A+ A A-

Zmiany w Systemie Oświatowym

Na stronie internetowej Biura Edukacji m.st Warszawy znajdą Państwo harmonogram działań KANDYDATA szkoły podstawowej w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14470_harmonogram-dzialan


List Minister Edukacji Narodowej do rodziców - 19.05.2017.


Na stronie internetowej Biura Edukacji m.st Warszawy znajdą Państwo nowe ważne informacje, związane z wdrażaniem zmian wynikających z nowego prawa oświatowego, w warszawskich placówkach oświatowych:
1.podstawy prawnej dot. tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14255_oddzialy-dwujezyczne-w
2. listę szkół podstawowych organizujących oddziały dwujęzyczne (klasy VII) w roku szkolnym 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14401_wykaz-szkol
3. zasady rekrutacji do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa-oddzialy-dwujezyczne/14402_informacja-dla-rodzicow
4. wyszukiwarkę, która pozwoli znaleźć szkołę podstawową obwodową
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/14404_jak-znalezc-szkole-podstawowa-obwodowa


Rada Warszawy przegłosowała 9 lutego nową propozycje przekształceń gimnazjów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty propozycje przekształceń trafią do ponownego głosowania Rady m. st. Warszawy - do 31 marca 2017 poznamy, dostosowaną do nowego ustroju szkolnego, nową sieć szkół podstawowych i gimnazjów.

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/CBBC7C26-FE66-4BFB-B761-F25481A2F601,frameless.htm

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/CBBC7C26-FE66-4BFB-B761-F25481A2F601/1238071/1197_drukautopoprawka.pdf


Infolinie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

INFOLINIE Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W sprawie zmian w systemie oświatowym, wynikających z nowego prawa oświatowego i przepisów wprowadzających tę ustawę, mogą się Państwo kontaktować telefonicznie z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

• struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli - tel. 22 347 41 41

• podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania - tel. 22 347 47 92

• przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy - tel. 22 347 44 58

• finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy - tel. 22 347 43 12

• kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - tel. 22 347 42 28

• kształcenie branżowe - tel. 22 347 41 95


9 stycznia 2017 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał  ustawy wprowadzające reformę edukacji.

Zgodnie z ustawami podpisanymi dziś przez Prezydenta RP, zmiany w oświacie zaczną się 1 września 2017 a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.

1 września 2017 roku uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów.

W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

8-letnią szkołę podstawową,

4-letnie liceum ogólnokształcące,

5-letnie technikum,

3-letnią branżową szkołę I stopnia,

3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

(na podstawie: www. http://reformaedukacji.men.gov.pl


Prezentacja minister edukacji Anny Zalewskiej


Minister Anna Zalewska 16 września 2016 r. przedstawiła projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji:

- projekt ustawy – Prawo oświatowe

- przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

 

Miejska Polityka Spoleczna