A+ A A-

CLIO

 

erasmus

clio

Challenging Hostile Views and Foster Civic Competences

Sparkling Moves for VET Teachers (CLIO)

Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencji obywatelskich
Trudne wyzwania dla nauczycieli szkół zawodowych

Grupa docelowa: uczniowie szkół branżowych

Okres realizacji: 1 listopada 2019 – 1 czerwca 2022

Partnerstwo: Erasmus+ KA2 Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo Strategiczne w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym

Wartość projektu: 269.270,00 EUR

Instytucje partnerskie:

 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa - partner
 • Zespół Szkół Poligraficznych, Warszawa - partner
 • Uniwersytet w Hanowerze, Instytut Dydaktyki Demokracji, Hanower, Niemcy - koordynator
 • Centrum Dialogu Nansen, Osijek, Chorwacja - partner
 • Zawodowa Szkoła Techniczna im. Nikoli Tesli, Vukovar, Chorwacja - partner
 • Centrum Demokracji, Wiedeń, Austria - partner

Potrzeby

W społeczeństwach europejskich coraz częściej obserwujemy sytuacje kiedy tak zwana „większość”, mówiąc o „Innych”, coraz częściej posługuje się niehumanitarnym i wykluczającym językiem. „Innymi” mogą być na przykład muzułmanie, żydzi, bezdomni czy homoseksualiści. Badania pokazują, że zachowania dyskryminacyjne pojawiają się częściej wśród uczniów szkół zawodowych oraz osób dorosłych o niższym statusie ekonomiczno-społecznym. Nauczyciele i edukatorzy zastanawiają się nad oceną sytuacji i najlepszym sposobem reakcji na nią.

Cele:

 • Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat wpływu warunków politycznych na rozwój ideologii wykluczenia (np. wtórny antysemityzm i antymuzułmański rasizm).
 • Nauczyciele szkół zawodowych i edukatorzy korzystają z aplikacji, która umożliwia poznanie znaczenia symboli i kodów wykorzystywanych do upowszechniania postawy wrogości.
 • Wdrożenie działań wspierających budowanie kompetencji demokratycznych uczniów szkół zawodowych poprzez aktywne współuczestniczenie oraz sprawdzenie ich efektywności.
 • Szkoły zawodowe tworzą sieci z partnerami zewnętrznymi w celu wdrożenia bardziej demokratycznej kultury organizacyjnej i zmniejszenia obciążenia nauczycieli.

Rezultaty:

1. APLIKACJA MOBILNA

Organizacje i grupy promujące postawę wrogości wykorzystują symbole, kody, muzykę w celu przyciągnięcia młodych ludzi i przekonania ich do swojej wizji świata. Eksperci mówią o strategicznej reorientacji, wielkiej zmianie, jaka zaszła kilka lat temu. Nauczyciele powinni znać w.w. symbole, by wyostrzyć swoją uważność i umiejętność oceny sytuacji w klasie i szkole.

Aplikacja będzie miała m.in. takie elementy jak dane kontaktowe organizacji i instytucji, w których można otrzymać wsparcie. Będzie też promowała sieć prodemokratycznych organizacji w krajach partnerskich.

2. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE + PODCAST

Władze oświatowe zachęcają nauczycieli do efektywnego wdrażania edukacji o prawach człowieka i uczenia postawy szacunku wobec innych. Jednak wielu nauczycieli czuje się niepewnie w sytuacjach problemowych; nie są pewni czy i jak powinni zareagować.

Partnerzy opracują przewodnik w 4 językach, w którym znajdą się m.in.:

 • wykaz przepisów prawnych, które mogą być wsparciem dla nauczyciela w podjęciu decyzji o tym jak reagować w określonych sytuacjach,
 • wskazane organizacje, które mogą wesprzeć nauczycieli.Broszura

W podcaście będą nagrane rozmowy nauczycieli z konsultantami. Rozmówcy będą zastanawiać się nad tym jak nauczyciel mógłby zareagować na określony komentarz lub zachowanie.

Podkast 1 - Co zrobić gdy twoje nazwisko pojawi się na stronie REDWATCH

Podkast 2 - Co zrobić gdy zauważysz, że uczeń zaczyna się fascynować niebezpiecznymi ideologiami, radykalizuje swoje zachowanie oraz poglądy.

Podkast 3 - Jak zaplanować działania profilaktyczne przeciwdziałajace radykalizacji poglądów uczniów i radzić sobie ze sprzeciwem rodziców wobec takich sytuacji

3. MODUŁ SZKOLENIOWY Ideologie propagujące nierówności społeczne jako kontynuacja szkolenia

Cele szkolenia:

 • poszerzyć wiedzę nauczycieli oraz ich wrażliwość na zjawiska i treści wykluczające
 • zachęcać do refleksji nad przypuszczalnym przeciwieństwem „ekstremistycznych marginesów” i „demokratycznego centrum”.

4. DEMOKRATYCZNA KULTURA ORGANIZACYJNA W SZKOLE

Uczniowie szkół partnerskich, we współpracy z przedstawicielami pozostałych organizacji uczestniczących w projekcie, będą wdrażali instrumenty demokratycznej partycypacji. Uczniowie będą uczyć się procesów demokratycznych w trakcie kilkumiesięcznej debaty, m.in. poprzez rozwiązywanie konfliktów. Efektem debaty będzie osiągnięcie wspólnego celu.

Ten proces będzie dokumentowany na blogu. Dzięki temu wszyscy zainteresowani będą mieli dostęp do wypracowanych materiałów.

5. PROGRAM 5-dniowego SZKOLENIA typu blended (z webinariami)

Tematyka szkolenia będzie obejmowała takie zagadnienia jak wykorzystanie stworzonej aplikacji mobilnej, materiałów dydaktycznych, podcastów i bloga oraz strategie stosowane w pracy w sytuacjach konfliktowych.

Trwałość

 • Wolne zasoby edukacyjne będą dostępne na ogólnodostępnych platformach
 • Aplikacja będzie dostępna przez link w ciągu następnych 5 lat po zakończeniu projektu
 • Szkolenia będą oferowane w przyszłości na platformie School Education Gateway
 • Certyfikaty „Europass Mobility“

 

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna