A+ A A-

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

   

 

 

Zapraszamy do udziału w V  edycji projektu, 

która obejmie lata szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020

 

 

Informacje o projekcie

 

Dokumenty

List przewodni

Regulamin

Deklaracja

Karta do głosowania

Raport z głosowania 

Prezentacja dla rady pedagogicznej

KONKURSY 2020
 
Zapraszamy wszystkie szkoły biorące udział w V edycji projektu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" do udziału w konkursach 
 
VI KONKURS TECHNIKI CZYTANIA dla uczniów klas II szkół podstawowych
 
 
 
 
 
 

 

Podsumowanie IV edycji projektu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

Prezentacja podsumowująca IV edycję projektu

Lista szkół z certyfikatem ważnym do 31.08.2020 lub do 31.08.2022

Sprawozdanie z III edycji projektu 

 

 

ptdPolskie Towarzystwo Dysleksji 

Oddział terenowy nr 108 w Warszawie, ul. Odrowąża 75, 03-310 Warszawa 

<!--

III edycja projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

Zapraszamy do udziału w III edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" Honorowy patronat nad projektem objął główny oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Celem programu jest:

1. Wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej z dysleksją.

2. Wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją.

3. Przekonanie środowiska szkolnego/lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli, JST) o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.

4. Popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się

5. Określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową (ryzykiem dysleksji) w szkołach województwa (stołecznego).

Konkursy 2016

 

Klasy 3-4

1. Zaproszenie

2. Regulamin

3. Zakres materiału

4. Informacje dla uczniów

5. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

6. Wyniki międzyszkolnego etapu konkursu

 

Klasy 5-6

1. Zaproszenie

2. Regulamin

3. Zakres materiału

4. Informacje dla uczniów

5. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

6. Wyniki międzyszkolnego etapu konkursu

 

Konkurs techniki czytania dla klas II

1. Regulamin konkursu

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

3. Protokół konkursu

4. Wyniki międzyszkolnego etapu II konkursy techniki czytania

 

Konkurs ortograficzny dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

1. Regulamin konkursu

2. Zakres materiału

3. Zgoda rodziców opiekunów prawnych

4. Wyniki II konkursu ortograficznego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


 

 

III edycja programu obejmuje lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016. Prosimy o nadsyłanie pisemnego zgłoszenia szkoły do programu na załączonym formularzu na adres Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ul Stara 4,  00-231 Warszawa.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa na platformie.   Zgłoszenia do III edycji programu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” przyjmujemy do dnia 17 października 2014 r.


 
Wyniki Konkursów

Wyniki międzyszkolnego etapu III Konkursu Ortograficznego Szkół Przyjaznych Uczniom z Dysleksją

Wyniki międzyszkolnego etapu I Konkursu Ortograficznego Szkół Przyjaznych Uczniom z Dysleksją dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Wyniki międzyszkolnego etapu I Konkursu Techniki Czytania Szkół Przyjaznych Uczniom z Dysleksją

List przewodni

Deklaracja

Regulamin

-->

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna