A+ A A-

Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw potrzebom dydaktycznym i wychowawczym szkół i przedszkoli m. st. Warszawy, w których znamienna jest obecność uczniów cudzoziemskich, przygotowaliśmy ofertę szkoleń dla nauczycieli poszukujących ciekawych rozwiązań w pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym. Przebieg procesu edukacji migranta czy cudzoziemca ma miejsce na kilku istotnych płaszczyznach: poznanie j. polskiego, kultury polskiej, adaptacja w nowym środowisku i systemie szkolnym. Jednocześnie obecność dziecka cudzoziemskiego w klasie czy w grupie przedszkolnej zmienia jej status na wielokulturowy. Warto dostrzec potencjał tkwiący w różnorodności, której współczesne pokolenie uczniów stołecznych szkół doświadcza na co dzień.

Nasza oferta szkoleń została przygotowana z myślą o wszystkich etapach edukacyjnych. Adresowana jest do dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli j. polskiego jako obcego, pedagogów, psychologów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów (religia, etyka, filozofia, w- f, świetlica, edukacja wczesnoszkolna). Tematyka szkoleń została dostosowana do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracyjnym, zespołów wielokulturowych i kadry pedagogicznej. Wiąże się z obszarami takimi jak: adaptacja w polskiej szkole, nauka j. polskiego jako obcego, specyfika różnych kultur, metody pracy z uczniem cudzoziemskim, modele systemu wsparcia obcokrajowców, metody integrujące zespół klasowy, wprowadzanie w świat wartości, interferencja językowa, zapobieganie dyskryminacji i agresji, zalety różnorodności kulturowej, kształcenie postaw otwartości i szacunku, nauczanie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją. Szkolenia zostały wybrane z oferty rocznej WCIES. Prosimy o śledzenie na bieżąco zapisów na kursy.

Oferta szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym – rok szkolny 2020/2021

We WCIES został uruchomiony Punkt kontaktowy oraz Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich.

Celem Punktu i Zespołu jest pomoc nauczycielom i dyrektorom szkół, w których uczą się dzieci cudzoziemskie, w tym dzieci uchodźców, imigrantów, jak też reemigrujące dzieci polskie.

Zapraszamy warszawskich nauczycieli i dyrektorów szkół mających potrzebę podniesienia kompetencji w dziedzinie pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz tych, którzy napotykają problemy z tym związane we własnych szkołach, do kontaktów z pracownikami WCIES obsługującymi Punkt kontaktowy i doradcami metodycznymi pracującymi w Zespole ds. nauczania dzieci cudzoziemskich.

 

Punkt Kontaktowy ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES:

Koordynator - Izabela Witczak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 22 628 67 64 w. 17

 

Zespół ds. nauczania dzieci cudzoziemskich i reemigrantów w warszawskich szkołach we WCIES:

Cuber Katarzyna - Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, aspekty administracyjno-prawne

Anna Jaworska – doradztwo zawodowe

Anna Podgórska - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Izabela Witczak - doskonalenie nauczycieli w obszarze pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji, koordynatorka Punktu Kontaktowego ds. nauczania dzieci cudzoziemskich we WCIES

Małgorzata Wysokińska -nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego, konsultantka ds. wsparcia ucznia cudzoziemskiego

Małgorzata Zasuńska – edukacja włączająca dziecko z doświadczeniem migracji, współpraca międzynarodowa

Konsultantka ds. wsparcia ucznia cudzoziemskiego

Małgorzata Wysokińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Dyżur w poniedziałki: 17.00 – 18.00; WCIES ul. Stara 4

Konsultantka m.inn. udziela konsultacji indywidualnych, grupowych, prowadzi szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia warsztatowe

 

Materiały edukacyjne

Cudzoziemcy w Warszawie 
Wielokulturowość w polskiej szkole

Inny w polskiej szkole

Ku wielokulturowej szkole

Pakiet powitalny - wersja wietnamska

Pakiet powitalny - wersja ukraińska

Pakiet powitalny - wersja rosyjska

Pakiet powitalny - wersja polska

Pakiet powitalny - wersja angielska

Pakiet powitalny - wersja czeczeńska

Pakiet powitalny - wersja białoruska

Pakiet powitalny - wersja arabska

 

Przewodnik dobrych praktyk

Zrozumieć innych czyli jak uczyć o uchodźcach

Przewodnik dobrych praktyk. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i studentów

Materiały pomocnicze

Pojawienie się w szkole ucznia cudzoziemskiego czy reemigranta może okazać się wyzwaniem zarówno dla dyrektora szkoły, przedszkola jak i dla zespołu nauczycieli współpracujących z dzieckiem. Sytuacja taka została przewidziana w polskim systemie prawnym i prawie oświatowym.

Aby pomóc Państwu rozwiać wątpliwości, zgromadziliśmy najistotniejsze dokumenty dotyczące praw przysługujących dzieciom z doświadczeniem migracyjnym. Pozwoliliśmy sobie też przedstawić najczęściej stawiane przez pedagogów pytania dotyczące takich zagadnień jak m. in.: dodatkowe lekcje j. polskiego jako obcego, zajęcia wyrównawcze, oddziały przygotowawcze czy tzw. asystent międzykulturowy.

Podstawy prawne regulujące prawa dziecka migranckiego do nauki i poszanowania jego odrębności kulturowej

Uczeń obcojęzyczny a zadania szkoły

Pytania nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1634

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna