A+ A A-
Szkolenia w ramach programu WARS i SAWA

 

Oferta doskonalenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych

   wrzesień 2016 - czerwiec 2017

 

Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego, czyli bliżej praktyki…

 

to warsztaty, adresowane do nauczycieli różnych przedmiotów i poziomów edukacyjnych, którzy chcą poznać metody i narzędzia pracy z uczniami uzdolnionymi stosowane przez innych nauczycieli. Zajęcia poprowadzą nauczyciele-praktycy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, własnym warsztatem pracy. Zaprezentują propozycje ćwiczeń i zadań, interesujące scenariusze lekcji, pomysły na projekty edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne lub inne praktyczne rozwiązania w zakresie dydaktyki. Zajęcia realizowane będą w pracowniach przedmiotowych, w macierzystych szkołach nauczycieli – praktyków. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz poświadczenie udziału w formie doskonalenia zawodowego.


 

 

Miejska Polityka Spoleczna