A+ A A-

VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

  • Opublikowano
VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

14 marca, godz. 16.00 - 19.00, WCIES, ul. Hoża 88

Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zapraszają rodziców uczniów warszawskich szkół na VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ - SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY I DOMU. Celem VIII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne są spójne działania szkoły i domu w odniesieniu do spraw związanych z edukacją dzieci oraz wspólny pogląd domu i szkoły w kwestiach wychowawczych.
Program forum pdf

Materiały z VIII Forum

VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców "Uczyć i wychowywać - spójność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu"

Organizatorzy:
Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

14 marca 2011 roku odbyło się VIII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców pt. „Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu" Uczestników powitali: Joanna Gospodarczyk – zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, Janusz Kostynowicz – doradca Włodzimierza Paszyńskiego - zastępcy prezydenta m.st. Warszawy oraz organizatorzy: Arkadiusz Walczak – dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Elżbieta Piotrowska–Gromniak – prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji. „Dobre wychowanie polega na tym, by dziecko nie traciło umiejętności zachwycania się światem, gdy wejdzie w dorosłość" (Margot Sunderland "Mądrzy rodzice") Powyższe motto było myślą przewodnią VIII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców.
Celem spotkania natomiast było zwrócenie uwagi jak ważne są spójne działania szkoły i domu w procesie edukacji dzieci oraz wspólny pogląd domu i szkoły w kwestiach wychowawczych. Wiemy, że rodzice i nauczyciele odgrywają główną rolę w kształtowaniu przyszłości dzieci. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wspólnie zadbali o to, by edukacja była dla dzieci pasjonującą podróżą badawczą, w której spójne wartości i oddziaływania wychowawcze zapewnią im poczucie bezpieczeństwa i bilet do twórczego, szczęśliwego życia – podkreśliła, prowadząca forum, Elżbieta Piotrowska–Gromniak.
Elżbieta Piotrowska–Gromniak powiadomiła również uczestników spotkania o ważnym wydarzeniu, które miało miejsce 14 marca 2011 roku, mianowicie o powołaniu Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej - ciała opiniodawczo–doradczego. W skład tego zespołu weszło 12 organizacji reprezentujących środowiska rodziców z całej Polski, w tym również Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji.

Program VIII Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców koncentrował się na dwóch zagadnieniach:
- wykorzystaniu wiedzy naukowej w celu rozwijania i wspierania potencjału uczniów,
- budowaniu, w partnerskiej współpracy szkoły i domu, spójnego systemu wychowawczego, dającego uczniom poczucie bezpieczeństwa i tworzącego dobry klimat w środowisku szkolnym.

Pierwsza prelegentka Sylwia Kolczyńska ppt – doktorantka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w prelekcji pt."Jak uczy się mózg? Twój mózg to najsprawniejszy komputer, ale musisz znać instrukcję obsługi, żeby umiejętnie z niego korzystać" zapoznała uczestników z najnowszymi badaniami mózgu i możliwościami wykorzystania tej wiedzy w procesie uczenia się. Przekonywała też słuchaczy, że warto korzystać z osiągnięć nauki, żeby proces uczenia się uczynić nie tylko bardziej efektywnym, ale też przyjemnym, a nawet pasjonującym.
Obserwując mechanizmy zachodzące w mózgu w procesie uczenia się nasuwają się pewne analogie z pracą komputera. Prelegentka ostrzegała, żeby się tym nie sugerować. Otóż często się zdarza, że popularne publikacje w różnych magazynach przedstawiają „naciągane" teorie o tym, jak wiedza o mózgu przekłada się na sukcesy w nauce.
Wiedza o funkcjonowaniu mózgu jest tylko jednym z elementów, który wpływa na efektywność uczenia się. Pozostałe są tak samo ważne i tylko troska o spełnienie wszystkich warunków daje dobre efekty. Są to m.in.:
- dobre i zdrowe odżywianie
- ruch na świeżym powietrzu
- picie wody zamiast kolorowych napojów
- zapewnienie przyjaznej atmosfery do nauki, gdyż stres niszczy mózg
- uczenie się przez powtarzanie
- zabawa w różne gry - mózg lubi zabawę i wyzwania
- uczenie się poprzez działanie i uczenie innych
- dbanie o sens, cel i stymulację w uczeniu się
"Warto pamiętać, że uczymy się przez całe życie i na naukę nigdy nie jest za późno" – podsumowała swoje wystąpienie Sylwia Kolczyńska.

Kolejnym prelegentem był dr Piotr Kostrzyński doc– psycholog z Akademii Humanistycznej w Pułtusku z ogromnym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów w środowisku szkolnym. Prelekcję pt. „Rodzice i nauczyciele mówią jednym głosem – jak wypracować spójny system wychowawczy szkoły i domu?" rozpoczął od definicji pojęcia wychowanie.
„Wychowanie, to nic innego jak rozwijanie przy wsparciu dorosłych szeroko pojętego potencjału dziecka. Działania te mają na celu wspomaganie jego rozwoju w harmonii z otoczeniem. By je realizować trzeba znać potrzeby dziecka i prawa kierujące jego rozwojem fizycznym i psychicznym"- podkreślał dr Piotr Kostrzyński.
Środowisko wychowawcze dziecka tworzą:
- rodzina
- instytucje oświatowe
- grupy nieformalne
"By działania wychowawcze były skuteczne muszą być spełnione dwa zasadnicze warunki" – sygnalizował prelegent:
- wspólne rozumienie/wiedza/akceptacja i przestrzeganie norm i zasad/prawa, wartości, celów i metod działania
- wspólne i niewykluczające się oddziaływanie środowiska wychowawczego
"To dlatego, tak ważna jest w wychowaniu spójność działań szkoły i domu" – akcentował dr Kostrzyński. Mając świadomość, że nie zawsze to się udaje, zachęcał uczestników spotkania do budowania partnerskiej współpracy między domem i szkoła, by wypracować taki model współdziałania, który zapewni dziecku jednolity wzorzec postaw i wartości oraz zapewni poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego przy zachowaniu jasnych i jednolitych komunikatów ze strony najważniejszych dla niego autorytetów.
Najważniejsze wskazówki, jakie dr P. Kostrzyński przekazał rodzicom i nauczycielom to:
- dużo rozmawiać z dziećmi – wyjaśniać, tłumaczyć, pytać
- starać się jak najlepiej rozumieć młodzież i okazywać jej zaufanie
- starać się ich nie ograniczać prawiąc morały, a raczej podążać za młodymi ludźmi
- interesować się i nadążać za dziedzinami życia, które pasjonują nasze dzieci
Dlaczego te proste zadania dla wielu z nas wydają się takie trudne? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie.

W drugiej części forum przedstawiliśmy dwa przykłady dobrych praktyk wychowawczych opisanych przez nauczyciela i rodzica.
O tym "Jak spójność działań wychowawczych szkoły i domu wpływa na kształtowanie postaw uczniów" mówiła na podstawie swoich doświadczeń ze współpracy z rodzicami Alina Idzikowska doc  ppt– nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 217 w Rembertowie.
Natomiast Beata Muszyńska-Dębska doc– rodzic ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Starej Miłośnie w krótkiej prezentacji pt. „Moja Pani uważa, że Rodzice wiedzą najlepiej – czym jest dla mnie zaufanie i szacunek, jakie udało mi się wypracować między mną, a nauczycielką mojego dziecka?" mówiła o zaufaniu i szacunku, w relacjach z nauczycielką swojej córki i poczuciu bezpieczeństwa, jakie ta relacja zapewnia zarówno dziecku jak i rodzicowi.

Na koniec spotkania prelegenci odpowiedzieli na pytania uczestników, a dyskusja koncentrowała się głównie na działaniach wychowawczych szkoły i domu.
Wśród uczestników Warszawskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez wydawnictwa – Charaktery i Psychologia w szkole, Fraszka Edukacyjna oraz przez firmę Staedtler.
Elżbieta Piotrowska-Gromniak podziękowała uczestnikom forum i zaprosiła na cykl warsztatów. Zaprosiła również rodziców do włączenia się w prace Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji.
Opracowała Elżbieta Piotrowska- Gromniak

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna