A+ A A-

Szkoła przyjazna prawom człowieka – jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?

"Szkoła przyjazna prawom człowieka - jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?" to systemowy program skierowany do warszawskich szkół podstawowych, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.

 Działania w szkołach

W każdej ze szkół uczestniczących w programie odbywają się:

  - Warsztaty dla rad pedagogicznych (32 godziny lekcyjne zajęć);

  - Spotkania informacyjne dla rodziców;

  - Spotkania informacyjne dla kadry niepedagogicznej (w tym pracownic i pracowników administracji, woźnych, dozorców i dozorczyń, personelu kuchni);

Korzystając z wiedzy, narzędzi i umiejętności uzyskanych podczas warsztatów, kadra pedagogiczna prowadzi warsztaty dla uczniów i uczennic nakierowane na diagnozę sytuacji w szkole, budowanie więzi w zespołach klasowych oraz wzmacnianie umiejętności związanych z reagowaniem na przejawy wykluczenia i przemocy rówieśniczej. Na tej podstawie w szkołach planowane są dalsze działania, odpowiadające na realne i praktyczne potrzeby danej placówki - mogą to być np. cykle zajęć czy warsztatów tematycznych dla poszczególnych klas lub roczników, debaty uczniowskie, wspólne opracowanie procedury reagowania na przemoc, działania integracyjne czy wdrożenie w szkole systemowych narzędzi takich jak np. Metoda Wspólnej Sprawy (metoda wczesnego reagowania na wykluczenie i przemoc) podejścia Self-Reg czy Komunikacji Bez Przemocy (NVC).

Z założenia w planowanie i realizację działań zaangażowana jest cała społeczność szkolna: kadra pedagogiczna, kadra niepedagogiczna, rodzice a także, przede wszystkim, uczniowie i uczennice.

W procesie planowania i wdrażania działań kadra szkoły oraz rodzice mogą korzystać ze wsparcia WCIES m.in. konsultacji, warsztatów tematycznych (np. dotyczących Metody Wspólnej Sprawy, NVC).

Skala projektu

Pilotaż programu rozpoczął się w szkołach podstawowych w dzielnicy Warszawa-Ochota w sierpniu 2018 r. Ze względu na pozytywne efekty trwającego do końca 2019 r. pilotażu, w maju 2019 r. wiceprezydent Renata Kaznowska podjęła decyzję o systemowym wdrożeniu programu także w pozostałych dzielnicach. Do 2024 r. programem zostaną objęte wszystkie warszawskie szkoły podstawowe.

W roku szkolnym 2019/2020 program jest realizowany w dzielnicach: Wawer, Wola i Wilanów.

Geneza programu

Inicjatorką programu dla dzielnicy Ochota była pani Katarzyna Łęgiewicz - burmistrz Ochoty. Realizację programu wsparło Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, a także Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Autorką koncepcji merytorycznej programu oraz jego główną koordynatorką jest Izabela Podsiadło-Dacewicz - Koordynatorka ds. wychowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy w szkole w  Warszawskiem Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Realizację programu w poszczególnych dzielnicach wspierają koordynatorki dzielnicowe.

Materiały do pobrania:

Załączniki:

  - Prezentacja dotycząca programu „Szkoła przyjazna prawom człowieka – jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”

  - Komunikat prasowy „Szkoła bez wykluczenia i przemocy” o programie „Szkoła przyjazna prawom człowieka – jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”

  - Link do spotów o programie: https://wetransfer.com/downloads/c8b3825533a9c41177b67470219cf1dd20190606130007/b6b05f2aeb42b8dc1cc35d70297e30b320190606130007/b8a0cf

 

Pomoce metodyczne do realizacji zajęć dydaktycznych

 

Zdjęcia (pochodzą z profili FB Prezydenta m.st. Warszawy - Rafała Trzaskowskiego oraz burmistrzyni dzielnicy Warszawa-Ochota - Katarzyny Łęgiewicz).

 

Profil FB KLegiewicz 1  Profil FB KLegiewicz 2 
 Profil FB KLegiewicz 6  Profil FB KLegiewicz 7
 Profil FB KLegiewicz 8  Profil FB RTrzaskowskiego 1
 Profil FB KLegiewicz 1  Profil FB KLegiewicz 10

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna