A+ A A-

Materiały metodyczne

  • Opublikowano

Materiały metodyczne

Konspekty wykładów dla nauczycieli – liderów programu „Wars i Sawa”

mgr Teresa Grąziewicz - Jóźwik

Dziecko zdolne - podstawy teoretyczne, sylwetka ucznia zdolnego, środowisko szkolne

Umiejętności społeczne kluczem do sukcesu

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

mgr Joanna Wojtulewicz

Uczeń zdolny w przestrzeni szkolnej

Instytucje wspierające rozwój ucznia zdolnego

Instytucje wspierające

Artykuły

Młodzież w centrach nauki

Młodzież AD 2011

Drogi rozwoju zainteresowań i zdolności

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna