A+ A A-

Szkoła z pomysłem

 

szp

to samorządowy systemowy projekt, mający na celu jakościowy rozwój szkół, poprzez pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli, rodziców wokół realizowanych projektów. Szkoły mogą ubiegać się o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach:

    Szkoła z pomysłem na uczenie,

    Szkoła z pomysłem na kulturę,

    Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych,

    Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną,

    Szkoła z pomysłem na…

Obowiązującą procedurę uzyskania  Wyróżnienia określa  zarządzenie Nr 1600/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”

 Tekst zarządzenia nr 1600/2017

Regulamin

Formularz wniosku

Kryteria i wskaźniki

 Karta projektu


Zapraszamy do realizacji ciekawych, innowacyjnych przedsięwzięć projektowych, którymi możecie się Państwo pochwalić i podzielić z szerszym odbiorcą, ubiegając się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem".

Życzymy kolejnych nowatorskich pomysłów nagrodzonych Honorowym Wyróżnieniem Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem

Przykłady dobrej praktyki 

 


Lista szkół wyróznionych w 2021 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2020 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2019 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2018 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2017 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2016 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2015 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2014 roku  

Lista szkół wyróżnionych w 2013 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2012 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2011 roku

Lista szkół wyróżnionych w 2010 roku

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna