A+ A A-

Amgen Teach 2016/2017

   

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić nauczycieli biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na szkolenia w ramach międzynarodowego projektu Amgen Teach.

Engaging Science Educators.Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Tematyką szkoleń jest zastosowanie IBSE, nauczania przez dociekanie w praktyce szkolnej, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w małej i dużej skali oraz propozycje interdyscyplinarnych zajęć terenowych dla uczniów.

Zajęcia poprowadzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Chemii w Małej Skali i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doradcy metodyczni WCIES.

16-godzinne szkolenia będą odbywały się od lutego 2017 r. do czerwca 2017 r., zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, szczególnie tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniach Amgen Teach.

Prosimy o rejestrację na stronie kursy.wcies.edu.pl

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Organizatorzy

Amgen Foundation

Fundacja Amgen jest jednym z głównych filarów działalności filantropijnej Amgen, światowej firmy biotechnologicznej. Fundacja została powołana do życia w 1991 roku w celu ochrony i znaczącej poprawy jakości ludzkiego życia. Od momentu założenia, Fundacja przeznaczyła ponad 140 mln dolarów na wsparcie organizacji pożytku publicznego w Europie i Stanach Zjednoczonych. Fundacja Amgen koncentruje swoje działania na trzech filarach: poprawie dostępu i jakości opieki zdrowotnej, wsparciu społeczności lokalnych oraz wspieraniu nauczania przedmiotów ścisłych. Projekt realizowany wspólnie z European Schoolnet jest przykładem aktywności w obszarze promocji nauki. W Polsce, Fundacja Amgen aktywnie wspiera nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez program stypendialny Amgen Scholars, dzięki któremu polscy studenci mają szansę bezpłatnie zdobywać doświadczenie u boku najwybitniejszych naukowców na świecie, na najbardziej renomowanych uczelniach, m.in. na Cambridge University. Wyrazem długofalowego zaangażowania we budowanie krajowego kapitału wiedzy i innowacji jest także grant dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, który od 30 lat finansuje rozwój wybitnie zdolnej młodzieży. Dzięki wsparciu Fundacji Amgen Fundusz zrealizuje warsztaty dla ponad 500 uzdolnionych dzieci. Więcej o Amgen Foundation: www.amgen.com

European Schoolnet

European Schoolnet to organizacja zrzeszająca 30 ministerstw edukacji państw członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadza innowacyjne rozwiązania edukacyjne o zasięgu ogólnoeuropejskim. Jako międzynarodowy „think tank”, European Schoolnet odpowiada za kluczowe europejskie projekty edukacyjne realizowane w imieniu Komisji Europejskiej, ministerstw edukacji państw członkowskich oraz partnerów branżowych. Więcej o European Schoolnet: www.europeanchoolnet.org

Realizator

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) to samorządowa placówka doskonalenia warszawskich nauczycieli powołana w 2008 roku, jedna z jednostek o kluczowym znaczeniu dla realizacji polityki edukacyjnej Miasta Stołecznego Warszawy. Główne cele działania placówki to wspieranie środowiska edukacyjnego i wzrost jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Działania WCIES są skierowane do całego środowiska edukacyjnego, a w szczególności do: menedżerów edukacji, dyrektorów szkół, nauczycieli, rad pedagogicznych, rodziców, uczniów, liderów organizacji pozarządowych.

Adresaci szkoleń

Nauczyciele biologii, chemii i przyrody gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis programu

Projekt Amgen Teach. Engaging Science Educators - Szkolenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczych stanowi kontynuację projektów pilotażowych, w których w 2012 r. i 2013 r. wzięli udział nauczyciele szkół z czterech europejskich miast: Paryża, Monachium, Dublina i Warszawy. Od roku szkolnego 2014/15 Amgen Teach na stałe wszedł do oferty projektów organizowanych przez European Schoolnet jako propozycja szkoleń promujących IBSE, tj. nauczanie przez dociekanie i badanie. Realizatorami jest 10 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Turcji i Włoch. Mamy zaszczyt być jedyną instytucją w Polsce, która uzyskała grant na realizację kolejnej edycji szkoleń.

Główne cele projektu to:

poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników projektu o IBSE zarówno w teorii jak i praktyce;

wskazanie na możliwości zastosowania IBSE w realizacji podstawy programowej biologii, chemii i przyrody w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej;

zachęcenie nauczycieli do implementowania metody IBSE do praktyki szkolnej.

V polska edycja projektu zapewnia wysoki standard szkoleń, umożliwiających rozwój zawodowy nauczycieli biologii, chemii i przyrody w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przez udział w programie promującym wykorzystanie metody IBSE – Inquiry Based Science Education w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (Life Science). Program skierowany jest do nauczycieli uczących młodzież w wieku od 12 do 19 lat.

Elementy szkolenia

Szkolenia stacjonarne – Face-to-Face Sessions

Szkolenia laboratoryjne, warsztatowe i terenowe, będą realizowane między lutym a czerwcem 2017 r. Każde spotkanie szkoleniowe przygotowane będzie: 

w odniesieniu do podstawy programowej;

z użyciem metody eksperymentalnej, badawczej typu hands-on lub minds-on ze wskazaniem na możliwość zastosowania dobrych rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem IBSE w praktyce szkolnej.

Szkolenie na odległość – Distance Learning Session - Community of Practice

Zaproszenia do korzystania z dodatkowych szkoleń online ukazują się na stronie www.wcies.edu.pl i są przesyłane drogą mailową do nauczycieli zarejestrowanych na szkolenia stacjonarne.

Warsztaty Future Classroom w siedzibie European Schoolnet w Brukseli Do udziału w szkoleniu w Brukseli nominowani są najaktywniejsi uczestnicy szkoleń na odległość i szkoleń stacjonarnych, znający język angielski na poziomie komunikatywnym. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem, przejazdem i pobytem w Brukseli pokrywa European Schoolnet.

Harmonogram szkoleń

1. Laboratoria - Chemia na wynos

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska Wdział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Hanna Rokita doradca metodyczny WCIES

Adresaci: nauczyciele chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie 11 autorskich eksperymentów realizowanych metodą IBSE, takich jak Rozszyfrowujemy tajne kody E(X), czy  Chemiczne dywagacje na temat E- opierunku. Praktyczna część szkolenia zostanie poprzedzona krótkim wprowadzeniem dotyczącym metody IBSE, połączonym z elementami warsztatów.

Termin: 11-12 lutego 2017 r.

Miejsce: Wdział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Waryńskiego 1

Zdjęcia z zajęć

2. Laboratoria - Biologia na wynos

Prowadzący: dr Takao Ishikawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Urszula Depczyk doradca metodyczny WCIES

Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis: 16-godzinny kurs doskonalący, którego celem jest pokazanie metody naukowej z wykorzystaniem prostych eksperymentów biologicznych, do których przeprowadzenia potrzebne są proste materiały i sprzęt dostępny w każdej szkole. Prezentowane doświadczenia będą mogły być przeprowadzone z uczniami w klasie. Sesje szkoleniowe będą odbywały się w godzinach 10.00-18.00.

Termin: 13-14 lutego 2017 r.

Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ul. Miecznikowa 1

Zdjęcia z zajęć

3. Laboratoria - Razem znaczy lepiej

Prowadzący: Dominika Panek i Łukasz Sporny, Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

Adresaci: nauczyciele biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis: 16-godzinny, interdyscyplinarny kurs doskonalący, którego tematyką są biologiczno-chemiczne eksperymenty w małej skali jest połączeniem szkolenia laboratoryjnego z zajęciami terenowymi. Uczestnicy będą wykorzystywali podstawowy sprzęt laboratoryjny, łatwy do nabycia i możliwy do użycia w klasie. . Sesje szkoleniowe będą odbywały się w godzinach 10.00-17.00.

Terminy:

23-24 lutego 2017 r.

11-12 marca 2017 r.  - zapisy

Miejsce: WCIES, Warszawa, ul. Stara 4

Zapisy

4. Szkolenie w Wigierskim Parku Narodowym Przygoda z IBSE, czyli edukacja przyrodnicza w terenie.

Prowadzący: Urszula Depczyk i Hanna Rokita, WCIES i pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego

Adresaci: nauczyciele biologii, chemii i przyrody szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wyłącznie ze szkół m.st. Warszawy.

Opis: Interdyscyplinarny 30-godzinny kurs doskonalący odbywa się w Wigierskim Parku Narodowym. Wstępna jego część, w trakcie której uczestnicy będą uczyli się korzystać z platformy projektu, będzie poprowadzona we WCIES przed wyjazdem na Suwalszczyznę. Szkolenie ma charakter praktyczny i stanowi zachętę do poprowadzenia podobnych zajęć z uczniami.

W trakcie kursu poruszane są następujące zagadnienia:

Metoda IBSE w praktyce szkolnej.

Analiza właściwości chemicznych wody z jezior Wigry i Suchar Wielki.

Biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków. 

Laboratorium terenowe. 

Wigierskie zasoby przyrodnicze okiem biologa i chemika.

Miejsce: Wigierski Park Narodowy. Zakwaterowanie w ośrodku Zatoka Uklei w Gawrych Rudzie, WCIES, ul. Stara 4 (szkolenie wstępne). Zakwaterowanie, wyżywienie i transport dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawa bezpłatne.

5. Sieć współpracy i samokształcenia

Prowadzący: Dominika Panek, Łukasz Sporny

Adresaci: nauczyciele zaawansowani w IBSE oraz uczestnicy szkoleń Amgen Teach w poprzednich latach

Termin: 3 marca - 7 kwietnia 2017 r.

Opis: 16-godzinne interdyscyplinarne szkolenie hybrydowe:

Moduł 1: szkolenie stacjonarne (4 godz)

Moduł 2: e-learning (6 godz.)

Moduł 3: szkolenie stacjonarne (6 godzin)

Stacjonarne elementy szkolenia zawierają obserwacje lekcji IBSE wraz z ich omówieniem oraz dzielenie się doświadczeniem. E-learning, będzie poświęcony podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie samodzielnego planowania i przeprowadzania lekcji IBSE oraz tworzeniu własnych scenariuszy zajęć.

6. Szkolenia na odległość – Distance Learning.

Szkolenia prowadzone na platformie www.amgenteach.eu. Adresatami są nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i ścisłych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Informacje o kolejnych sesjach szkoleniowych i rekrutacji zamieszczamy na stronie www.wcies.edu.pl i przesyłamy drogą mailową do nauczycieli zarejestrowanych na szkolenia stacjonarne. Rekrutacja: Chętni nauczyciele proszeni są o wstępną rejestrację na stronie kursy.wcies.edu.pl, odpowiednio w terminach wskazanych w informacjach o poszczególnych sesjach e-learningowych.

Kuchnia moleCOOLarna

Ekspert/eksperci:

  1. Łukasz Sporny
  2. Piotr Wróblewski
  3. Dominika Panek

Tematyka:

Kuchenne rewolucje, laboratoryjne wariacje. Wspólne eksperymentowanie dla każdego. Propozycje ciekawych doświadczeń z komentarzem metodycznym możliwych do przeprowadzenia nie tylko w pracowni przedmiotowej.

Termin:

10-14 kwietnia 2017

STEM Discovery Week Session:

Sesja/webinarium na żywo:

11 kwietnia 2017, godz. 20.00 CET 

STEM Discovery Week Session:

Język:

polski

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pomysłami naukowców na ciekawe kuchenne rozwiązania. Podczas kursu zastanowimy się nad pojęciem emulgacji, fluorescencji, żelowania i sferyfikacji. Sesja online stanowić będzie prezentację niedrogich
i efektownych doświadczeń możliwych do przeprowadzenia na lekcjach chemii, biologii, przyrody jak i w domowym zaciszu – cieszących oko i kubki smakowe.

Rejestracja


Serdecznie zapraszamy na szkolenie e-learningowe

Mystery Tubes and Tricky Tracks: Models to integrate reflective instruction about Nature of Science and Scientific Inquiry into science teaching

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-18 listopada 2016, sesja webinarium na żywo odbędzie się 16 listopada 2016 r.

Wstępna rejestracja

News article: http://www.amgenteach.eu/news/detail?articleId=298150

DLA8 page: http://www.amgenteach.eu/dla8  


Informacje dodatkowe, pytania w sprawie szkoleń prosimy kierować na adresy mailowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

telefonicznie: tel. 22 628 67 64, 22 628 01 79 wew. 20-21.

 

Realizacja projektu Amgen Teach w roku szkolnym 2015/2016

Realizacja projektu Amgen Teach w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

Miejska Polityka Spoleczna