A+ A A-

Warszawa programuje!

 

rok szkolny 2018/2019

 

 

Cele projektu:

  1. Przygotowanie nauczycieli do programowania w języku Scratch
  2. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch na zajęciach edukacyjnych
  3. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki
  4. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności warszawskich uczniów.

Adresaci:

Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych m.st. Warszawy.

 

Realizatorzy:

 

Działania:

  Kurs doskonalący blended-learning (30 godzin) - od 24 września 2018 r. do 11 grudnia 2018 r.

15 godzin zajęć stacjonarnych w pracowniach komputerowych Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 lub ul. Nowogrodzkiej 73 i 15 godzin zajęć on-line na platformie e-learningowej OEIiZK. 

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godzinach 15.45-19.45

Warszawa programuje w klasach 1-3

 

Program zajęć

 

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3
Grupa 1  Nowogrodzka 24 września 8 października  22 października
Grupa 2 Nowogrodzka 25 września 9 października 23 października
Grupa 3 Nowogrodzka 4 października 18 października 25 października
Grupa 4 Raszyńska 5 listopada 19 listopada 3 grudnia

Warszawa programuje! Scratch grupa podstawowa (klasy 4-6)

 

Program zajęć 

  

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 1 Raszyńska 2 października 16 października 30 października zapisy
Grupa 2 Raszyńska 13 listopada 27 listopada 11 grudnia zapisy

Warszawa programuje! Algorytmika  (klasy 5-7)

 

Program zajęć

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3
Grupa 1 Nowogrodzka 8 października 22 października 6 listopada
Grupa 2 Raszyńska 15 października 29 października 12 listopada
Grupa 3 Raszyńska 8 listopada 22 listopada 6 grudnia
Grupa 4 Raszyńska 13 listopada 27 listopada 11 grudnia

Podsumowanie projektu 2017/2018

Podsumowanie projektu 2016/2017 

Podsumowanie projektu 2015/2016 

 

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna