A+ A A-

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

na stanowisko mobilnego doradcy zawodowego

Warunki pracy:1 etat/40 godzin, umowa o pracę na czas realizacji projektu, od 1 XI 2017 do 31 I 2019

Szczegóły oferty nr 9/2017

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

na stanowisko specjalisty do obsługi projektu „ARGOS – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” w okresie trwałości

Warunki pracy: 1 etat, umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące, po zakończeniu okresu próbnego możliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres do 31 grudnia 2020 r. 

Szczegóły oferty nr 8/2017

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

na stanowisko portiera.

Warunki pracy: 1 etat, umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące, po zakończeniu okresu próbnego możliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Praca zmianowa

Szczegóły oferty nr 7/2017

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

na stanowisko głównego specjalisty/nauczyciela konsultanta do spraw współpracy międzynarodowej oraz upowszechniania zbiorów Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego i dydaktyki języków obcych.

Warunki pracy: 1 etat, umowa o pracę na okres próbny – 3 miesiące, po zakończeniu okresu próbnego możliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Szczegóły oferty nr 6/2017


Kwestionariusz osobowy 

Miejska Polityka Spoleczna