A+ A A-

Stanowisko rodziców wobec planowanych zmian w oświacie

Stanowisko rodziców wobec planowanych zmian w oświacie

Zamieszczamy kolejny głos środowiska rodziców w debacie publicznej na temat zmian w systemie oświatowym. Stanowisko Rodziców przeciwko
reformie edukacji złożone zostało w Kancelarii Prezydenta RP

Stanowisko inicjatywy Rodzice przeciwko reformie edukacji wobec planowanej reformy oświaty 

List rodziców do minister Anny Zalewskiej

Miejska Polityka Spoleczna