A+ A A-

Oferta WCIES

Zakres
Forma szkolenia
Adresaci
Szukaj
Tytuł formy Nr formy Obszar tematyczny Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Tytuł formy Nr formy Zakres Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Start-up jump463e9Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-12-12

Zapisz się

0
Start-up jump463e10Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2019-12-12

2019-11-17

1
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.1. Pisz odważnie40e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2020-01-08

Zapisz się

2
Jak uczyć o faszyzmie?: Literatura27e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych

12Julia Koszewska

2020-01-08

Zapisz się

3
Piosenka z historią w tle – wykorzystanie muzyki na lekcjach historii.575e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele historii i wos, zainteresowani nauczyciele

8Malwina Żyra

2020-01-09

Zapisz się

4
Gry symulacyjne w edukacji52e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu

5Izabela Witczak

2020-01-09

Zapisz się

5
Dotknij, poczuj, zobacz, usłysz, czyli jak łączyć rozwój wielozmysłowy z edukacją medialną.578e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, dyrektorzy placówek oświatowych, rodzice

6Ewa Borgosz

2020-01-10

Zapisz się

6
Całościowe zaburzenia rozwoju - dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu.615e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

12Elwira Jeunehomme

2020-01-11

Zapisz się

7
Pierwsza pomoc przedmedyczna624e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

8Beata Przybysz

2020-01-11

2020-01-02

8
Lekcje w terenie - lasy miejskie642e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2020-01-11

2019-12-27

9
Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela/wychowawcy (1 edycja)705e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

60Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-11

Zapisz się

10
Tamto, siamto - techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem.710e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych .

4Elwira Jeunehomme

2020-01-13

Zapisz się

11
Zapobieganie radykalizacji młodzieży poprzez edukację716e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele i pracownicy placówek zaangażowanych w realizację projektu Erasmus+ Challenging Extremism

40Małgorzata Zasuńska

2020-01-13

Zapisz się

12
Tańce i zabawy ludowe różnych regionów Polski567e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczynie przedszkoli i nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych

21Piotr Wróblewski

2020-01-13

Zapisz się

13
Narzędzia coachingowe w pracy wychowawczej577e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele - wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

16Malwina Żyra

2020-01-14

Zapisz się

14
Jak mówić dziecku „ NIE” w duchu empatii.588e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

16Elwira Jeunehomme

2020-01-14

Zapisz się

15
„Kształtowanie pojęć geometrycznych na bazie origami w edukacji wczesnoszkolnej648e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2020-01-14

Zapisz się

16
Jak pracować z filmem? Pomysły na wykorzystanie wybranych materiałów filmowych na lekcjach języka angielskiego23e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego klas IV-VIII szkoły podstawowej

5Julia Koszewska

2020-01-14

2019-12-20

17
Psychoteka. Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumiewać się z nastolatkiem.546e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2020-01-14

Zapisz się

18
Proces wychowawczy ujęty w ramy programu wychowawczego w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje J. Korczaka we współczesnej placówce oświatowej99e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

7Izabela Witczak

2020-01-15

Zapisz się

19
Teatr miejsce magiczne594e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

4Grażyna Duszyńska

2020-01-15

Zapisz się

20
Eksperymenty z chemii/fizyki w szkole ponadpodstawowej470e4Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia dla młodzieży

uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych

10Ewa Sołowiej-Mędrzak

2020-01-15

2019-12-27

21
Wczesna nauka czytania metoda globalno-sylabową626e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

pedagodzy specjalni, logopedzi pracujacy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, psycholodzy, terapeuci, nauczyciele wychowania przedszkolnego

6Ewa Antoszkiewicz

2020-01-15

Zapisz się

22
Dziecko nadpobudliwe w grupie – objawy i sposoby pomocy555e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-01-15

2020-01-01

23
Wolontariat jako forma aktywności samorządu uczniowskiego.573e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele - opiekunowie wolontariatu, wszyscy zainteresowani nauczyciele

4Malwina Żyra

2020-01-16

Zapisz się

24
Prowadzenie rozmowy doradczej222e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Anna Borowska

2020-01-16

Zapisz się

25
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej - grupa wsparcia582e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

25Beata Łuba

2020-01-16

2019-12-20

26
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej599e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas

4Agnieszka Wardak

2020-01-16

Zapisz się

27
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej - grupa wsparcia541e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

25Beata Łuba

2020-01-16

Zapisz się

28
Kolorowe baloniki552e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2020-01-16

2020-01-02

29
Budowanie kreatywności uczniów570e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

2020-01-16

Zapisz się

30
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień, gr 160e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2020-01-17

Zapisz się

31
"Rodzina Bałwanków”- rozwijanie kompetencji matematycznych w grupie młodszych przedszkolaków.616e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2020-01-17

Zapisz się

32
Warsztaty umiejętności wychowawczych (cz. 3) - praca z nastolatkiem637e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

40Grzegorz Michał Diłanian

2020-01-17

Zapisz się

33
Jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne?646e1Szkolenia interdyscyplinarneForum

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

12Beata Walkiewicz

2020-01-17

2019-12-19

34
Jak efektywnie i efektownie realizować podstawę programową. Spotkanie z liderami zespołów języków obcych.449e2Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

Liderzy zespołów języków obcych. Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani.

6Ewa Rysińska

2020-01-17

Zapisz się

35
Edukacja instrumentalna w szkole podstawowej. Dzwonki, flety, flażolety i inne proste instrumenty.562e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy

60Piotr Kania

2020-01-17

Zapisz się

36
Akademia Młodego Nauczyciela - Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji568e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

24Beata Walkiewicz

2020-01-17

2019-12-09

37
Praca w komisjach dzielnicowych Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal" w szkołach podstawowych w klasach 7-8.581e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego "Ortografia na medal"

8Hanna Wiśniewska

2020-01-18

Zapisz się

38
Jak przeciwdziałać radykalizmom wśród młodzieży i tworzyć porozumienie mimo różnic?75e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół (pracujący np. z uczniami z doświadczeniem migracji)

8Izabela Witczak

2020-01-18

Zapisz się

39
Rozwiązania twórcze w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym608e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele przedszkoli

10Beata Zuziak

2020-01-18

Zapisz się

40
Praca w komisjach dzielnicowych Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” w szkołach ponadpodstawowych631e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

8Anna Brodawka

2020-01-18

Zapisz się

41
Podstawy pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych152e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-18

Zapisz się

42
Pomoc dzieciom i ich rodzicom wywodzącym się z rodzin z problemem uzależnienia (choroba alkoholowa, DDA, DDD)688e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Pedagodzy, psycholodzy

20Anna Podgórska

2020-01-18

Zapisz się

43
Praca w komisjach dzielnicowych Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” w szkołach podstawowych w klasach 5-6692e1Projekty oświatoweKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

8Joanna Wenek

2020-01-18

2020-01-09

44
Elementy art-terapii wspomagające integrację działań edukacyjnych i wychowawczych.709e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-18

Zapisz się

45
Praca w komisjach dzielnicowych Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” w szkołach podstawowych w klasach 5-6692e2Projekty oświatoweKonsultacja zbiorowa

Koordynatorzy dzielnicowi Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”

8Joanna Wenek

2020-01-18

2020-01-09

46
Ciekawe rozwiązania metodyczny – z doświadczeń wyjazdów studyjnych - część 1.596e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska

2020-01-20

Zapisz się

47
Fotomanipulacje - o roli fotografii w edukacji606e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele języka polskiego, filozofii, historii, historii sztuki szkół ponadpodstawowych

24Beata Zuziak

2020-01-20

Zapisz się

48
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów565e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele matematyki oraz nauczyciele przedmitów, w czasie nauki których sa rozwijane kompetencje matematyczne

60Małgorzata Iwanowska

2020-01-20

Zapisz się

49
Wspieranie dzieci w rozwiązywaniu konfliktów metodą NVC i małych kręgów.589e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

20Elwira Jeunehomme

2020-01-21

Zapisz się

50
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach690e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy i pedagodzy szkolni

22Anna Podgórska

2020-01-21

Zapisz się

51
Procedura Niebieskiej Karty233e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2020-01-21

Zapisz się

52
Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie na przykładzie pornografii.547e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

4Ewa Borgosz

2020-01-21

Zapisz się

53
Szkolny program wspierania uzdolnionych58e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących do XI edycji Programu WARS i SAWA.

25Izabela Witczak

2020-01-22

Zapisz się

54
Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela657e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

24Zofia Komorowska

2020-01-22

Zapisz się

55
Prawo rodzinne w placówce oświatowej - grupa zaawansowana542e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza placówek oświatowych

5Beata Łuba

2020-01-22

Zapisz się

56
Canaletto tkwi w szczegółach - konferencja otwierająca miejski program edukacyjny607e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonferencja

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych zainteresowani edukacją varsavianistyczną

4Beata Zuziak

2020-01-23

Zapisz się

57
Prowadzenie rozmowy doradczej222e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Anna Borowska

2020-01-23

Zapisz się

58
Procedura Niebieskiej Karty233e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2020-01-23

Zapisz się

59
Procedura Niebieskiej Karty233e3Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

6Beata Łuba

2020-01-24

Zapisz się

60
Nowa podstawa programowa w praktyce. Egzamin ósmoklasisty - strategie egzaminacyjne.462e2Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych

6Dorota Jabłońska

2020-01-24

Zapisz się

61
Jak motywować niezmotywowanych? (1 edycja)158e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

8Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-25

Zapisz się

62
Ciekawe rozwiązania metodyczny – z doświadczeń wyjazdów studyjnych - część 2597e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska

2020-01-27

Zapisz się

63
Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole branżowej I stopnia627e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

pedagodzy specjalni, nauczyciele szkół branżowych, doradcy zawodowi

6Ewa Antoszkiewicz

2020-01-27

Zapisz się

64
Organizacja i prowadzenie wycieczek szkolnych652e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2020-01-27

Zapisz się

65
Rekomendowane programy wychowawczo- profilaktyczne i profilaktyczne w praktyce szkolnej346e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

2020-01-29

Zapisz się

66
Edukacja historyczna w edukacji wczesnoszkolnej611e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2020-01-29

Zapisz się

67
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych660e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-01-29

Zapisz się

68
Zabierz dyslektyka do ortoptyka. Trudności w nauce czytania i pisania wynikające z zaburzeń pracy mięśni oka679e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele i terapeuci kształcenia specjalnego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

6Ewa Antoszkiewicz

2020-01-29

Zapisz się

69
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych660e4Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-01-29

2020-01-07

70
Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana Rady m.st.Warszawy - spotkanie instruktażowo - informacyjne720e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego i burs

2Izabela Witczak

2020-01-29

Zapisz się

71
Zabawy wspierające rozwój emocjonalny przedszkolaków556e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-01-29

2020-01-15

72
Kompetencje interpersonalne nauczyciela przedszkola. Współpraca i negocjacjie, dobre praktyki.590e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

zainteresowani nauczyciele

30Elwira Jeunehomme

2020-01-30

Zapisz się

73
Propozycje zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem603e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas

4Agnieszka Wardak

2020-01-30

Zapisz się

74
Prowadzenie rozmowy doradczej222e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Anna Borowska

2020-01-30

Zapisz się

75
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych660e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-01-30

Zapisz się

76
Jak prawidłowo skonstruowac sprawdzian z języka obcego?722e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele jezyków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

8Anna Malinow

2020-01-30

Zapisz się

77
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczycieli matematyki i informatyki569e1Szkolenia w zakresie matematyki Kurs doskonalący

nauczyciele matematyki i informatyki

30Urszula Dzwonowska

2020-01-30

Zapisz się

78
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wilanów, SP 104)180e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 104

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

79
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wilanów, SP 169)175e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 169

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

80
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wilanów, SP 358)174e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 358

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

81
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wola, SP 132)186e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 132

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

82
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wola, SP 236)193e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 236

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

83
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wola, SP 238)187e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 238

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

84
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wola, SP 351)189e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 351

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

85
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wola, SP 225)194e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 225

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

86
Zimowe zabawy z wykorzystaniem nietypowych przyborów.668e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2020-01-31

Zapisz się

87
Mediacje w szkole707e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

84Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

Zapisz się

88
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? (Wola, SP 222)708e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 222

32Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-01-31

2020-01-15

89
Uczeń powracający w mojej szkole76e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psychologowie szkolni wszystkich typów szkół.

16Izabela Witczak

2020-02-01

Zapisz się

90
Pomysły na zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się591e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

8Agnieszka Wardak

2020-02-01

Zapisz się

91
Realizacja spektaklu teatralnego w szkole609e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne, zainteresowani nauczyciele

25Beata Zuziak

2020-02-01

Zapisz się

92
Innowacyjne sposoby uczenia (się). Techniki improwizacji teatralnej jako innowacyjne narzędzie dydaktyczne639e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, placówek edukacji pozaszkolnej.

36Beata Zuziak

2020-02-01

Zapisz się

93
Bilet na kśiężyc- karty animacyjne w pracy twórczej z dzieckiem.673e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

3Elwira Jeunehomme

2020-02-01

Zapisz się

94
Anglojęzyczna literatura dziecięca w nauczaniu języka angielskiego22e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego klas I-III szkół podstawowych

4Julia Koszewska

2020-02-01

Zapisz się

95
XXVI (XIV Międzyszkolne) Seminarium Filmowe dla Maturzystów "Wiek XX i XXI w zwierciadle kina"579e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze szkół ponadpodstawowych.

35Hanna Wiśniewska

2020-02-03

Zapisz się

96
Pomysły na pracę z uczniem zdolnym598e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Grażyna Duszyńska

2020-02-03

Zapisz się

97
Rozwijanie logicznego myślenia uczniów młodszych666e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2020-02-03

Zapisz się

98
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych660e5Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-02-03

2020-01-07

99
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich uzdolnień gr.2715e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2020-02-03

Zapisz się

100
Prawo rodzinne i opiekuńcze - prawa i obowiązki dyrektora placówki oświatowej - konsultacja zbiorowa601e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza placówek oświatowych

20Beata Łuba

2020-02-04

Zapisz się

101
Chusta animacyjna622e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii SP

4Beata Zielińska

2020-02-04

Zapisz się

102
Proste konstrukcje origami jako podstawy geometrii w przedszkolu649e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2020-02-04

2020-01-28

103
II Forum Nauczycieli Przedszkoli Pragi-Południe „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka”680e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoForum

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

2020-02-04

Zapisz się

104
Nastolatek w szkole. Prawidłowości rozwojowe i funkcjonowanie689e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele

4Anna Podgórska

2020-02-04

Zapisz się

105
Eksperymenty z chemii/fizyki w szkole ponadpodstawowej470e2Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia dla młodzieży

uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych

10Ewa Sołowiej-Mędrzak

2020-02-05

Zapisz się

106
Konstruowanie IPET w oparciu o WOPFU dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i ze sprzezeniami628e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonsultacja zbiorowa

nauczyciele Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej nr 54

4Ewa Antoszkiewicz

2020-02-05

Zapisz się

107
Lektury w nowej podstawie programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – odczytane na nowo .630e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Anna Brodawka

2020-02-05

2020-01-24

108
Jak pracować z uczniem zdolnym na geografii?643e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak

2020-02-05

2020-01-15

109
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych661e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-02-05

Zapisz się

110
Zabawy muzyczne w pracy z grupą przedszkolną557e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-02-05

2020-01-22

111
Ewaluacja zajęć – nie taka straszna, jak ją malują640e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

4Grzegorz Michał Diłanian

2020-02-06

Zapisz się

112
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.2. Pisz z fantazją713e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2020-02-06

Zapisz się

113
O ODWADZE BYCIA SOBĄ – THE DARING WAY™ oraz RISING STRONG™ - odważnie o porażkach"145e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

60Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-02-08

Zapisz się

114
Dzieci wychowujące się w trudnych sytuacjach rodzinnych (1 edycja).156e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

10Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-02-08

Zapisz się

115
Dzieci wychowujące się w trudnych sytuacjach rodzinnych (2 edycja).156e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

10Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-02-09

Zapisz się

116
Akademia Młodego Nauczyciela - Jak chronić swój głos ?86e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

18Beata Walkiewicz

2020-02-10

Zapisz się

117
Trening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego (1 edycja)201e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

40Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-02-10

Zapisz się

118
Wykorzystanie koncepcji "Zabawy Fundamentalne" w pracy z przedszkolakami682e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2020-02-10

2020-01-27

119
Artyści dla edukacji. Krótki kurs rzeźby685e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, zajęć pozaszkolnych, inni zainteresowani

30Katarzyna Jasińska

2020-02-10

2020-01-26

120
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/ szkole.670e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

10Elwira Jeunehomme

2020-02-11

2020-01-28

121
Rozwijanie zainteresowań dzieci procesem czytania i pisania593e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

2020-02-18

2020-02-04

122
Tablica interaktywna w pracy nauczyciela humanisty.333e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów

8Malwina Żyra

2020-02-20

2020-02-02

123
Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela149e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-02-22

2020-01-24

124
Wykorzystanie dramy w pracy wychowawczej703e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-02-22

2020-01-24

125
Monitoring w placówce oświatowej -legalność stosowania584e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

4Beata Łuba

2020-02-24

2020-02-03

126
Przygoda z grafiką w pracy nauczyciela - podstawowa edycja zdjęć654e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2020-02-24

2020-02-10

127
Rodzic 3.0. Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność.548e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2020-02-25

Zapisz się

128
Classdojo w mojej klasie612e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2020-02-26

2020-02-15

129
Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego618e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele j.polskiego oraz języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych

40Małgorzata Wysokińska

2020-02-26

2020-01-26

130
Między nauką a zabawą. Eksperymenty na różnych etapach edukacyjnych664e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

2020-02-26

2020-02-05

131
Śpiewam , tańczę, recytuję kreatywność w sobie czuję - zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywność przedszkolaków.669e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2020-02-26

2020-02-12

132
Wdrażanie nowej podstawy programowej. Między rozprawką a esejem, szkic krytyczny na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.691e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Joanna Wenek

2020-02-26

2020-02-12

133
Rola postaw nauczycielskich w procesie wychowawczym w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej714e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych

7Izabela Witczak

2020-02-26

Zapisz się

134
Znaczenie emisji głosu w pracy nauczyciela558e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-02-26

2020-02-12

135
Gry i zabawy wspierające rozwój dziecka623e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

2020-02-27

2020-02-13

136
Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela.651e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki

5Teresa Turkowska

2020-02-27

2020-02-13

137
Rozwój osobisty nauczyciela w drodze do realizacji zawodowej656e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

42Zofia Komorowska

2020-02-27

2020-02-13

138
Kompetencje kluczowe na plastyce686e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, inni zainteresowani

3Katarzyna Jasińska

2020-02-27

2020-02-07

139
Warszawa programuje! Python711e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i ponadpodstawowejoraz wszystkich zainteresowanych algorytmiką i programowaniem.

30Urszula Dzwonowska

2020-02-27

2020-01-27

140
Zarządzanie nieruchomością oświatową - dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół przyszpitalnych721e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy szkól przyszpitalnych

12Beata Łuba

2020-02-27

2020-02-03

141
Zimowe zabawy553e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2020-02-27

2020-02-13

142
Zabawy integrujące grupę571e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Alicja Reda

2020-02-27

2020-02-13

143
Różne oblicza przemocy fizycznej i psychicznej - czyli skąd ta agresja u dzieci ?294e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

6Elwira Jeunehomme

2020-02-28

2020-02-07

144
Akademia Młodego Nauczyciela - Kid's Skills "Dam radę"95e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

28Beata Walkiewicz

2020-02-28

Zapisz się

145
Lekcje poza salą lekcyjną - wykorzystanie zasobów stałych Ośrodka Edukacji Leśnej w Celestynowie653e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele

8Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2020-02-28

2020-02-03

146
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych659e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-02-28

2020-01-28

147
Magia wiosny w aktywności technicznej uczniów.699e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

6Teresa Turkowska

2020-02-29

2020-02-08

148
Jak motywować niezmotywowanych? (2 edycja)158e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

8Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-03-01

2020-02-03

149
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną - jak osiągnąć sukces edukacyjny? Jak prawidłowo skonstruować WOPFU i IPET dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i ze sprzężeniami629e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści, inni zainteresowani nauczyciele

35Ewa Antoszkiewicz

2020-03-02

2020-02-07

150
Warszawa programuje! Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej.207e5Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą wprowadzać elementy programowania w języku Scratch na swoich lekcjach.

30Urszula Dzwonowska

2020-03-02

2020-01-27

151
Reżyseria dziecięcych spektakli teatralnych549e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli

90Hanna Usielska-Ptaszek

2020-03-02

2020-02-03

152
Edukacja samorządowa w szkole.576e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele historii i wos, nauczyciele wychowawcy, zainteresowani nauczyciele

16Malwina Żyra

2020-03-03

2020-02-10

153
Interdyscyplinarna metoda edukacji przez sztukę. Jak przez sztukę i twórczość nabywać wiedzę i inne umiejętności?204e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkoły podstawowej klasy IV-VIII

12Beata Zuziak

2020-03-03

2020-02-07

154
Jak efektywnie stosować metody aktywizujące?431e2Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

16Grzegorz Michał Diłanian

2020-03-03

2020-01-27

155
Improwizacje w pracy z dziećmi, czyli wariacje na temat kreatywności681e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2020-03-03

2020-02-17

156
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych660e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

24Beata Grzelak

2020-03-03

2020-02-03

157
Warszawa programuje! Python711e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i ponadpodstawowejoraz wszystkich zainteresowanych algorytmiką i programowaniem.

30Urszula Dzwonowska

2020-03-03

2020-01-27

158
Współpraca z rodzicami - rola dyrektora placówki/ szkoły544e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

15Beata Łuba

2020-03-03

2020-02-14

159
Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły - nowa rzeczywistość szkół ponadpodstawowych.550e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2020-03-03

Zapisz się

160
Warszawski Mistrz Ortografii 2020. Podsumowanie Konkursu.632e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychForum

Nauczyciele, dyrektorzy biorący udział w Konkursie Ortograficznym.

5Anna Brodawka

2020-03-04

2020-02-25

161
Co potrafi chusteczka – pomysły na kreatywne zabawy dla dzieci559e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-03-04

2020-02-19

162
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyobraź sobie42e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2020-03-05

2020-02-03

163
Dzieci, wychowawcy oraz instytucje edukacyjne w świetle praktyki i myśli J. Korczaka96e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

21Izabela Witczak

2020-03-05

2020-01-29

164
Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie- kwestie prawne614e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

8Agnieszka Wardak

2020-03-05

2020-02-20

165
Łaska buduje na naturze, czyli efektywne prowadzenie lekcji religii638e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciel religii klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

16Grzegorz Michał Diłanian

2020-03-05

2020-02-17

166
Od zabawy konstrukcyjnej do modelowania maszyn i urządzeń technicznych.676e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki i edukacji wczesnoszkolnej.

5Teresa Turkowska

2020-03-05

2020-02-19

167
AKWARELOVE techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem.674e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele- dla osób lubiących wyzwania w łączeniu różnorodnych technik i materiałów, dla optymistów i dociekliwych poszukiwaczy nowego.

4Elwira Jeunehomme

2020-03-07

2020-02-22

168
Canaletto tkwi w szczegółach - kurs694e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele szkół ponadpodstawowych realizujący w placówkach edukację varsavianistyczną

24Beata Zuziak

2020-03-07

Zapisz się

169
Przygoda z grafiką w pracy nauczyciela - tworzenie prostej infografiki655e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2020-03-09

2020-02-24

170
Start-up jump463e11Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejZajęcia dla młodzieży

uczniowie oraz nauczyciele

4Beata Grzelak

2020-03-09

2020-02-10

171
Jak pracować z zadaniami tekstowymi w edukacji wczesnoszkolnej?480e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

48Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2020-03-09

2020-02-24

172
Jak ciekawie mówić o historii muzyki?563e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki

12Piotr Kania

2020-03-09

2020-01-09

173
Konstrukcja i ocena testów nauczycielskich z matematyki566e1Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie e-learningowe

Nauczyciele matematyki

12Małgorzata Iwanowska

2020-03-09

2020-02-24

174
Warszawa programuje! Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej.207e6Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą wprowadzać elementy programowania w języku Scratch na swoich lekcjach.

30Urszula Dzwonowska

2020-03-10

2020-01-27

175
Psychoteka. Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu - neurobiologiczne podstawy emocji, neurodydaktyka w działaniu.551e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

4Ewa Borgosz

2020-03-10

2020-02-02

176
Bajki filozoficzne595e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

4Grażyna Duszyńska

2020-03-11

2020-02-26

177
Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką543e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

40Beata Łuba

2020-03-11

2020-02-19

178
Zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym560e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-03-11

2020-02-26

179
Kreatywny nauczyciel, kreatywny uczeń572e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Alicja Reda

2020-03-12

2020-02-27

180
Jak przygotować się do rozmowy egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego?625e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawnia fizycznego, zainteresowani nauczyciele

8Beata Przybysz

2020-03-12

2020-02-28

181
Piosenka na lekcjach religii641e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

2020-03-12

2020-02-27

182
Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju edukacyjno-zawodowym219e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejWarsztat metodyczny

koordynatorzy doradztwa zawodowego, nauczyciele

6Aneta Nowakowska

2020-03-12

2020-02-12

183
Programowanie bez komputera . Jak włączyć elementy programowania do edukacji matematycznej w przedszkolu.?671e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Elwira Jeunehomme

2020-03-12

2020-02-27

184
Artyści dla edukacji. Budowanie autorskiego scenariusza teatralnego134e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne

17Beata Zuziak

2020-03-13

2020-02-24

185
Jak przygotować uczniów do bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą - europejski rynek pracy a handel ludźmi662e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

4Beata Grzelak

2020-03-13

2020-02-07

186
„Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych – wiem jak reagować , gdy dzieje się coś niedobrego"- zajęcia rozwijające u dzieci przedszkolnych postawy dbania o własne zdrowie i bezpieczeńswo.667e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2020-03-13

2020-02-28

187
Warsztaty twórczego pisania dla nauczycieli693e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

5Joanna Wenek

2020-03-13

2020-02-28

188
Przez wartości do celu687e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele

20Anna Podgórska

2020-03-14

2020-02-29

189
Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela/wychowawcy (2 edycja)706e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

60Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-03-14

2020-02-17

190
Przygoda z grafiką w pracy nauczyciela – tworzenie filmów i animacji644e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

5Marta Czerniak-Czyżniak

2020-03-16

2020-02-24

191
Las w słoiku - zabawy blisko natury, w pracy twórczej z dzieckiem.675e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele , którzy lubią uczyć się nowych rzeczy i potrafią porzucić myślenie: to się z dziećmi nie uda.

3Elwira Jeunehomme

2020-03-16

2020-03-02

192
TIK – gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu języków obcych678e1Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele języków obcych

30Krystyna Kancewicz-Sokołowska

2020-03-16

2020-03-02

193
Ochrona danych osobowych, granice dostępu do informacji publicznej586e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

7Beata Łuba

2020-03-17

2020-02-26

194
Zabawy matematyczne z wykorzystaniem wiatraka matematycznego634e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2020-03-17

2020-03-03

195
Rodzic 3.0. Kreatywne wykorzystywanie przez nastolatków nowych technologii, bezpieczeństwo online.717e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2020-03-17

Zapisz się

196
Zabawy i gry w edukacji przyrodniczej613e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2020-03-18

2020-03-04

197
Eksperymenty z chemii/fizyki w szkole ponadpodstawowej470e3Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia dla młodzieży

uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych

10Ewa Sołowiej-Mędrzak

2020-03-18

2020-02-26

198
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” - V konkurs techniki czytania „TECHNIKA CZYTANIA BEZ ZGADYWANIA” dla uczniów z ryzykiem dysleksji rozwojowej658e1Projekty oświatoweKonkurs

Uczniowie z ryzykiem dysleksji rozwojowej z klas II szkół podstawowych uczący się w szkołach uczestniczących w V edycji projektu: „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

12Zofia Komorowska

2020-03-18

2020-03-04

199
Jak przygotować uczniów do bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą - europejski rynek pracy a handel ludźmi663e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSeminarium

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

4Beata Grzelak

2020-03-18

2020-02-24

200
Znaczenie koncepcji inteligencji wielorakich dla edukacji.561e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska

2020-03-18

2020-03-04

201
Szkolny program wspierania uzdolnionych - konsultacje zbiorowe59e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, aplikujących w roku szkolnym 2019/2020 o Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, w ramach XI edycji Programu.

4Izabela Witczak

2020-03-19

2020-03-02

202
Tworzenie scenariusza spotkania/warsztatu z rodzicami w ramach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej605e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas

4Agnieszka Wardak

2020-03-19

2020-03-05

203
Matematyka od przedszkola.672e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

12Elwira Jeunehomme

2020-03-19

2020-03-05

204
Chmury i wiatr554e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2020-03-19

2020-03-05

205
Akademia Młodego Nauczyciela - Kid's Skills "Dam radę"95e2Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy, psycholodzy o stażu pracy 0 - 5 lat

28Beata Walkiewicz

2020-03-20

2020-02-21

206
Różne narzędzia pracy wykorzystywane w tutoringu – doskonalenie umiejętności62e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

7Izabela Witczak

2020-03-24

2020-03-02

207
Edukacja techniczna bez tajemnic – jak działają maszyny proste?620e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2020-03-24

2020-03-10

208
Smyko-multisensoryka w przedszkolu635e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2020-03-24

2020-03-10

209
Zielona wiosna- propozycje prac plastyczno-technicznych o tematyce świątecznej i wiosennej647e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2020-03-24

2020-03-10

210
Plastyka jako dialog. Lekcje modelowe683e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele plastyki

3Katarzyna Jasińska

2020-03-24

2020-03-10

211
Planowanie przyszłości edukacyjno - zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm)718e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Ewa Borgosz

2020-03-24

Zapisz się

212
CLIL activities665e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

2020-03-25

2020-03-04

213
Baśnioterapia oraz pisanie opowieści terapeutycznych wspomagających rozwój dziecka .633e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

16Elwira Jeunehomme

2020-03-26

2020-03-05

214
Decoupage na drewnie- motyw wielkanocny650e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Beata Zielińska

2020-03-26

2020-03-12

215
Projekty edukacyjne na lekcjach techniki z wykorzystaniem TIK.677e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki

5Teresa Turkowska

2020-03-26

2020-03-12

216
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym – stopień 263e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak

2020-03-27

2020-03-02

217
Kompetencje międzykulturowe – czym są, po co i jak je rozwijać w szkole77e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy pracujący w wielokulturowym środowisku szkolnym.

32Izabela Witczak

2020-03-27

2020-03-02

218
Bon ton i inne umiejętności społeczne .617e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli, pedagodzy specjalni, inni nauczyciele placówek integracyjnych i ogólnodostępnych.

10Elwira Jeunehomme

2020-03-28

2020-03-13

219
Lekcje w terenie – ośrodki transportu lotniczego na przykładzie lotnisk Okęcie i Modlin645e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

nauczyciele geografii

8Marta Czerniak-Czyżniak

2020-03-28

2020-03-02

220
Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych150e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

2020-03-28

2020-02-28

221
Podnoszenie kompetencji społecznych uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych w ramach m.in. zajęć z TUS697e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

pedagodzy specjalni, nauczyciele prowadzacy zajecia z uczniami z ASD

20Ewa Antoszkiewicz

2020-03-28

2020-03-13

222
Obowiązki dyrektora szkoły/placówki na podstawie RODO i nadzór nad Inspektorem Ochrony danych Osobowych585e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

4Beata Łuba

2020-03-30

2020-03-09

223
Edukacja techniczna bez tajemnic – jak działają różne urządzenia?621e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej iświetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2020-03-31

2020-03-17

224
Ozdoby wielkanocne z siana „Sianowije”684e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

2020-03-31

2020-03-17

225
Psychoteka. Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny719e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

4Ewa Borgosz

2020-03-31

Zapisz się

226
Preparowanie tekstów dla dzieci cudzoziemskich619e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4Małgorzata Wysokińska

2020-04-01

2020-03-01

227

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna