A+ A A-

Szkolenia on-line

„Aktywni w szkole” - sieć współpracy i samokształcenia dla rodziców działających w radach rodziców to unikalne „miejsce” spotkania aktywnych rodziców, platforma wymiany doświadczeń z pracy rad rodziców, kreatywnych pomysłów, inspiracji, sposobów rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów w funkcjonowaniu rad rodziców, stacjonarne spotkania z ekspertami.

Uczestnictwo w sieci to 15,5 godz wspólnej pracy w okresie październik 2017 – maj 2018, dzielenie się doświadczeniem on-line, w sieci – na platformie oraz trzy spotkania stacjonarne, na których będziemy pracować  z zaproszonymi ekspertami

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow

Miejska Polityka Spoleczna