A+ A A-

Prawo Dla Rad Rodziców

 

Rada rodziców w ustawie o systemie oświaty 

 

Gospodarowanie środkami finansowymi przez radę rodziców 

 

Wzory dokumentów:

- protokołu

- regulaminu rady rodziców

- scenariusza zebrania wyborczego

- projekt uchwały rady rodziców

- porozumienie z wolontariuszem

 

Rada szkoły w ustawie o systemie oświaty 

Miejska Polityka Spoleczna