A+ A A-

Warszawski System Wspierania uzdolnionych

 

Zapraszamy do konsultacji wstępnej koncepcji dotyczącej dostosowania ramowych założeń stołecznego programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty.

Więcej informacji: http://edukacja.warszawa.pl/projekty-i-inicjatywy/program-wars-i-sawa/aktualnosci/14498-aktualizacja-zalozen-warszawskiego

Filozofia programu wspierania uzdolnionych

Uwaga:

od dnia 5 marca 2014 r. Pani Prezydent podpisała dwa zaktualizowane zarządzenia, dot. programu WARS i SAWA:

1) zarządzenie nr 5667/2014 w sprawie określenia „Procedury uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA”

2) zarządzenie nr 5668/2014 w sprawie regulaminu pracy Kapituły do spraw opiniowania wniosków szkół ubiegających się o Certyfikat WARS i SAWA i Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy.

Załączniki:

Tekst zarządzenia nr 5667/2014 (WiS)

Tekst zarządzenia nr 5668/2014 (Szkoła z Pomysłem)

Procedura uzyskiwania Certyfikatu

Zgłoszenie do programu

Wniosek o Certyfikat

Wniosek o przedłużenie Certyfikatu

Skład Kapituły

Regulamin pracy Kapituły

Karta oceny wniosku

Karta oceny wniosku o przedłużenie Certyfikatu

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA w I edycji Programu

Szkoły podstawowe

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w II edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w III edycji Programu

 Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w IV edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w V edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w VI edycji Programu

Lista szkół

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA w VII edycji Programu

Lista szkół

Szkoły z I edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Szkoły z I i II edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Szkoły z I, II i III edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Szkoły z I, II, III i IV edycji Programu WARS i SAWA, którym przedłużono Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA 

Lista szkół

Informacja o VIII edycji programu

Zgłoszenie

Wniosek

Miejska Polityka Spoleczna