A+ A A-

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

 

Certyfikaty WARS i SAWA są przyznawane warszawskim szkołom, które osiągnęły pożądany standard opieki nad uczniami uzdolnionymi. Pierwsze z nich wręczono w 2010 r. 

Placówki z certyfikatem, tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych.

WARS i SAWA ma charakter procesualny – przyznanie certyfikatu to nie koniec, a dopiero początek doskonalenia szkoły w obszarze wsparcia uzdolnionych. Dokument jest przyznawany na cztery lata, a po upływie tego terminu szkoły mogą się ubiegać o jego przedłużenie, przedstawiając wyniki ewaluacji z dotychczasowej realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

Obowiązującą procedurę uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA wraz z formularzami zgłoszenia i wniosku określa zarządzenie nr 297/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 27 lutego 2019 r.

Formularz zgłoszenia do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych  (załącznik nr 1),

Wzór wniosku o Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA  (załącznik nr 2),

Wzór wniosku o przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA (załącznik nr 3)

Materiały pomocne w wypełnienieu i opracowaniu dokumentów aplikacyjnych do projektu WARS i SAWA

1) Instrukcja wypełniania wniosku

2) Kryteria i wskaźniki

3) Wskazówki dotyczące budowania spwu

Stolica wspiera edukację uzdolnionych uczniów, a szkoły rozwijają ich pasje i zainteresowania.
20 września 2021 r. przyznano kolejne Certyfikaty „WARS i SAWA” oraz wręczono Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem”. 
Obydwa projekty już od ponad dekady są obecne w warszawskiej oświacie i stanowią część lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pod nazwą „Warszawski System Wspierania Uzdolnionych”.

Do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 należy 190 publicznych i niepublicznych szkół, posiadających aktualny status Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, potwierdzającego osiągnięcie przez szkołę określonego, pożądanego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych (lista w załączniku).

Zgodnie z regulaminem, od 2017 r. Certyfikat przyznawany jest na czteroletni okres realizacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych. Po upływie tego okresu szkoły mogą ubiegać się o jego bezterminowe przedłużenie, składając wyciąg z systematycznie prowadzonej w szkole wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 Certyfikat bezterminowy posiadają 158 szkoły.

Dodatkowe dokumenty

Procedura uzyskiwania Certyfikatu Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA 

Warszawska sieć szkół wspierających uzdolnionych w r. szk. 2020_2021

Ankieta

Opracowanie prof. APS, dr hab. Joanny Łukasiewicz-Wieleby nt. wsparcia uczniów zdolnych w czasie kryzysowej edukacji zdalnej

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna