A+ A A-

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

na stanowisko mobilnego doradcy zawodowego

Warunki pracy: 1 etat/40 godzin lub ½ etatu/20 godzin, umowa o pracę na czas realizacji projektu, od 1 III 2018 do 31 I 2019 r.

Szczegóły oferty nr 2/2018

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

na stanowisko podinspektora ds. edukacji, oświaty i wychowania.

Warunki pracy: 1 etat,  na czas nieokreślony.

Szczegóły oferty nr 1/2018


Kwestionariusz osobowy 

Miejska Polityka Spoleczna