A+ A A-

Warszawa programuje!

 

rok szkolny 2017/2018

 

 

Cele projektu:

  1. Przygotowanie nauczycieli do programowania w języku Scratch i Processing.
  2. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch na zajęciach edukacyjnych.
  3. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania języka Processing do tworzenia efektów wizualnych, jakie oferuje programowanie w języku Processing
  4. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności warszawskich uczniów.

Adresaci:

Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych (Scratch) i nauczyciele wyższych klas szkół podstawowych (kl. 6, 7, 8), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Processing) m.st. Warszawy.

 

Realizatorzy:

 

Działania:

  Kurs doskonalący blended-learning (30 godzin) - od września 2017 r. do czerwca 2018 r.

15 godzin zajęć stacjonarnych w pracowniach komputerowych Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 i 15 godzin zajęć on-line na platformie e-learningowej OEIiZK. 

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godzinach 15.45-19.45

Scratch

Program zajęć dla grupy poczatkującej

Program zajęć dla grupy zaawansowanej 

Zajęcia styczeń-maj 2018 r.

 

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 7 podstawowa 30 stycznia 13 lutego 27 lutego zapisy
Grupa 8 podstawowa 1 lutego 15 lutego 1 marca zapisy
Grupa 9 podstawowa 6 lutego 20 lutego 6 marca zapisy
Grupa 10 podstawowa 8 lutego 22 lutego 8 marca zapisy
Grupa 11 zaawansowana 15 marca 5 kwietnia 19 kwietnia zapisy

Processing

Program zajęć - grupa podstawowa 

program zajęć  - grupa zaawansowana 

  

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 3 podstawowa 15 lutego 1 marca 8 marca zapisy
Grupa 4 podstawowa 20 lutego 6 marca 20 marca zapisy
Grupa 5 zaawansowana 24 kwietnia 8 maja 22 maja zapisy

Podsumowanie projektu 2016/2017 

Podsumowanie projektu 2015/2016 

Miejska Polityka Spoleczna