A+ A A-

Oferta WCIES

Zakres
Forma szkolenia
Adresaci
Szukaj
Tytuł formy Nr formy Obszar tematyczny Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Tytuł formy Nr formy Zakres Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Asertywność w codziennej pracy opiekunki w żłobku962e7Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

opiekunki zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-04-24

Zapisz się

0
Awans zawodowy nauczyciela– zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego805e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kończący 31 V 2019 r. staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

5Małgorzata Korchowiec

2019-04-24

Zapisz się

1
Jak przygotować sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego?349e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

nauczyciele mianowani

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2019-04-24

2019-04-10

2
Różne narzędzia pracy wykorzystywane w tutoringu – doskonalenie umiejętności, gr.1114e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

7Izabela Witczak

2019-04-24

Zapisz się

3
Nowy model edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnej szkole przysposabiającej do pracy.Tworzenie WOPFU i IPET -u.54e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści, inni zainteresowani nauczyciele.

15Ewa Antoszkiewicz

2019-04-24

Zapisz się

4
"Od ziarenka do bochenka" zajęcia przyrodniczo-matematyczne w grupie dzieci 4 letnich.1300e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2019-04-24

Zapisz się

5
Wyczarowane z natury – materiały przyrodnicze w edukacji technicznej320e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2019-04-24

Zapisz się

6
Organizacja konkursu ortograficznego dla kl. III w dzielnicy Ochota155e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele- członkowie komisji konkursowej

3Ewa Kosiorek

2019-04-24

Zapisz się

7
Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie na przykładzie pornografii.644e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

4Paulina Wawer

2019-04-24

2019-04-02

8
Jak ciekawie mówić o historii muzyki?1267e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki

12Piotr Kania

2019-04-24

Zapisz się

9
Zaburzenia lękowe dzieci - jak je rozpoznać, jak pomóc - Akademia Zdrowego Ucznia377e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra kierownicza, nauczyciele, psycholodzy przedszkoli/ szkół

6Beata Łuba

2019-04-25

Zapisz się

10
Bank pomysłów: Przestrzeń w bibliotece.558e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele bibliotekarze.

4Marta Rafka

2019-04-25

2019-04-07

11
Masz głos, decyduj. Nie rezygnuj! Konferencja podsumowująca.1301e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie 3 klas gimnazjum, liceum i technikum.

4Ewa Rysińska

2019-04-25

Zapisz się

12
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA, gr.194e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy kolejnych edycji Programu WARS i SAWA, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu w macierzystej placówce.

7Izabela Witczak

2019-04-25

Zapisz się

13
Jedzie pociąg z daleka.580e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska

2019-04-25

Zapisz się

14
Spotkanie z gwarą warszawską. Zabawy językowe dla przedszkolaków1256e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-04-25

Zapisz się

15
„Przyjęcie pod chmurką” – zabawy kulinarne z elementami kodowania.1273e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-04-25

Zapisz się

16
Organizacja konkursu ortograficznego dla kl. III w dzielnicy Praga Południe156e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele - członkowie komisji konkursowej

3Ewa Kosiorek

2019-04-25

Zapisz się

17
Miedzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla ucz. kl. III szkół podstawowych m. st. Warszawy390e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonkurs

Uczniowie klas III szkół podstawowych m. st. Warszawy

20Eugenia Mathea

2019-04-25

Zapisz się

18
Zabawy muzyczno-ruchowe1290e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy

12Piotr Kania

2019-04-25

2019-04-07

19
Diagnoza kompetencji matematycznych Na półmetku II etapu kształcenia150e1Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie e-learningowe

nauczyciele matematyki w szkole podstawowej

18Małgorzata Iwanowska

2019-04-25

2019-04-01

20
Zmiany w Ustawie Karta Nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018 roku52e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Liderzy WDN szkół specjalnych, zainteresowani nauczyciele szkół specjalnych, szczególnie o krótkim stażu pracy

4Ewa Antoszkiewicz

2019-04-26

2019-04-15

21
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA, gr.294e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy kolejnych edycji Programu WARS i SAWA, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu w macierzystej placówce.

7Izabela Witczak

2019-04-26

Zapisz się

22
Wykorzystanie tekstu literackiego w rozwoju społecznym dzieci, integracyjnej grupy 5-latków, we wspólnych działaniach z wychowankami MOW.1270e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2019-04-26

Zapisz się

23
Między nauką a zabawą. Eksperymenty na różnych etapach edukacyjnych702e2Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-04-26

Zapisz się

24
Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?815e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-04-27

Zapisz się

25
Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela/wychowawcy782e2Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

64Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-04-27

Zapisz się

26
Awans zawodowy nauczyciela– zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego807e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kończący 31 V 2019 r. staż na stopień nauczyciela mianowanego

5Anna Wiśniewska

2019-04-27

Zapisz się

27
Nadzieje warszawskie 1989 r.213e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonkurs

uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

10Magdalena Frąckiewicz-Wiśnioch

2019-04-28

Zapisz się

28
Porozumienie bez Przemocy (NVC)999e5Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Psycholodzy/psycholożki zatrudnieni w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-04-29

Zapisz się

29
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego?714e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wf, edb, zainteresowani nauczyciele.

8Beata Przybysz

2019-04-29

Zapisz się

30
Organizacja konkursu ortograficznego dla kl. III w dzielnicy Włochy157e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele-członkowie komisji konkursowej

3Ewa Kosiorek

2019-04-29

Zapisz się

31
Integrująca rola tańca w edukacji wczesnoszkolnej. Elementy tworzenia choreografii1291e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

12Piotr Kania

2019-04-29

2019-04-07

32
Jak motywować niezmotywowanych? (1 edycja)819e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

9Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-05-06

Zapisz się

33
Ocenianie pracy uczniów304e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Grażyna Duszyńska

2019-05-06

Zapisz się

34
Wykorzystanie aplikacji muzycznych na zajęciach muzyki1268e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej

8Piotr Kania

2019-05-06

2019-04-05

35
Motopedagogika - wpływ ruchu na rpozwój człowieka- Akademia Zdrowego Ucznia1261e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-05-07

Zapisz się

36
Jak motywować niezmotywowanych? (II edycja)819e3Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

9Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-05-07

Zapisz się

37
Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1079e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego pracujacy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10Ewa Antoszkiewicz

2019-05-07

Zapisz się

38
Warszawa programuje! Algorytmika18e9Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej oraz innych nauczycieli zainteresowanych algorytmiką i programowaniem. Treści szkolenia są zgodne z podstawą programową przedmio

30Urszula Dzwonowska

2019-05-07

Zapisz się

39
W świecie zwierząt. Zabawy w języku angielskim1257e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-05-07

2019-04-23

40
"Od ziarenka do bochenka" - działania edukacyjne w ramach społecznego projektu ekologicznego "EkoMisja Nie Marnuję"1274e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-05-07

Zapisz się

41
Cyfrowe narzędzia nauczyciela matematyki – aktywna tablica646e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki

5Ewa Janiec

2019-05-07

2019-04-24

42
Rodzic 3.0. Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Cykl realizowany we współpracy z NASK.647e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-05-07

Zapisz się

43
Granice dostępu do informacji publicznej380e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

7Beata Łuba

2019-05-08

2019-04-15

44
Warsztat antydyskryminacyjny1309e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

16Barbara Klimczak

2019-05-08

Zapisz się

45
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyrażaj siebie. Poznaj siebie105e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-05-08

Zapisz się

46
Tajemnice układu pokarmowego- garść wiedzy i doświadczeń dla dzieci1288e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-05-08

Zapisz się

47
Zmysłowa świetlica- doświadczenia i zabawy ze słuchem węchem i smakiem.1289e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-05-08

Zapisz się

48
Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży432e4Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych

14Beata Walkiewicz

2019-05-09

2019-04-24

49
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu596e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-05-09

Zapisz się

50
Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej171e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas , nauczyciele szkół podstawowych

4Agnieszka Wardak

2019-05-09

2019-04-25

51
Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie- kwestie prawne1278e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas szkół podstawowych

8Agnieszka Wardak

2019-05-09

2019-04-25

52
Warszawa programuje! Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej.17e9Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą wprowadzać elementy programowania w języku Scratch na swoich lekcjach.

30Urszula Dzwonowska

2019-05-09

Zapisz się

53
Program nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa - tworzenie i modyfikacja609e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz

2019-05-09

Zapisz się

54
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela mianowanego?1096e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wf, edb, zainteresowani nauczyciele.

8Beata Przybysz

2019-05-10

Zapisz się

55
Potrzeby sensoryczne a planowanie pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.1306e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych/ integracyjnych/ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4Katarzyna Cichocka-Segiet

2019-05-10

2019-04-26

56
TiK dla humanisty. Grafika ułatwiająca uczenie137e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

20Agnieszka Sas

2019-05-10

Zapisz się

57
Tutor, coach, mentor na przedmiotach przyrodniczych701e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

4Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-05-10

2019-04-18

58
Anglojęzyczna literatura dziecięca w nauczaniu języka angielskiego891e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego przedszkoli

4Julia Koszewska

2019-05-11

Zapisz się

59
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji (AAC) w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną.921e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych/integracyjnych/ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi/niemówiącymi.

16Katarzyna Cichocka-Segiet

2019-05-11

2019-04-26

60
Artyści dla edukacji. Plener z Mirosławem Maszlanko1249e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, nauczyciele bibliotekarze, inni zainteresowani

9Katarzyna Jasińska

2019-05-11

2019-04-25

61
Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie1284e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

8Beata Łuba

2019-05-13

Zapisz się

62
Przykłady rozwiązywania problemów wychowawczych w ramach cyklu Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej.86e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

7Izabela Witczak

2019-05-13

Zapisz się

63
Budowanie konstruktywnych relacji uczeń - nauczyciel - rodzic546e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy - szkoły ponadgimnazjalne.

8Anna Podgórska

2019-05-13

2019-04-29

64
Wykorzystanie planów aktywności do rozwijania samodzielności u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.1080e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10Ewa Antoszkiewicz

2019-05-13

2019-04-30

65
TIK dla nauczyciela techniki – prezentacje multimedialne.1304e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki

5Teresa Turkowska

2019-05-13

2019-04-30

66
Siedem prostych sekretów najlepszego nauczyciela1276e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii

4Marzanna Dubińska

2019-05-13

2019-04-27

67
Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie1284e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

8Beata Łuba

2019-05-14

Zapisz się

68
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu1269e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Agnieszka Wieczerzańska-Perkins

2019-05-14

2019-04-30

69
Zabawy muzyczno-ruchowe dla młodszych przedszkolaków1275e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Elżbieta Czerwińska-Klemke

2019-05-14

2019-04-29

70
Festiwal Naukowy Przedszkolaków "Powietrze"1293e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoForum

Nauczyciele przedszkoli

5Małgorzata Narożnik

2019-05-14

2019-04-30

71
Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej303e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska

2019-05-14

2019-04-28

72
Kultura antyhejtu.1266e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

4Paulina Wawer

2019-05-14

Zapisz się

73
Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy - profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie1284e3Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

8Beata Łuba

2019-05-15

Zapisz się

74
Jak uczyć o faszyzmie?: Filozofia 21226e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych

6Julia Koszewska

2019-05-15

2019-05-01

75
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu42e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Marzanna Dubińska

2019-05-15

2019-04-30

76
Webinaria "American English Live: Teacher Development Series 5"1286e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie e-learningowe

nauczyciele języka angielskiego

5Julia Koszewska

2019-05-15

2019-05-01

77
Edukacja techniczna - z prądem za pan brat318e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2019-05-15

2019-05-01

78
Eko plastyka- w podróży dookoła świata401e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej.

4Eliza Trzepizur

2019-05-15

2019-05-01

79
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – konsultacja zbiorowa 189e2Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak

2019-05-16

2019-04-30

80
XXXVI spotkanie z cyklu Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy425e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

4Agnieszka Dobrowolska

2019-05-16

2019-04-19

81
Skuteczne metody zapamiętywania w nauczaniu ortografii111e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak

2019-05-16

Zapisz się

82
Warszawa programuje! Scrach grupa podstawowa16e5Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli klas 4-6 klas warszawskich szkół podstawowych rozpoczynających naukę programowania.

30Urszula Dzwonowska

2019-05-16

Zapisz się

83
Różne oblicza przemocy fizycznej i psychicznej - czyli skąd ta agresja u dzieci ?1241e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

6Elwira Jeunehomme

2019-05-16

2019-05-02

84
Zrównoważony rozwój w edukacji przedszkolnej: odpowiedzialna konsumpcja.1242e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

5Elwira Jeunehomme

2019-05-16

2019-05-02

85
Czekamy na lato - propozycje prac plastycznych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej o tematyce związanej z latem621e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-05-16

2019-04-30

86
Open space i world cafe - proste i skuteczne metody poznawania opinii uczniów595e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

4Grzegorz Michał Diłanian

2019-05-16

2019-04-29

87
Metody biblijne661e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiKurs doskonalący

Nauczyciele religii

16Beata Zielińska

2019-05-16

2019-05-02

88
Uczeń z chorobą onkologiczną w szkole- Akademia Zdrowego Ucznia379e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-05-17

2019-04-25

89
Uczeń z chorobą onkologiczną w szkole- Akademia Zdrowego Ucznia379e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy szkolni

6Beata Łuba

2019-05-17

2019-04-25

90
Sposoby na wyrównywanie trudności w czytaniu u uczniów w starszym wieku szkolnym1252e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

terapeuci pedagogiczni, nauczyciele poloniści,

6Anna Zych

2019-05-17

2019-05-03

91
Wykorzystanie masażu dziecięcego w programie "Chronimy dzieci "- budowanie umiejętności stawiania granic. Zajęcia z integracyjną grupą pięciolatków.1271e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2019-05-17

2019-03-29

92
Gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej329e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec

2019-05-17

Zapisz się

93
XIV Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników Bliskie spotkania z przyrodą, czyli edukacja przyrodnicza w terenie729e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji przyrodniczej szkół podstawowych

50Urszula Depczyk

2019-05-17

Zapisz się

94
Warsztat pracy z głosem: Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Jak słuchać ludzi, żeby chcieli do nas mówić? (1 edycja)784e2Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-05-18

2019-04-15

95
Anglojęzyczna literatura dziecięca w nauczaniu języka angielskiego891e3Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych (klasy I-III)

4Julia Koszewska

2019-05-18

2019-04-29

96
Wykorzystanie teorii Inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w nauce ortografii uczniów starszych klas szkoły podstawowej1251e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

terapeuci pedagogiczni, nauczyciele poloniści,

6Anna Zych

2019-05-18

2019-05-03

97
Plastyka sensoryczna cz. I -aktywności plastyczne stymulujące wrażenia zmysłowe.1243e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy,terapeuci,nauczyciele wspomagający,wszyscy,którzy w pracy z dziećmi lubią eksperymentować, bawić się i brudzić.

4Elwira Jeunehomme

2019-05-18

2019-05-04

98
Ciekawe pomysły na zabawy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym814e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy szkolnej

5Anna Wiśniewska

2019-05-18

2019-04-27

99
IV Przegląd Twórczości Warszawskich Nauczycieli Niebieskie Migdały469e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak

2019-05-18

2019-04-18

100
Asertywność w codziennej pracy opiekunki w żłobku962e8Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

opiekunki zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-05-20

2019-04-15

101
Wybrane problemy rozwojowe dzieci do lat 3434e5Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Opiekunki zatrudnione w zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-05-20

2019-04-30

102
Nauczyciel kontraktowy i mianowany - zakończenie stażu665e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele kończący staż awansu zawodowego

4Beata Zielińska

2019-05-20

2019-05-06

103
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” – konkurs dla dzieci z zaburzeniami mowy134e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonkurs

Logopedzi, uczniowie z zaburzeniami mowy

4Elżbieta Konopacka

2019-05-20

Zapisz się

104
Małe laboratorium. Zabawy badawcze1254e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-05-21

2019-05-07

105
Zabawy rozwijające myślenie logiczne z szachami w tle297e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska

2019-05-21

2019-05-06

106
Podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej610e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Forum

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

3Beata Przybysz

2019-05-21

2019-04-29

107
Nowa Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych1075e2Szkolenia w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele języków obcych

3Anna Malinow

2019-05-21

2019-05-07

108
Jak uczyć o faszyzmie?: Filozofia1225e1Szkolenia interdyscyplinarneWykład

nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych

3Julia Koszewska

2019-05-22

2019-05-01

109
Diagnoza i praca z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera w szkole547e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy - szkoły ponadgimnazjalne.

8Anna Podgórska

2019-05-22

2019-05-08

110
Learning apps w mojej klasie327e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2019-05-22

2019-05-09

111
Koło współpracy412e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejPrezentacja środka dydaktycznego

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

2Eliza Trzepizur

2019-05-22

2019-05-08

112
Ocenianie kompetencji językowych WSO1295e1Szkolenia w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Bajorek

2019-05-22

Zapisz się

113
Zasady pisania wniosków do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej470e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele składający wnioski do Nagrody Warszawskiej WPEK

4Beata Zuziak

2019-05-22

2019-05-06

114
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – konsultacja zbiorowa 289e3Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak

2019-05-23

2019-04-30

115
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – realizacja założeń programu557e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację NPRCz

3Marta Rafka

2019-05-23

2019-05-12

116
Warszawa programuje! Algorytmika18e10Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej oraz innych nauczycieli zainteresowanych algorytmiką i programowaniem. Treści szkolenia są zgodne z podstawą programową przedmio

30Urszula Dzwonowska

2019-05-23

Zapisz się

117
Zabawy w kręgu409e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-05-23

2019-05-09

118
Rozwijanie logicznego myślenia uczniów młodszych514e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie e-learningowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska

2019-05-23

2019-04-25

119
Warszawskie Seminarium Nauczycieli Przyrodników. Nowe wyzwania w pracy nauczyciela przyrody i biologii w szkole podstawowej726e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele biologii i przyrody

5Urszula Depczyk

2019-05-23

Zapisz się

120
XV Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników. Bliskie spotkania z przyrodą, czyli edukacja przyrodnicza w terenie730e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych

50Urszula Depczyk

2019-05-24

Zapisz się

121
Odżywianie raz jeszcze - pokonywanie chorób cywilizacji poprzez dietę1281e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Forum

Nauczyciele wychowania fizycznego, pozostali chętni

4Lidia Korpak

2019-05-24

Zapisz się

122
OFF WORDS - Wspomaganie budowania poczucia własnej wartości i rozwoju emocjonalnego uczniów i uczennic.803e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

18Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-05-25

2019-04-22

123
Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla Uczenia się” (Move to Learn)51e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni

20Ewa Antoszkiewicz

2019-05-25

2019-05-10

124
Plastyka sensoryczna,cz. II - techniki plastyczne stymulujące wrażenia zmysłowe.1244e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy,terapeuci,nauczyciele wspomagający,wszyscy,którzy w pracy z dziećmi lubią eksperymentować, bawić się i brudzić.

4Elwira Jeunehomme

2019-05-25

2019-05-11

125
Jak motywować niezmotywowanych? (III edycja)819e4Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

9Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-05-26

2019-04-28

126
Wybrane problemy rozwojowe dzieci do lat 3434e6Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Opiekunki zatrudnione w zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-05-27

2019-04-30

127
Zabierz dyslektyka do ortoptyka. Trudności w nauce czytania i pisania wynikające z zaburzeń pracy mięśni oka135e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele i terapeuci kształcenia specjalnego, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

6Ewa Antoszkiewicz

2019-05-27

2019-05-13

128
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej310e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec

2019-05-27

2019-05-13

129
Warsztat antydyskryminacyjny1309e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Osoby zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

16Barbara Klimczak

2019-05-28

2019-05-08

130
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY – edycja IX799e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Nauczyciele szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych

7Agnieszka Dobrowolska

2019-05-28

2019-05-01

131
Letnie impresje. Zabawy z wykorzystaniem metody "Ruchu dla uczenia się - Move to learn"1255e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedszkoli

3Małgorzata Narożnik

2019-05-28

2019-05-14

132
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego1228e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

4Małgorzata Korchowiec

2019-05-29

2019-05-14

133
Różne narzędzia pracy wykorzystywane w tutoringu – doskonalenie umiejętności, gr.2114e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

7Izabela Witczak

2019-05-29

2019-05-06

134
Edukacja dla rynku pracy347e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejKonferencja

nauczyciele szkół zawodowych

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka

2019-05-29

2019-05-15

135
Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka87e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

5Izabela Witczak

2019-05-30

2019-05-08

136
Biblioteka jako centrum kultury559e1Szkolenia interdyscyplinarneForum

Nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści.

4Marta Rafka

2019-05-30

2019-05-12

137
Zrównoważony rozwój w edukacji przedszkolnej: odpowiedzialna konsumpcja.1245e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

5Elwira Jeunehomme

2019-05-30

2019-05-16

138
Zastosowanie programu BoardMaker w tworzeniu pomocy do komunikacji dla uczniów z trudnościami w porozumiewaniu się/niemówiących.923e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych/integracyjnych/ogólnodostępnych pracujący z dziećmi/uczniami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi/niemówiącymi.

10Katarzyna Cichocka-Segiet

2019-05-31

2019-05-17

139
Jak motywować niezmotywowanych? (IV edycja)819e5Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

9Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-06-01

2019-04-28

140
Warsztat pracy z głosem: Jak mówić do ludzi, żeby nas słuchali? Jak słuchać ludzi, żeby chcieli do nas mówić? (II edycja)784e3Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-06-01

2019-04-22

141
Outdoor education na lekcjach geografii502e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

5Marta Czerniak-Czyżniak

2019-06-01

2019-05-13

142
Gry i zabawy przyrodnicze - warsztat metodyczny w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Lasy Miejskie Warszawa .1240e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

4Elwira Jeunehomme

2019-06-04

2019-05-21

143
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kończącego staż1294e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedszkoli kończący awans zawodowy

5Małgorzata Narożnik

2019-06-04

2019-05-21

144
Mistrz i uczeń – warsztaty interdyscyplinarne na MISH800e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych należących do programu Wars i Sawa, sieci szkół wspierających uzdolnionych

2Agnieszka Dobrowolska

2019-06-05

2019-05-12

145
Malowanie na wodzie, czyli zabawy plastyczne z techniką ebru411e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych i edukacji wczesnoszkolnej

4Eliza Trzepizur

2019-06-05

2019-05-22

146
„ W poszukiwaniu zaginionego skarbu”- zabawa plastyczna w oparciu o tekst literacki.1272e1Projekty oświatoweLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Elwira Jeunehomme

2019-06-05

2019-05-22

147
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Podaj dalej106e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

7Izabela Witczak

2019-06-06

2019-05-13

148
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA - konsultacje zbiorowe 195e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Przedstawiciele placówek, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu WiS w macierzystej placówce.

4Izabela Witczak

2019-06-06

2019-05-20

149
Wymagajcie od siebie, czyli jak zmotywować niezmotywowanych663e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele

4Beata Zielińska

2019-06-06

2019-05-23

150
Program stypendialny dla uczniów zdolnych w m.st. Warszawa gr.1419e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

zainteresowani nauczyciele

3Agnieszka Dobrowolska

2019-06-07

2019-05-14

151
Między nauką a zabawą. Eksperymenty na różnych etapach edukacyjnych702e3Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak

2019-06-07

2019-05-17

152
Mistrz i uczeń – warsztaty interdyscyplinarne na MISH800e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych należących do programu Wars i Sawa, sieci szkół wspierających uzdolnionych

2Agnieszka Dobrowolska

2019-06-10

2019-05-13

153
Motoryka mała – ćwiczenia wspierające pisanie326e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5Małgorzata Korchowiec

2019-06-10

2019-05-27

154
Promocja Szkoły z pomysłem - gra terenowa/miejska90e1Szkolenia interdyscyplinarneForum

Nauczyciele i uczniowie ze wszystkich typów szkół posiadających lub aplikujących o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

5Izabela Witczak

2019-06-12

2019-05-22

155
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA - konsultacje zbiorowe 295e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Przedstawiciele placówek, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu WiS w macierzystej placówce.

4Izabela Witczak

2019-06-13

2019-05-20

156
Program stypendialny dla uczniów zdolnych w m.st. Warszawa gr.2419e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

zainteresowani nauczyciele

3Agnieszka Dobrowolska

2019-06-14

2019-05-14

157
Szkolni Przyjaciele – podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej – adaptacje dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi – sposób użycia w codziennej pracy edukacyjnej.1307e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół specjalnych/ integracyjnych/ogólnodostępnych pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5Katarzyna Cichocka-Segiet

2019-06-14

2019-05-31

158
Asertywność w codziennej pracy opiekunki w żłobku962e9Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

opiekunki zatrudnione w Zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-06-17

2019-05-15

159
Nauczycielskie SPA817e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-06-24

2019-05-15

160
XI Letnie Spotkania z Historią. Warszawa tajemnic.202e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Nauczyciele humaniści wszystkich typów szkół

30Hanna Wach

2019-06-24

2019-05-26

161
Letni Uniwersytet Nauczycieli Polonistów (2019)1299e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele poloniści szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30Elżbieta Brandeburska

2019-06-24

2019-05-24

162
Wakacyjny kurs malarstwa1250e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, inni zainteresowani

40Katarzyna Jasińska

2019-06-24

2019-06-07

163
Letnia Akademia Przyrodników – Przygoda z Przyrodą503e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

15Marta Czerniak-Czyżniak

2019-06-25

2019-05-27

164
Wybrane problemy rozwojowe dzieci do lat 3434e7Szkolenia dla kadr pomocy społecznejWarsztat metodyczny

Opiekunki zatrudnione w zespole Żłobków m.st. Warszawa

12Barbara Klimczak

2019-06-27

2019-04-30

165
Trening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego (2 edycje)816e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

40Izabela Podsiadło-Dacewicz

2019-08-19

2019-05-15

166

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna