A+ A A-

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o naborze nr 5/2018

na stanowisko głównego specjalisty - koordynatora ds. projektów edukacyjnych

Warunki pracy: 1 etat/40 godzin

Szczegóły oferty 5/2018

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

na stanowisko głównego specjalista ds. doradztwa zawodowego

Warunki pracy: 1 etat/40 godzin, nabór na 5 etaty

Szczegóły oferty nr 4/2018

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

na stanowisko głównego specjalisty - koordynatora ds. projektów edukacyjnych

Warunki pracy: 1 etat/40 godzin, nabór na 4 etaty

Szczegóły oferty nr 3/2018

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

na stanowisko mobilnego doradcy zawodowego

Warunki pracy: 1 etat/40 godzin lub ½ etatu/20 godzin, umowa o pracę na czas realizacji projektu, od 1 III 2018 do 31 I 2019 r.

Szczegóły oferty nr 2/2018

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

na stanowisko podinspektora ds. edukacji, oświaty i wychowania.

Warunki pracy: 1 etat,  na czas nieokreślony.

Szczegóły oferty nr 1/2018


Kwestionariusz osobowy 

Miejska Polityka Spoleczna