A+ A A-

Zmiany w Systemie Oświatowym

Zmiany w oświacie rozpoczęły się 1 września 2017, zakończą się w roku szkolnym 2022/2023.

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej stali się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów. Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok funkcjonowania gimnazjów, opuści je ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

8-letnią szkołę podstawową,4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum,
3-letnią branżową szkołę I stopnia,
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Do Państwa dyspozycji zostały przygotowane:
-  specjalna strona Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl
- INFOLINIE Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie mogą się Państwo kontaktować telefonicznie z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15
• struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli - tel. 22 347 41 41
• podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania - tel. 22 347 47 92
• przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy - tel. 22 347 44 58
• finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy - tel. 22 347 43 12
• kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tel. 22 347 42 28
• kształcenie branżowe - tel. 22 347 41 95

Zmiany w systemie oświatowym dotyczą również pomocy psychologiczno - pedagogicznej - Mazowiecki Urząd Wojewódzki przygotował Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością. 
Informator ma być formą wsparcia dla rodziców i opiekunów, przystępnym kompendium wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. W publikacji zamieszczone 
zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji 
działających na terenie Mazowsza. 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnościami Niepełnosprawnościami 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna