A+ A A-

Zmiany w Systemie Oświatowym

Zmiany w oświacie rozpoczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? Broszura informacyjna MEN

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów.
W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

8-letnią szkołę podstawową,4-letnie liceum ogólnokształcące,
5-letnie technikum,
3-letnią branżową szkołę I stopnia,
3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Do Państwa dyspozycji zostały przygotowane:
-  specjalna strona Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl
- INFOLINIE Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie mogą się Państwo kontaktować telefonicznie z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15
• struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli - tel. 22 347 41 41
• podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania - tel. 22 347 47 92
• przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy - tel. 22 347 44 58
• finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy - tel. 22 347 43 12
• kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tel. 22 347 42 28
• kształcenie branżowe - tel. 22 347 41 95

Miejska Polityka Spoleczna