A+ A A-

Szkoła z pomysłem

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele !

Przed nami kolejna – VIII edycja „Szkoły z pomysłem”!

Zapraszamy do realizacji ciekawych, innowacyjnych przedsięwzięć projektowych, którymi możecie się Państwo pochwalić i podzielić z szerszym odbiorcą, ubiegając się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem".

Zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia, dyrektor szkoły, do 5 czerwca każdego roku składa formularz wniosku oraz prezentację multimedialną dotyczącą realizacji działania w danej kategorii konkursowej.

Dokumenty należy złożyć (w wersji elektronicznej i papierowej) do Burmistrza dzielnicy właściwej dla lokalizacji szkoły lub w przypadku szkoły specjalnej, do Dyrektora Biura Edukacji. Wersja elektroniczna wniosku, dla celów organizacyjnych, musi być przesłana w wersji edytowalnej! Projekt „Szkoła z pomysłem” ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów.

Szkoły mogły ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

• Szkoła z pomysłem na uczenie,

• Szkoła z pomysłem na kulturę,

• Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

• Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

• Szkoła z pomysłem na…

Życzymy kolejnych nowatorskich pomysłów nagrodzonych Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”.

Zarządzenie nr 6826/2014 w sprawie regulaminu pracy Kapituły do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA i Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy.

Tekst zarządzenia nr 6826/2014

Regulamin

Formularz wniosku

Kryteria i wskaźniki


Przykłady dobrej praktyki

Szkoła z pomysłem na teatr

Ogrody nauki i sztuki

Szkoła z pomyslem na uczenie ,

Szkoła z pomyslem na aktywność społeczną

Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

 


Lista szkół wyróżnionych w 2016 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2015 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2014 roku  

Lista szkół wyróżnionych w 2013 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2012 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2011 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2010 roku

Miejska Polityka Spoleczna