A+ A A-

Warszawa programuje!

 

rok szkolny 2016/2017

 

 

Cele projektu:

  1. Przygotowanie nauczycieli do programowania w języku Scratch i Processing.
  2. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania programu Scratch na zajęciach edukacyjnych.
  3. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania języka Processing do tworzenia efektów wizualnych, jakie oferuje programowanie w języku Processing
  4. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych i kreatywności warszawskich uczniów.

Adresaci:

Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych (Scratch) i nauczyciele wyższych klas szkół podstawowych (kl. 6, 7, 8), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Processing) m.st. Warszawy.

 

Realizatorzy:

 

Działania:

Konferencja inaugurująca projekt

Warszawa programuje! - Scrach i Processing - 19 października 2016 r.

  Kurs doskonalący blended-learning (30 godzin) - od listopada do maja 2017 r.

15 godzin zajęć stacjonarnych w pracowniach komputerowych Ośrodka przy ul. Raszyńskiej 8/10 i 15 godzin zajęć on-line na platformie e-learningowej OEIiZK. 

Zajęcia stacjonarne odbywają się w godzinach 15.45-19.45

Scratch

 

Program zajęć dla grupy poczatkującej

Program zajęć dla grupy zaawansowanej 

Zajęcia marzec-maj 2017 r.

 

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 6 podstawowa 7 marca 21 marca 4 kwietnia rekrutacja zakończona
Grupa 7 podstawowa 14 marca 28 marca 11 kwietnia rekrutacja zakończona
Grupa 8 zaawansowana 16 marca 30 marca 6 kwietnia rekrutacja zakończona
Grupa 9 podstawowa 20 kwietnia 27 kwietnia 11 maja rekrutacja zakończona
Grupa 10 zaawansowana 25 kwietnia 9 maja 23 maja rekrutacja zakończona
Grupa 11 podstawowa 16 maja 30 maja 6 czerwca rekrutacja zakończona
Grupa 12 podstawowa 18 maja 1 czerwca 8 czerwca rekrutacja zakończona

Zajęcia  listopad -grudzień 2016 r.

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3
Grupa 1 podstawowa 25 października 8 listopada 22 listopada
Grupa 2 zaawansowana 27 października 17 listopada  1 grudnia
Grupa 3 podstawowa 10 listopada 24 listopada  8 grudnia
Grupa 4 podstawowa 15 listopada 29 listopada 13 grudnia
Grupa 5 podstawowa 15 listopada 29 listopada 13 grudnia

Procesing

 

Program zajęć

  Spotkanie 1 Spotkanie 2  Spotkanie 3 Zapisy
Grupa 1 7 marca 21 marca 4 kwietnia rekrutacja zakończona
Grupa 2 14 marca 28 marca 11 kwietnia rekrutacja zakończona
Grupa 3 16 marca 30 marca 6 kwietnia rekrutacja zakończona
Grupa 4 20 kwietnia 27 kwietnia 11 maja rekrutacja zakończona
Grupa 5 25 kwietnia 9 maja 23 maja zapisy
Grupa 6 16 maja 30 maja 6 czerwca zapisy

Podsumowanie projektu 2015/2016

Miejska Polityka Spoleczna