A+ A A-

Akademia Rodziców i Rad Rodziców

Akademia Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza na następujące zajęcia:

•    19.09.2017 - ABC Rady Rodziców cz. 1 – Podstawowe informacje dot funkcjonowania Rady Rodziców – Andrzej Pery
•    26.09.2017 - Razem dla szkoły – Rada Rodziców i dyrektor w nowej szkole podstawowej, łączących się szkołach – cz.1 - zespoły szkolne składające się z przedstawicieli Rad Rodziców i dyrektora/ wicedyrektora szkoły – Paulina Wawer, WCIES
•    05.10.2017 – XI Forum Rad Rodziców – Dobre praktyki rad rodziców z warszawskich placówek oświatowych
•    17.10.2017 – ABC Rady Rodziców cz. 2 – Finanse rady rodziców – Andrzej Pery
•    24.10.2017 - Razem dla szkoły – Rada Rodziców i dyrektor nowej szkole podstawowej, łączących się szkołach – cz.2 - zespoły szkolne składające się z przedstawicieli Rad Rodziców i dyrektora/ wicedyrektora szkoły
•    07.11.2017 – Niezbędnik aktywne go rodzica – Budżet partycypacyjny, działaj lokalnie – ekspert Centrum Komunikacji Społecznej
•    14.11.2017 - ABC Rady Rodziców cz.3 –Sprawozdawczość rady rodziców, rada szkoły – Andrzej Pery
•    21.11.2017 – Forum - Rodzic 3.00 – jak być rodzicem w cyfrowym świecie
•    05.12.2017 – Wszystko co chciałbyś wiedzieć o … projektach europejskich, a boisz się zapytać – Projekty europejskie w życiu szkoły – Ewa Rysińska, WCIES
•    09.01.2018 – Niezbędnik aktywnego rodzica – Działaj inaczej
•    13.02.2018 - Przygotowanie dziecka do szkoły – gotowość dziecka, gotowość rodzica, gotowość szkoły
•     06.03.2018 – Rodzic 3.00 Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z  internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać.
•    13.03.2018 – Rodzic 3.00 - Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole - wyzwanie edukacji XXI wieku - Mikołaj Markiewicz
•    10.04.2018 – Nowa szkoła podstawowa  - dwujęzyczność w nowej szkole podstawowej – Ewa Rysińska, WCIES
•    17.04.2018 - – Rodzic 3.00 Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej,  reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność.

W planie również spotkania dot. nowej szkoły podstawowej (szanse i wyzwania),  wolontariatu - jak działać lokalnie oraz funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnościami w placówce oświatowej – szczegóły niebawem.

Zajęcia Akademii Rodziców i Rad Rodziców odbywają się w godz. 16.30 – 19.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń, ul. Stara 4.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow

Serdecznie zapraszamy!

Miejska Polityka Spoleczna