A+ A A-

Power Vet

 

power vet

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń realizuje projekt „ELAN PL European Local Authority Network- Wizja Europejskiej Współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Termin realizacji: grudzień 2016 – czerwiec 2018

Grupa docelowa: pracownicy WCIES (specjaliści, konsultanci, doradcy metodyczni)

Budżet projektu: 386 714,52 PLN

Koordynacja: Małgorzata Zasuńska – koordynatorka współpracy międzynarodowej

Opis projektu i cele: Celem projektu jest organizacja dziewięciu szkoleń zagranicznych typu job-shadowing dla 61 pracowników WCIES w oparciu o współpracę instytucji w ramach europejskiej sieci władz edukacyjnych ELAN European Local Authority Network oraz projektu Razem Ciekawiej. Sieć ELAN została stworzona przez instytucje współpracujące wcześniej w ramach różnych projektów Erasmus+ i Comenius REGIO w celu wspierania współpracy szkół i podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli w ośrodkach partnerskich. W niniejszym projekcie partnerami z sieci ELAN są Ferrol (Hiszpania), Cardiff (Wielka Brytania), Norymberga (Niemcy), Konya (Turcja) oraz Glasgow (Wielka Brytania). Cztery szkoły, w których odbywa się job - shadowing współpracują z WCIES w ramach projektu Razem Ciekawiej. Są to szkoły z Lamego (Portugalia), Tallina (Estonia), Tarragony (Hiszpania) i Budapesztu (Węgry).

Tematyka szkoleń typu job-shadowing koncentruje się na podnoszeniu kompetencji:

a. metodycznych poprzez prowadzenie obserwacji lekcji, analizę metod, narzędzi i strategii pracy w klasie oraz współpracy z rodzicami oraz systemu wspomagania nauczycieli,

b. interkulturowych,

c. pracy z klasą wielokulturową, w tym pracy z uchodźcami,

d. komunikacyjnych w językach obcych, głównie w języku angielskim,

e. w zakresie wykorzystania TIK,

f. w zakresie inicjowania, uczestniczenia i prowadzenia projektów współpracy międzynarodowej.

Rezultaty projektu: Projekt zakłada wymianę dobrych praktyk pracy między partnerami w celu wdrażania najlepszych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, podniesienie kompetencji w zakresie ewaluacji i oceniania pracy ucznia (formative i summative assessment), indywidualizowanie wymagań i procesu nauczania oraz promowanie tolerancji i różnorodności w szkołach. WCIES, organizując szkolenia job-shadowing w placówkach edukacyjnych za granicą, wspiera swoich pracowników w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, promuje uczenie się przez całe życie, a także zachęca do nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Uczestnicy poszerzający swoje kompetencje zawodowe przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówki, uatrakcyjnienia oferty szkoleniowej i w konsekwencji do inicjowania pozytywnych zmian w warszawskich szkołach

Miejska Polityka Spoleczna