A+ A A-

Niezbędnik Rady Rodziców

 

Współpraca rodziców i nauczycieli - publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 

Sędzia Anna Maria Wesołowska dla rodziców - prezentacja 

Rodzice w szkole. Inspiracje - wydawnictwo WCIES

Rodzice aktywni w szkole - dekalog skutecznego działania. Artykuł aktywnej mamy.

Gospodarowanie finansami rady rodziców 

Jak przeprowadzić budżet obywatelski w szkole - krok po kroku

 

Niezbędne dokumenty Rady Rodziców (wzory):

- protokołu

- regulaminu rady rodziców

- scenariusza zebrania wyborczego

- projekt uchwały rady rodziców

- porozumienie z wolontariuszem

 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły - materiały.

Rodzic 3.0 - jak być rodzicem w świecie zaawansowanych technologii. 

Fundusze Rady Rodziców:

- pochodzą z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł (art. 84, ust 6 i 7)

- zbierane są w celu wsparcia działalności statutowej szkoły

- zasady ich wydatkowania określa regulamin pracy rady rodziców (art. 83, ust.4), szczegółowo – plan finansowy rady rodziców

- rada rodziców nie jest zobligowana do stosowania ustawy o rachunkowości, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej w oparciu na powyższą ustawę

- gospodaruje nimi wyłącznie rada rodziców, nie ma do tego prawa żaden inny organ szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna)

- mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców (art. 84 ust. 6). Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające  pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Finanse rady rodziców – mini poradnik

Procedura postępowania przy organizacji wycieczek szkolnych i przedszkolnychprzedszkolnychprzedszkolnych

Niezbędnik aktywnych mieszkańców. Jak zaangażować się w życie miasta.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna