A+ A A-

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

 

Certyfikaty WARS i SAWA są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły pożądany standard opieki nad uczniami uzdolnionymi. Pierwsze z nich wręczono w 2010 r. 

Placówki z certyfikatem, tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

WARS i SAWA ma charakter procesualny – przyznanie certyfikatu to nie koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument jest przyznawany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA wraz z formularzami zgłoszenia i wniosku określa zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r.

Formularz zgłoszenia do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych  (załącznik nr 1),

Wzór wniosku o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA  (załącznik nr 2),

Wzór wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (załącznik nr 3)

Materiały pomocne w wypełnienieu i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych do projektu WARS i SAWA

1) Instrukcja wypełniania wniosku

2) Kryteria i wskaźniki

3) Wskazówki dotyczące budowania spwu

Stolica wspiera edukację uzdolnionych uczniów, a szkoły rozwijają ich pasje i zainteresowania. We wtorek, 24 listopada przyznano kolejne Certyfikaty „WARS i SAWA” oraz wręczono Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”. Obydwa projekty już od ponad dekady są obecne w warszawskiej oświacie i stanowią część lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”.

Relacja z XI Gali samorządowych projektów systemowych mających na celu jakościowy rozwój szkół

Rejestr Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA zawiera listę szkół wraz ze statusem Certyfikatu danej szkoły. W obowiązującym rejestrze znajduje się 216 szkół.
Szkoły, które posiadają aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych
W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych należy 190 placówek.

Rejestr dot. Certyfikatów Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Dodatkowe dokumenty

Procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA 

Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych w r. szk. 2019_2020

Ankieta

Opracowanie prof. APS, dr hab. Joanny Łukasiewicz-Wieleby nt. wsparcia uczniów zdolnych w czasie kryzysowej edukacji zdalnej

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna