A+ A A-

Seminaria i warsztaty

Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy – profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie” dla kadry kierowniczej warszawskich szkół i placówek.

Więcej informacji

 

Kurs doskonalący

Zarządzanie różnorodnością w szkole/placówce. Jak budować środowisko wolne od dyskryminacji i przemocy w szkole?

Więcej informacji 

Miejska Polityka Spoleczna