A+ A A-

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 16 lipca 2021 roku

na wybór trenerów na przeprowadzenie warsztatów w programie „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”

Szczegóły oferty

Formularz ofertowy

 

Ogłoszenie o naborze 4/2021

 na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektu "szkoła Przyjazna Prawom Człowieka"

Warunki pracy: pełny etat, zatrudnienie na okres próbny (3 miesiące) a następnie na czas określony do 31 grudnia 2024 r.

Kestionariusz

Oświadczenie

Szczegóły oferty

 

Zapytanie z dnia 5 lipca 2021 r. na przeprowadzenie szkoleń z narzędzia diagnostycznego ADOS-2 dla pracowników warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zapytanie

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie z dnia 28 czerwca 2021 r. na opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli

na opracowanie materiałów dla nauczycielek i nauczycieli, rodziców i opiekunów z warszawskich szkół włączających się w bezpłatne udostępnianie środków higieny osobistej na czas menstruacji.

Zapytanie

 

Zaproszenie do złożenia oferty

na dostarczenie do siedziby WCIES  podzespołów, sprzętu i wyposażenia zgodnie z zapisami w zał. nr 1.

Oferta

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Informacja o planowanym zamówieniu publicznym

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń planuje w II półroczu 2021 roku udzielić zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, na:  "Zakup licencji do serwisu internetowego działającego na platformie Microsoft Teams" o wartości szacunkowej 313 500 netto. 

 

Zapytanie z dnia 24 maja 2021 roku na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Złotej 60 w Warszawie dla potrzeb działalności kulturalno-ośiwatowej.

Szczegóły zapytania

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o naborze 2/2021

 na stanowisko inspektora ds. projektów internetowych

Warunki pracy: pełny etat, zatrudnienie na okres próbny (3 miesiące) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Szczegóły oferty

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na opracowanie scenariusza szkoleń w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego MS Office 365

Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na opracowanie scenariusza i przeprowadzenie szkoleń w zakresie MS Office 365 w pracy placówek edukacji pozaszkolnej 

Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na opracowanie scenariusza i przeprowadzenie szkoleń w zakresie MS Office 365 dla przedszkoli

Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na opracowanie scenariusza i przeprowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania w edukacji wybranych aplikacji MS Office 365

Zapytanie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na opracowanie gry w foormie aplikacji webowej w ramach programu Rumurless Cities 

Zapytanie 

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na realizację szkoleń dla psychologów nt. Przygotowanie do stosowania Miedzynarodowej Skali Leiter

Zapytanie

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lutego 2021 r. na realizację szkoleń dla psychologów nt. Wykorzystania Skali Inteligencji i Rozwoju IDS2

Zapytanie

 

Ogłoszenie o naborze 1/2021

 na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektu "Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka"

Warunki pracy: pełny etat, zatrudnienie na okres próbny (trzy miesiące), a następnie na czas określony do 31 grudnia 2024 r. Zadaniowy tryb pracy.

Ilość etatów, na który trwa nabór: 5

Szczegóły oferty

Oświadczenia

 

Zapytanie ofertowe z dnia 20 stycznia 2021 roku na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 

Kwestionariusz osobowy

Zasady naboru pracowników

Ministerstwo Edukacji NarodowejKuratorium Oświaty w WarszawieUrząd m.st. Warszawy Biuro EdukacjiPolin Muzeum Histori Polskich ŻydówStołeczne Centrum Edukacji KulturalnejCentrum Nauki KopernikMiejska Polityka Spoleczna