A+ A A-

Akademia Rodziców i Rad Rodziców

Akademia Rodziców i Rad Rodziców

W ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych: ABC Rady Rodziców, Niezbędnik aktywnego rodzica, Psychoteka, Rodzic 3.0 oraz Rodzic na „6+” m.in. zapraszamy na następujące spotkania:

Rok  2020 

15 września         Rodzic na "6+" - Każde dziecko jest zdolne - odkrywanie talentów u dzieci. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

22 września         ABC Rady Rodziców - Program wychowawczo-profilaktyczny. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

29 września         Niezbędnik aktywnego rodzica - Czy niemożliwe jest możliwe – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Prowadząca: Ewa Borgosz koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

06 października   ABC Rady Rodziców - Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców Prowadzący: Andrzej Pery ekspert prawa oświatowego

13 października   ABC Rady Rodziców - Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców. Prowadzący: Andrzej Pery, ekspert prawa oświatowego

20 października   Psychoteka - Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutta SI

27 października   Niezbędnik aktywnego rodzica - Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców. Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

03 listopada       ABC Rady Rodziców - Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim - jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów?  Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

10 listopada       Rodzic na "6+" - Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu?  Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

17 listopada       Psychoteka - Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

24 listopada       Rodzic 3.0 - Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Prowadząca: Julia Piechna, ekspertka Nask

01 grudnia         Niezbędnik aktywnego rodzica - Razem – uczniowie cudzoziemscy w naszej szkole. Prowadzące: Małgorzata Wysokińska, konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego WCIES, Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

08 grudnia         Psychoteka - Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

15 grudnia         Rodzic na "6+" - Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego. Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

22 grudnia         Rodzic 3.0 - Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać. Prowadząca: Marta Witkowska, NASK

Rok 2021 

12 stycznia          Psychoteka - Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

2 lutego               Psychoteka - Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? Katarzyna Cichocka-Segiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

9 lutego               Psychoteka. Dieta a zachowanie, zaburzenia w odżywianiu.     

16 lutego             Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

23 lutego             Rodzic na „6+” - Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumieć się z nastolatkiem. Prowadząca: Joanna Szeluga, WCIES

2 marca               Psychoteka - Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny. Prowadząca: Justyna Zaremba, MOP

9 marca               Rodzic 3.0 - Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

16 marca             Psychoteka - Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności? Prowadząca: Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna

23 marca             Rodzic na „6+” - Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły - nowe perspektywy. Prowadząca: Justyna Zaremba MOP

30 marca             Psychoteka - Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm).Prowadzący: Leszek Bocheński, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

13 kwietnia          Psychoteka - Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

20 kwietnia          Rodzic na „6+” - Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody? Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

27 kwietnia          Rodzic na "6+" - Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku. Prowadzący: Mikołaj Markiewicz, Instytut Treningu Terapii i Widzenia

4 maja                 Rodzic 3.0 - Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym). Prowadzący:  Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11 maja               Psychoteka - Nastolatek a depresja. Prowadzący: Konrad Ambroziak, Poza Schematami

18 maja               Rodzic na „6+” - Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

25 maja               Rodzic 3.0 - Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia). Prowadząca: Anna Borkowska, NASK

08 czerwca         Niezbędnik aktywnego rodzica - W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk. Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

Seminaria odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 lub w formie zdalnej.

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna