A+ A A-

Warszawski System Wspierania uzdolnionych

 

Zmiany i aktualizacje w Programie WARS i SAWA

Od bieżącego roku szkolnego 2017/2018, obowiązuje nowa procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, określona zarządzeniem nr 1565/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 22 września 2017 r. 

Wszystkie szkoły, którym dotychczas został przyznany Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA prosimy o zapoznanie się z „Zasadami dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, które były konsultowane w ubiegłym roku szkolnym z przedstawicielami szkół z sieci. Zgodnie z Zasadami, w przypadku zainteresowania kontynuacją udziału w Programie WARS i SAWA, wszystkie szkoły z certyfikatem prosimy o złożenie do 30 listopada br. Aneksu aktualizacyjnego, dostępnego w formie kwestionariusza ankiety na platformie ankietowej www.ankietyBE.um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje: http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/aktualnosci/15190-zasady-dostosowania-warszawskiej-sieci

- Pismo do dyrektorów warszawskich szkół

- Zasady dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty

- Zarządzenie Nr 1565/2017 Prezydenta m.st. W-wy w sprawie procedury uzyskania certyfikatu WARS i SAWA _22.09.2017

- Załącznik 1  Zgłoszenie placówki do certyfikatu WARS i SAWA i warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych

- Załącznik 2 Wniosek przystąpienie do WiS

- Załącznik 3 Wniosek przedłużenie certyfikatu WiS

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w I edycji Programu

Szkoły podstawowe

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w II edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w III edycji Programu

 Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w IV edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w V edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w VI edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w VII edycji Programu

Lista szkół

Szkoły z I edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Szkoły z I i II edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Szkoły z I, II i III edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Szkoły z I, II, III i IV edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Miejska Polityka Spoleczna