A+ A A-

Warszawa programuje!

 

rok szkolny 2017/2018

 

 

Cele projektu:

  1. Przygotowanie nauczycieli do programowania w języku Scratch i Processing.
  2. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch na zajęciach edukacyjnych.
  3. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania języka Processing do tworzenia efektów wizualnych, jakie oferuje programowanie w języku Processing
  4. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności warszawskich uczniów.

Adresaci:

Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych (Scratch) i nauczyciele wyższych klas szkół podstawowych (kl. 6, 7, 8), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Processing) m.st. Warszawy.

 

Realizatorzy:

 

Działania:

  Kurs doskonalący blended-learning (30 godzin) - od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

15 godzin zajęć stacjonarnych w pracowniach komputerowych Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 i 15 godzin zajęć on-line na platformie e-learningowej OEIiZK. 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godzinach 15.45-19.45

Scratch

Program zajęć dla grupy poczatkującej

Program zajęć dla grupy zaawansowanej 

Zajęcia wrzesień-grudzień 2017 r.

 

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 1 podstawowa 26 września 10 października 24 października rekrutacja zakończona
Grupa 2 podstawowa 28 września 12 października 26 października rekrutacja zakończona
Grupa 3 podstawowa 12 października 26 października 16 listopada zapisy
Grupa 4 podstawowa 7 listopada 21 listopada 5 grudnia zapisy
Grupa 5 zaawansowana 7 listopada 21 listopada 5 grudnia zapisy
Grupa 6 podstawowa 21 listopada 5 grudnia 19 grudnia zapisy

Processing

Program zajęć

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 1 26 września 10 października 24 października
Grupa 2 14 listopada 28 listopada 12 grudnia zapisy

Podsumowanie projektu 2016/2017 

Podsumowanie projektu 2015/2016 

Miejska Polityka Spoleczna