uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2019-03-27

luty

605
Awans zawodowy nauczyciela– zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego805e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kończący 31 V staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

5Anna Wiśniewska

2019-03-28

2019-03-14

606
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – VI konkurs ortograficzny dla uczniów z dysleksją rozwojową z klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych669e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z dysleksją rozwojową z klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2019-03-28

luty

607
TiK dla humanisty. Cyfrowe udogodnienia138e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

30Agnieszka Sas

2019-03-29

2019-03-08

608
Metoda projektów badawczych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.228e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

10Małgorzata Posłuszna

2019-04-03

2019-03-20

609
Metoda projektów badawczych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.228e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

10Małgorzata Posłuszna

2019-04-03

2019-03-20

610
Eko plastyka- małe dzieła sztuki z papierowych talerzy403e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-04-03

2019-03-20

611
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – II konkurs „ANGIELSKI NA WESOŁO” dla klas 4-5 szkół podstawowych.670e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z dysleksją rozwojową z klas 4-5 szkół podstawowych uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2019-04-03

luty

612
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” – II konkurs „ANGIELSKI NA WESOŁO” dla klas 6-7 szkół podstawowych.671e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z dysleksją rozwojową z klas 6-7 szkół podstawowych uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2019-04-03

luty

613
Matematyka od przedszkola .27e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

16Elwira Jeunehomme

2019-04-04

2019-03-21

614
Psychologiczne i organizacyjne aspekty adaptacji dziecka do przedszkola49e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli

20Hanna Usielska-Ptaszek

2019-04-04

2019-03-21

615
Program wychowania przedszkolnego. Tworzyć, modyfikować, czy wybierać program?537e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-04-04

2019-03-21

616
Koncepcja Carla Orffa - zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Część II536e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

10Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-04-06

2019-03-23

617
Młodzież cudzoziemska w literaturze500e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

4Małgorzata Wysokińska

2019-04-09

2018-03-05

618
Rodzic 3.0. Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Cykl realizowany we współpracy z NASK.647e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-04-09

marzec

619
Awans zawodowy nauczyciela– zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego807e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kończący 31 V staż na stopień nauczyciela mianowanego

5Anna Wiśniewska

2019-04-11

2019-03-28

620
Jedzie pociąg z daleka.580e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2019-04-25

2019-04-11

621
Diagnoza kompetencji matematycznych Na półmetku II etapu kształcenia150e1Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie e-learningowe

nauczyciele matematyki w szkole podstawowej

25Małgorzata Iwanowska

2019-04-25

2019-04-01

622
Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie na przykładzie pornografii.644e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

4Paulina Wawer

2019-05-07

kwiecień

623
Zabawy wspomagające rozwój twórczego myślenia dziecka538e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-05-09

2019-04-26

624
Gry i zabawy terenowe - szyfrowanie informacji, poszukiwanie skarbów768e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania fizycznego, pozostali chętni

6Lidia Korpak

2019-05-10

2019-04-21

625
Eko plastyka- w podróży dookoła świata401e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.

4Eliza Trzepizur

2019-05-15

2019-05-01

626
Czekamy na lato - propozycje prac plastycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej o tematyce związanej z latem621e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-05-16

2019-04-30

627
Odżywianie raz jeszcze - pokonywanie chorób cywilizacji poprzez dietę773e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Forum

Nauczyciele wychowania fizycznego, pozostali chętni

4Lidia Korpak

2019-05-17

2019-04-21

628
Ciekawe pomysły na zabawy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym814e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

5Anna Wiśniewska

2019-05-18

2019-05-04

629
XI Letnie Spotkania z Historią. Warszawa tajemnic.202e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

30Hanna Wach

2019-06-24

2019-05-26

630
Gry i zabawy z piłkami w klasach 1-3 - wprowadzenie do gier zespołowych764e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący wychowanie fizyczne w klasach 1-3

4Lidia Korpak

2019-10-16

2018-10-01

631

Miejska Polityka Spoleczna