A+ A A-

V Forum Rodziców i Rad Rodziców

  • Opublikowano
V Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

14 września, godz. 16.00-19.30

Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Stowarzyszenie TRIO Rodzice w Edukacji serdecznie zapraszają na V Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. Klimat szkoły - budowanie atmosfery wspierającej uczenie się i rozwój uczniów. Rola rodziców w budowaniu klimatu szkoły.
Zaproszenie pdf
Warsztaty pdf

Sprawozdanie

Klimat szkoły – budowanie atmosfery wspierającej uczenie się i rozwój uczniów. Rola rodziców w budowaniu klimatu szkoły. Pod tym tytułem 14 września 2009r. odbyła się V edycja Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.

Elżbieta Piotrowska-Gromniak - koordynator programu z ramienia rodziców, a zarazem prowadząca spotkanie poinformowała, że nowy rok szkolny 2009/2010 jest jednocześnie trzecim rokiem realizacji projektu Warszawskie Forum Rodziców. Przez ostatnie dwa lata w naszych spotkaniach wzięło udział ponad dwa tysiące uczestników. Natomiast stronę www.rodzicewedukacji.pl prowadzoną w ramach programu odwiedziło w ciągu ostatniego roku ponad 10 tysięcy osób. "Mamy ogromną satysfakcję, że formuła Warszawskiego Forum Rodziców jest nie tylko źródłem wiedzy, ale też miejscem wymiany doświadczeń i poszukiwania partnerów we wspólnie realizowanych projektach" – podkreśliła Elżbieta Piotrowska-Gromniak.

V Warszawskie Forum Rodziców miało niezwykle bogaty program, a prezentowane zagadnienia zostały rozbudowane na czterech warsztatach, które tradycyjnie były kontynuacją Forum. Jednym z gości był Andrzej Pery – specjalista prawa oświatowego, redaktor naczelny miesięcznika „Prawo Oświatowe w Szkole”. 

Zapoznał on rodziców z podstawowymi prawami, jakie im przysługują i zachęcał, aby w sposób świadomy i zgodny z prawem przeprowadzić wybory do Rad Rodziców w szkołach swoich dzieci. 
Finanse Rady Rodziców doc
Regulamin Rady Rodziców - przykład dokumentu doc
Projekt scenariusza zebrania wyborczego oraz wzory dokumentów Rady Rodziców doc

Drugim punktem programu była prezentacja raportu z badań – „Samorządność rodzicielska w warszawskich szkołach”, opracowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych oraz TRIO Rodzice w Edukacji. Raport prezentowały Alicja Papierowska – autorka opracowania i Katarzyna Zakroczymska z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. 

Badania wykazały, że znajomość prawa wśród rodziców jest bardzo niska, a najpopularniejszym źródłem informacji z tego zakresu jest tzw. poczta pantoflowa. Raport jednoznacznie pokazuje też ograniczony wpływ rodziców na decyzje zapadające w szkole i podkreśla małe zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Wśród szeregu potrzeb zgłaszanych przez rodziców najważniejsze to:
* potrzeba wymiany doświadczeń między Radami Rodziców z różnych szkół,
* potrzeba szkoleń z akcentem na pozyskiwanie środków finansowych,
* potrzeba szkoleń z zakresu komunikacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów,
* konsultacje z ekspertami.
W oparciu o wyniki badań Warszawskie Forum Rodziców wie, w jakim kierunku rozwijać projekt i jakie dalsze cele ma przed sobą stawiać. "Musimy wspierać zrzeszanie się środowisk rodzicielskich w dzielnicach, usprawniać kanały komunikacyjne pomiędzy miastem a Radami Rodziców w poszczególnych szkołach. Ważne jest również systematyczne podnoszenie wiedzy rodziców, dotyczącej ich praw w szkole, zwiększenie kompetencji Rad Rodziców w procesie rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz nabywanie umiejętności w zakresie budowania relacji i współpracy w społeczności szkolnej" – zakończyła Katarzyna Zakroczymska.

Firma Softman SA przedstawiła prezentację platformy komunikacyjnej CDS-Dialog, która może usprawnić komunikację w środowisku szkolnym.

Ostatnią, a zarazem tytułową prezentację V Warszawskiego Forum Rodziców, przedstawiła dr Magdalena Woynarowska-Sołdan - pedagog, autorka koncepcji badania klimatu społecznego szkół promujących zdrowie, obecnie adiunkt na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prelegentka mówiła o klimacie szkoły w szerokim znaczeniu tego słowa. Magdalena Woynarowska-Sołdan zaznaczyła, że w ostatnich latach gwałtownie rosną wymagania dotyczące poziomu wiedzy uczniów i szuka się różnych innowacyjnych metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej, by sprostać potrzebom współczesnego i przyszłego społeczeństwa oraz oczekiwaniom rynku pracy.

Zwróciła uwagę, że niewiele uwagi poświęca się inny czynnikom, które mają znaczący wpływ na sukcesy edukacyjne dzieci. Do takich czynników należy klimat społeczny szkoły, który jest niezwykle ważny dla wszystkich członków społeczności szkolnej. Poprawia on nie tylko jakość życia ale sprzyja osiągnięciom, motywuje do nauki i zwiększa poczucie satysfakcji ze szkoły. Wpływa też korzystnie na zdrowie psychiczne, wzmacnia poczucie własnej wartości i zapewnia dobre samopoczucie.

Pozytywny klimat społeczny sprawia, że szkoła staje się pewnego rodzaju „bezpieczną przystanią” dla wszystkich związanych z nią osób. Dlatego tworzenie w szkole wspierającego klimatu społecznego jest zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu – podkreślała Magdalena Woynarowska-Sołdan. Oczywiście działania te wymagają porozumienia i współpracy członków wszystkich grup społeczności szkolnej, szczególnie zaś dyrekcji, nauczycieli i rodziców.

Dyskusja o atmosferze szkoły wywołała ogromne emocje wśród rodziców. Padały pytania o gotowe recepty - jak wpływać na atmosferę w szkole, jak zainicjować pracę nad poprawą atmosfery w szkołach ich dzieci i wiele innych. W ożywionej dyskusji i natłoku pytań spotkanie znacznie się wydłużyło, a rozmowy toczyły się na korytarzu, a następnie poza budynkiem.

Najaktywniejsi uczestnicy spotkania zadeklarowali swój udział w warsztatach, które w tym roku miały bardzo wysoką frekwencję. Wszyscy uczestnicy V Warszawskiego Forum Rodziców zostali zaproszeni na III edycję konferencji - SZKOŁA PARTNERSKA pt. "WPŁYW RODZICÓW NA SUKCESY EDUKACYJNE SWOICH DZIECI". Konferencja odbędzie się w dniach 13 - 14 listopada 2009 roku w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych. na ul. Hożej 88 w Warszawie.
Gośćmi konferencji będą przedstawiciele Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców (EPA).

Edyta Kolasińska-Bazan

Elżbieta Piotrowska-Gromniak

Zdjęcia: Tomasz Szymacha

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna